เลาะรั้วเกษตร : ทูตเกษตร

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/local/338058

281225166

เลาะรั้วเกษตร : ทูตเกษตร

วันศุกร์ ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561, 06.00 น.

ปลายสัปดาห์ที่แล้ว พรรคพวกเพื่อนฝูงในกระทรวงเกษตรฯ เล่าให้ฟังว่า ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรฯ ส่งข้อความทางไลน์ไปยังหน่วยงานต่างๆ ในสังกัด บอกว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ กฤษฎา บุญราช ขอพบข้าราชการกระทรวงเกษตรฯระดับชำนาญการขึ้นไป ที่ศึกษาจบวิชาการเกษตร หรือสาขาที่เกี่ยวข้องจากสหรัฐอเมริกา ยุโรป ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย จีน ไต้หวัน เพื่อหารือข้อราชการสำคัญ โดยขอให้มาพบในเช้าวันรุ่งขึ้น

เนื่องจากเป็นการสื่อสารให้รับทราบกันทางไลน์ และคงจะแชร์ส่งต่อๆ กันมาหลายทางการสั่งการจากหัวหน้าหน่วยงานจึงมีบ้างไม่มีบ้าง แต่ก็มีนักเรียนนอกจากหลายหน่วยงานไม่ต่ำกว่า 20 คนเข้าไปพบกับรัฐมนตรี แต่ไม่ยืนยันว่ามาจากทุกหน่วยงานหรือไม่

สิ่งที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ต้องการความช่วยเหลือจากนักเรียนนอกเหล่านี้คือ ให้ช่วยหาข้อมูลที่ต้องการทราบ ได้แก่ พืชหลักที่สำคัญของแต่ละประเทศ โครงสร้างการผลิตของเกษตรกรในประเทศนั้นๆ บทบาทของรัฐในการช่วยเหลือเกษตรกรทั้งด้านการผลิต และการตลาด วิธีการตลาดของเกษตรกรในประเทศนั้นๆ

นักเรียนนอกทั้งหลายคงผิดหวัง ที่ภารกิจที่ได้รับมอบหมายไม่น่าจะใช่บทบาทของนักเรียนนอก แต่น่าจะเป็นบทบาทของทูตเกษตรที่ไปประจำอยู่ในประเทศต่าง ๆ ที่สามารถจะวิเคราะห์เจาะลึกในประเด็นต่าง ๆ ที่ รมว.กษ. ต้องการได้ หากประเทศใดไม่มีทูตเกษตรประจำอยู่ ก็จะมีทูตพาณิชย์ หรือ กงสุลประจำอยู่ น่าจะขอความร่วมมือกันในระดับกระทรวงได้ ข้อมูลที่ได้ก็จะน่าเชื่อถือและเป็นปัจจุบัน ลำพังให้นักเรียนนอกไปหาข้อมูลมาให้ เชื่อว่าคงจะพึ่งพาอากู๋ เป็นส่วนใหญ่…..

ทูตเกษตร หรือ อัคราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายการเกษตร และกงสุลฝ่ายการเกษตรที่กระทรวงเกษตรฯ แต่งตั้งไปประจำ ณ ประเทศต่างๆ 8 ประเทศ รวม 11 แห่ง ได้แก่ อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายการเกษตรประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา ประจำกรุงโรม อิตาลี ประจำกรุงบรัสเซลส์ สหภาพยุโรป ประจำกรุงโตเกียว ญี่ปุ่น ประจำกรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำกรุงแคนเบอร์รา ออสเตรเลีย และประจำกรุงจาการ์ตา อินโดนีเซีย กงสุลฝ่ายเกษตร 3 แห่ง คือ นครลอสแองเจลิส สหรัฐอเมริกา นครกวางโจว และ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน และฝ่ายการเกษตรประจำสถานเอกอัครราชทูต ประจำกรุงมอสโก รัสเซีย

เมื่อเดือนมีนาคม 2560 พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในขณะนั้น ได้เรียกประชุม และมอบนโยบายการขับเคลื่อนประเทศไทยให้เป็น ไทยแลนด์ 4.0 โดยเน้นให้ทูตเกษตรดำเนินการคือ 1) เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตรและอาหารของไทย โดยเฉพาะการเน้นถึงการยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรไทย 2) วิเคราะห์ และสังเคราะห์ ประเด็นปัญหา อุปสรรค แนวโน้มความต้องการสินค้าเกษตรในแต่ละประเทศแจ้งกลับมายังกระทรวงเกษตรฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ เพื่อกำหนดแผนในการเจาจาหรือปรับกลยุทธ์ให้สินค้าเกษตรไทยเป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศให้มากขึ้น 3) ประชาสัมพันธ์ แนะนำสินค้าเกษตรใหม่ๆ ให้ผู้บริโภคต่างประเทศรู้จัก โดยเฉพาะผลไม้ที่ประเทศเหล่านั้นไม่มี

ภารกิจที่มอบกันไว้เมื่อปีที่แล้ว ทูตเกษตรได้ดำเนินการไปมากน้อยเพียงไรไม่มีข่าวคราวเปรี้ยงป้างให้ได้ยิน มาปีนี้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ คนปัจจุบัน กฤษฎา บุญราช ได้ประชุมทูตเกษตรผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์พร้อมมอบนโยบายสำทับไปอีกว่า ให้ติดตามสถานการณ์สินค้าเกษตร โดยเฉพาะยางพารา ในประเทศที่มีการซื้อขายยางล่วงหน้า เช่น ญี่ปุ่น และจีน ให้ทูตเกษตรไปเดินดูตลาดและทำรายงานส่งมาให้ รมว.กษ. โดยตรง

ท่านยังบอกอีกว่า ทูตเกษตรต้องทำหน้าที่เป็นเสมือนโฆษกกระทรวงเกษตรฯในต่างประเทศ วิเคราะห์สถานการณ์สินค้าเกษตรไทยในตลาดประเทศนั้นๆ ทำรายงานส่งมาที่กระทรวงทุกเดือนไหนๆ ก็ไหนๆ ท่านก็แถมสิ่งที่ท่านอยากทราบตามที่มอบนักเรียนนอกไปช่วยกันหามา ให้ทูตเกษตรรายงานมาด้วยก็คงไม่ได้สร้างภาระให้เขามากมายนัก เผลอๆ เขาอาจจะมีอยู่แล้วก็ได้ เว้นเสียแต่ว่าท่านมีแผนที่จะใช้มันสมองของนักเรียนนอกเหล่านี้ช่วยทำงานขับเคลื่อนนโยบายไทยนิยมยั่งยืน หรือ ไทยแลนด์ 4.0 หรือตลาดนำการผลิต อย่างต่อเนื่องต่อไป นั่นก็อีกเรื่องหนึ่ง….แต่ที่จริงอยากให้ทูตเกษตรของไทย มีบทบาทและภารกิจที่มากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน อยากให้เป็น smart officer ของกระทรวงเกษตรฯไทยในต่างประเทศจริงๆ……

แว่นขยาย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s