เลาะรั้วเกษตร : ถึงฤดูกาล

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/356739

281225166

เลาะรั้วเกษตร : ถึงฤดูกาล

วันศุกร์ ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561, 06.00 น.

ฤดูฝนปีนี้ไม่ค่อยน่าไว้ใจสักเท่าไร เผลอประเดี๋ยวเดียวปริมาณน้ำในเขื่อนสำคัญบางเขื่อนเกินปริมาณความจุของเขื่อนต้องระบายน้ำออกมากกว่าปกติเสียแล้ว อย่างเขื่อนน้ำอูน จังหวัดสกลนคร และเขื่อนแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี แม้จะมีการพร่องน้ำจากเขื่อนมาเป็นระยะๆ ตามเกณฑ์ แต่เกิดฝนตกจากอิทธิพลของลมมรสุม จึงมีน้ำไหลเข้าเขื่อนอย่างรวดเร็วในปริมาณมากกว่าปกติ จึงจำเป็นต้องระบายน้ำออกจากเขื่อนในปริมาณมาก ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมพื้นที่บริเวณริมแม่น้ำ ซึ่งไม่พ้นพื้นที่ชุมชน และพื้นที่การเกษตร ซึ่งมีทั้งนาข้าว พืชไร่ พืชสวน รวมทั้งปศุสัตว์

ช่วงนี้จะเห็นผู้ดูแลเรื่องน้ำ ทั้งเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ หรือ สทนช. สมเกียรติ ประจำวงษ์ และ อธิบดีกรมชลประทาน ทองเปลว กองจันทร์ รวมทั้งรองอธิบดีบางท่าน ออกสื่อบ่อยหน่อย เพราะต้องลงพื้นที่ตรวจตราปริมาณน้ำในเขื่อนต่างๆ อย่างใกล้ชิด ไม่เว้นแม้แต่นายกรัฐมนตรี และผู้ตัดสินใจเรื่องน้ำ พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ

ก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา สั่งการให้จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจติดตามสถานการณ์น้ำตลอด 24 ชั่วโมง โดยมอบหมายให้ รองนายกรัฐมนตรี พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ เป็นผู้มีอำนาจตัดสินใจ ทั้งนี้เพราะไม่อยากให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยปี 2554

สทนช. จึงมีคำสั่งจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจชั่วคราวในภาวะวิกฤติ ขึ้นเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม ที่ผ่านมา โดยรวมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาทำงาน ทั้งกรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ กรมอุตุนิยมวิทยา สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมีรองเลขาธิการ สทนช. สำเริง แสงภู่วงค์ เป็นผู้อำนวยการศูนย์ฯ ใช้สถานที่ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ กรมชลประทาน เป็นสถานที่ทำงาน

ศูนย์เฉพาะกิจนี้ จะติดตามสถานการณ์และบริหารจัดการน้ำ ตลอด 24 ชั่วโมง โดยจะรวมข้อมูลน้ำทั่วประเทศจากทุกหน่วยงานมาประมวลผลเป็นข้อมูลเดียวกันใช้กับทุกหน่วยงาน (แต่ก็ยังมีบางหน่วยงานแอบเผยแพร่ข้อมูลของตน ที่แตกต่างจากของศูนย์ฯ) ร่วมกันกำหนดเกณฑ์ต่างๆ ในการบริหารจัดการน้ำในเขื่อนสำคัญๆ ทุกเขื่อน รวมทั้งการอำนวยการ กำกับ ประสาน และติดตามแผนการเตรียมความพร้อมการรับมือน้ำหลากปี 2561 และการแจ้งข้อมูลข่าวสารไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนให้ทันต่อสถานการณ์

ศูนย์ฯ จะรายงานความก้าวหน้าเป็นประจำทุกวันต่อรองนายกรัฐมนตรี พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ และนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ให้ทราบเป็นระยะๆ เพื่อเป็นข้อมูลตัดสินใจในเชิงนโยบายกรณีเกิดภาวะวิกฤติ

พอจะเบาใจกันได้ในระดับหนึ่งว่า สถานการณ์น้ำจะได้รับการดูแล จากรัฐบาลเป็นอย่างดี และในฐานะประชาชนก็หวังว่าทั้งบิ๊กตู่ และบิ๊กฉัตรจะเอาอยู่

จากฤดูกาลของน้ำ มาถึงฤดูกาลแต่งตั้งโยกย้าย….ปีนี้เป็นที่น่าสังเกตว่าจนถึงเดือนสิงหาคมแล้ว ข่าวคราวการแต่งตั้งโยกย้ายในกระทรวงต่างๆ ยังเงียบๆ อยู่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เองก็มีแต่เสียงลือ เสียงเล่าอ้าง…. เสียงลือที่ว่า ปลัดกระทรวงเกษตรฯ คนใหม่จะมาจากกระทรวงอื่น….ทำเอาความหวังของคนในกระทรวงเกษตรฯ ดับวูบ…..แต่ก็มีบางคนที่โลกสวย แอบหวังว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ กฤษฎา บุญราช จะไม่ทำร้ายจิตใจคนกระทรวงเกษตรฯ ขนาดนั้น……

อย่างไรก็ตาม ในปีนี้มีผู้บริหารระดับสูงหลายคนในกระทรวงเกษตรฯ เกษียณอายุราชการ ทั้งปลัดกระทรวง รองปลัดกระทรวง อธิบดี รองอธิบดี และผู้ตรวจราชการกระทรวง แน่นอนว่าจะต้องมีการแต่งตั้ง และโยกย้ายสับเปลี่ยนกรมกันบ้าง จึงเป็นเหตุให้มีหนังสือเวียน ลงนามโดยปลัดกระทรวงเกษตรฯ เลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ออกมาเมื่อวันที่ 3 สิงหาคมที่ผ่านมา เรื่องให้ชะลอการแต่งตั้งโยกย้าย

สาระสำคัญของหนังสือดังกล่าว บอกให้ทุกหน่วยงานชะลอการเสนอชื่อบุคลากรเพื่อแต่งตั้ง โยกย้าย หรือเปลี่ยนข้าราชการ เฉพาะตำแหน่งระดับอำนวยการทุกตำแหน่งที่ว่างอยู่ทั้งหมดไว้ก่อน เพื่อรอตำแหน่งที่จะว่างลงเนื่องจากเกษียณมาพิจารณาร่วมกัน เพื่อให้เป็นไปอย่างโปร่งใส และสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล

หนังสือเวียนฉบับนี้ มองเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นอกจาก ความต้องการสกัดการวางคนของผู้บริหาร (ที่กำลังจะเกษียณอายุ) ในตำแหน่งที่สำคัญๆ ไว้เพื่อประโยชน์ในอนาคต หรือการแต่งตั้งโยกย้ายแบบทิ้งทวนเหมือนที่ผ่านๆ มานั่นเอง…. แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะสกัดได้อย่างที่ต้องการ เพราะเชื่อว่าทุกท่านมีเครือข่ายอยู่ไม่น้อย หากจะวางคนของตนไว้จริงๆ เมื่อไรก็ทำได้……

แว่นขยาย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s