เลาะรั้วเกษตร : ราคาไม่เป็นสับปะรด

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/local/348342

281225166

เลาะรั้วเกษตร : ราคาไม่เป็นสับปะรด

วันศุกร์ ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561, 06.00 น.

เห็นข่าวนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา สั่งการให้กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ กระทรวงมหาดไทย ร่วมทำแผนยกระดับราคาสินค้าเกษตรให้ยั่งยืนแบบครบวงจร เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรไม่ให้ได้รับความเดือดร้อนจากการที่ราคาผลผลิตตกต่ำแล้วก็ค่อนข้างหนักใจแทนทั้ง 3 กระทรวง…

เรื่องของราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ มีมาทุกยุคทุกสมัย มีมาโดยตลอดไม่ว่าพรรคใดจะมาเป็นรัฐบาล บรรดานักการเงิน นักการคลัง นักการค้าทั้งหลายที่บรรดารัฐมนตรีทั้งหลายเชิญมาเป็นที่ปรึกษา ที่ว่าแน่ๆ ไม่ว่าจะใช้กลยุทธ์
ใดๆ ล้วนแต่แก้ไขได้เพียงปัญหาเฉพาะหน้าเท่านั้น

แก้ปัญหาราคายางไปได้ระดับหนึ่ง ปัญหาราคาสับปะรดตกต่ำก็เข้ามาแทนที่ ไม่ว่าจะเป็นสับปะรดส่งโรงงานอย่างพันธุ์ศรีราชา หรือ ปัตตาเวีย หรือสับปะรดรับประทานผลสดอย่างสับปะรดภูเก็ต ภูแล นางแล ตราดสีทอง ห้วยมุ่น ต่างก็โอดครวญว่าราคาตกต่ำมาก แต่ผู้บริโภคสับปะรดรับประทานผลสด ยังซื้อในราคาสูงอยู่ตามปกติ แสดงให้เห็นว่ากลไกการตลาดของสับปะรดน่าจะผิดปกติ

สับปะรด เป็นผลไม้ที่ส่งออกทำรายได้ให้ประเทศสูงมาก โดยเฉพาะสินค้าแปรรูป ทั้งสับปะรดกระป๋องและน้ำสับปะรด กำลังการผลิตของโรงงานไม่ได้เพิ่มขึ้น แต่ผลผลิตส่วนเกินที่เกษตรกรไม่ได้ทำสัญญาซื้อขายกับโรงงานมีจำนวนมาก งานนี้ไม่รู้จะโทษใคร โทษเกษตรกรก็จะหาว่าใจร้าย โทษทางราชการว่าไม่ดูแลก็ออกจะเห็นใจ เพราะเกษตรกรไม่ค่อยจะเชื่อทางราชการสักเท่าไร อย่างที่มีคนเคยบอกว่า ถ้าทางราชการห้ามทำอะไร ให้ทำตรงกันข้าม….ก็นี่แหละเกษตรประเทศไทย….

ปีนี้ ข้าว รอดตัวไป ราคาข้าวอยู่ในระดับที่เกษตรกรพอใจ ทุเรียน เงาะ มังคุด ไม่มีเสียงโอดครวญ เพราะผลผลิตออกมาน้อยโดยเฉพาะทุเรียนที่ชาวสวนพากันนั่งอมยิ้มนับเงินกันไม่เสร็จ

กุ้ง สินค้าประมงที่ไม่เคยมีปัญหาเรื่องราคา มาปีนี้ราคากุ้งตกต่ำจนกรมประมงต้องเอากุ้งมาขายที่กรม ช่วยเกษตรกร ราคากุ้งตกต่ำมีปัญหาที่สลับซับซ้อน ทั้งปัจจัยการผลิตราคาสูง มีทั้งกุ้งอินเดียมีมาก และคุณภาพดีกว่ากุ้งไทย มีทั้งการเรียกร้องให้นำเข้ากุ้ง คนนอกวงการงงไปหมด…

เดินตามหลังมาไม่ใกล้ไม่ไกล คือ ลำไย และกระเทียม ที่คาดเดากันว่าผลผลิตจะออกมามากทำให้ราคาตกต่ำ เดือดร้อนถึงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงมหาดไทย ที่จะต้องเตรียมช่องทางการตลาด กระจายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิตเสียแต่เนิ่นๆ ยิ่งมีข่าวว่าล้งจีนยังไม่มารับซื้อลำไย ยิ่งทำให้ชาวสวนลำไยร้อนๆ หนาวๆ แต่คนที่ร้อนๆ หนาวๆ ยิ่งกว่า น่าจะเป็นเกษตรจังหวัด พาณิชย์จังหวัด และผู้ว่าราชการจังหวัดแหล่งผลิตลำไยนั่นแล….

ส่วนผู้ที่อยู่เหนือไปกว่านั้น คือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กฤษฎา บุญราช ที่เคยอยู่กระทรวงมหาดไทยมาก่อน สั่งปลัดกระทรวงเกษตร เลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ที่อยู่อย่างเงียบๆ ให้ตั้งทีมติดตามและแก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ รวมทั้งเตรียมรับการเรียกรวมพลของเกษตรกรบริเวณหน้ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้วย

การตั้งทีมติดตามเช่นนี้ก็ดีอยู่….แต่ถ้าไม่แก้ที่ต้นน้ำ..ปลายน้ำก็ยังมีปัญหาอยู่เช่นนี้ไม่จบสิ้น แต่การจะแก้ปัญหาต้นน้ำ ก็ใช่ว่าจะเนรมิตได้ดังใจต้องใช้เวลา และทำความเข้าใจกับเกษตรกรให้มากโดยเฉพาะเรื่องอย่าปลูกอะไร หรือทำอะไรตามๆ กัน….นี่แหละสำคัญ

เชื่อหัวไอ้เรืองได้เลย ปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ ราคาที่ไม่เป็นสับปะรดเช่นนี้เป็นปัญหาที่ยั่งยืน…จริงๆ…ต่อให้รัฐบาลที่เลือกตั้งเข้ามาใหม่ในปีหน้าก็แก้ไม่ตก….

แว่นขยาย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s