เลาะรั้วเกษตร : จัดงานเกษตรเพื่อคนกรุง

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/local/342274

281225166

เลาะรั้วเกษตร : จัดงานเกษตรเพื่อคนกรุง

วันศุกร์ ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561, 06.00 น.

มีโอกาสไปเยี่ยมๆ มองๆ งาน “เปิดบ้านงานวิจัย” ของกรมวิชาการเกษตร เมื่อวันศุกร์ที่แล้ว ซึ่งพิธีเปิดงาน มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กฤษฎา บุญราช เป็นประธาน ตอนหนึ่งที่ท่านกล่าวเปิดงาน ท่านบอกว่าให้ไปจัดงานแบบนี้ในต่างจังหวัดให้เกษตรกรได้ชมบ้าง ต่างจังหวัดเกษตรกรไม่ค่อยรู้จักหน่วยงานของกรม แม้ชาวบ้านที่อยู่ติดรั้วหน่วยงานยังไม่รู้จักเลย….จริงเท็จอย่างไรไม่ยืนยัน และท่านไปถามชาวบ้านแถวไหนก็ไม่ยืนยันอีกเหมือนกัน…งานนี้อธิบดีกรมวิชาการเกษตร สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ ฟังแล้วคงสะดุ้งไปหลายตลบ

อันที่จริงเท่าที่ทราบ และเคยไปร่วมงานเป็นครั้งคราว หน่วยงานในต่างจังหวัดของกรมวิชาการเกษตรก็จัดงานแสดงผลงานการวิจัย และเทคโนโลยีต่างๆ อยู่บ่อยๆ แต่อาจจะไม่ได้จัดในจังหวัดที่ท่าน รมว. เคยเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด แต่งานเปิดบ้าน หรือ Open House ที่จัดขึ้นในกรุงเทพฯ นี้เพราะต้องการจัดแสดงผลงานความก้าวหน้าทางการเกษตรให้คนกรุงได้ดู

งานเปิดบ้านงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตร ครั้งนี้เป็นครั้งที่เท่าไรไม่ทราบ เพราะไม่ได้จัดเป็นประจำทุกปี ทราบแต่ว่ามีมาหลายปีแล้ว เปิดบ้านครั้งแรกเมื่อปี 2552 ปีแรกที่อธิบดี สมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรในปัจจุบัน มาเป็นอธิบดีกรมวิชาการเกษตรรอบแรก

ยุคนั้นองค์กรต่างๆ เขานิยมจัดงาน Open House กัน กรมวิชาการเกษตรเลยจัดงาน “เปิดบ้านงานวิจัย” เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมวิชาการเกษตร จัดระหว่างวันที่ 30 กันยายน- 2 ตุลาคม 2552 สถานที่จัดงานก็ใช้บริเวณถนนรอบๆ อาคารที่ทำการของกรม เพราะชื่องานว่าเปิดบ้าน ก็ต้องจัดที่บ้าน ได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วไปมากพอสมควรจนต้องเพิ่มเวลาจัดงานต่ออีก 2 วัน

จำได้ว่าก่อนงานเปิดบ้านงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร ได้จัดงานใหญ่ แถวศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าแถวนนทบุรี ชื่องานว่า “มหัศจรรย์เทคโนโลยี 36 ปี กรมวิชาการเกษตร” ระหว่างวันที่ 5-7 มิถุนายน 2552 จัดขึ้นในวาระกรมวิชาการเกษตรครบรอบ 36 ปี จะว่าไปงานนี้น่าจะเป็นงานเปิดบ้านงานวิจัย ครั้งแรกของกรมวิชาการเกษตร เพราะเป็นงานที่เหมือนแนะนำกรมวิชาการเกษตรให้ชาวบ้านได้รู้ถึงความเป็นมาและภารกิจ หน้าที่ของกรมจริง ๆ เพียงแต่ไม่ได้จัดที่บ้านเท่านั้น

งานเปิดบ้านงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร จัดต่อมาอีกหลายครั้ง แต่เท่าที่ทราบคงไม่ได้จัดต่อเนื่องทุกปี ครั้งสุดท้ายก่อนหน้านี้
น่าจะเป็นปี 2558 เท่ากับว่างเว้นมา 3 ปี จนมาถึงปีนี้ 2561 เท่าที่เดินดูงานครั้งนี้ เห็นว่างานวิจัยไม่ได้มีอะไรก้าวหน้าสักเท่าไร ยังได้เห็นพิพิธภัณฑ์แมลง ได้เห็นวัชพืชที่มีประโยชน์อย่างใบต่างเหรียญ และพรมมิ ที่เคยนำเสนอมาหลายปีแล้ว ได้เห็นร้าน Q Shop ได้เห็นปุ๋ยชีวภาพ และชีวภัณฑ์ชนิดต่างๆ ได้เห็นเครื่องจักรกลเกษตรที่ไม่ได้หวือหวาไปจากเดิม มีเมล็ดพันธุ์พืชและต้นไม้แจก มีสาธิตการแปรรูปผลผลิตต่างๆ ยังเหมือนเดิม ที่ดูทันสมัยขึ้นมาหน่อยคือ การใช้โซเชียลเนตเวิร์ก พวกแอพพลิเคชั่นต่างๆ และ สมาร์ท บ็อกซ์ ซึ่งประชาชนทั่วไปคงไม่ค่อยได้ใช้สักเท่าไร

การจัดงานแสดงผลงานและเทคโนโลยีทางการเกษตร ไม่ได้มีกรมวิชาการเกษตรกรมเดียว ที่จัดงานในลักษณะนี้ และจัดในบริเวณหน่วยงานของตนเอง ยังมีกรมการข้าว กรมหม่อนไหม กรมส่งเสริมการเกษตร กรมชลประทาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม แม้กระทั่งกระทรวงเกษตรฯ เอง ก็เคยจัดงานในลักษณะนี้ในบริเวณหน่วยงานของตนเอง ซึ่งจุดอ่อนของการจัดงานในพื้นที่ตั้งของหน่วยงานคือ คนเข้าร่วมงานน้อย โดยเฉพาะหน่วยงานย่านเกษตรกลาง บางเขน ซึ่งไม่ได้อยู่ในจุดที่ไป-มาสะดวก

งานแสดงทางการเกษตรที่ประสบความสำเร็จในกรุงเทพฯ เห็นจะมีแต่งาน “เกษตรแฟร์” ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เท่านั้น ที่แต่ละปีมีคนรอคอยว่าเมื่อไรจะถึงงานเสียที เพราะเป็นงานที่จัดขึ้นทุกปี และจัดติดต่อมายาวนานหลายสิบปี แต่น่าเสียดายที่งานเกษตรแฟร์ เน้นการขายสินค้ามากกว่าวิชาการ คนกรุงเลยรู้จักแต่ มะขามหวาน หอม กระเทียม และต้นไม้ชื่อแปลกๆ ที่อาจจะถูกหลอกขายบ้าง แต่หลายคนก็ชอบเดินงาน “เกษตรแฟร์” มากกว่างานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรที่หน่วยงานต่างๆ จัดตามที่กล่าวมา

ที่ว่ามาทั้งหลายทั้งปวงนี้ ก็เพียงแต่จะบอกว่าการจัดงานแต่ละครั้งใช้งบประมาณ และบุคลากรจำนวนไม่น้อย ในเมื่อลงทุนจัดเพื่อให้คนมาดู ก็น่าจะลงทุนอำนวยความสะดวกให้คนมาดูได้จำนวนมากๆ การอำนวยความสะดวกที่ง่ายที่สุด คือจัดในสถานที่ที่คนไป-มาสะดวก และคุ้นเคย เป็นสถานที่ที่เขาจัดงานกันบ่อยๆ ไม่ได้เชียร์ให้อุดหนุนกิจการสถานที่เหล่านั้น เพียงแต่ไม่อยากให้การจัดงานแต่ละครั้งสูญเปล่าเท่านั้นเอง…..

แว่นขยาย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s