เลาะรั้วเกษตร : จะปลอดเคมี 100% เชียวหรือ

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/365335

281225166

เลาะรั้วเกษตร : จะปลอดเคมี 100% เชียวหรือ

วันศุกร์ ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2561, 06.00 น.

ไม่ค่อยสบายใจนักกับการให้สัมภาษณ์ หรือการประกาศกับสื่อ ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วิวัฒน์ ศัลยกำธร ว่า จะเดิมพันด้วยชีวิตไม่ใช่แค่ตำแหน่ง ต้องหยุด 100% ทั้งยาฆ่าหญ้า ยาฆ่าแมลง และปุ๋ยเคมีทุกชนิด จะทำเกษตรอินทรีย์ให้ได้มากกว่า 5 ล้านไร่ ภายในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ถ้าไม่สำเร็จจะไม่อยู่…..

ที่ไม่สบายใจ เพราะขนาดคนเป็นเสนาบดีที่ดูแลการเกษตรของประเทศ ยังมองภาพการเกษตรโดยรวมของประเทศ และของโลกไม่ออกก็ไม่รู้ว่าอนาคตการเกษตรของประเทศจะเป็นอย่างไร…

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ วิวัฒน์ ศัลยกำธร หรือที่รู้จักกันดีในนามของอาจารย์ยักษ์ ซึ่งเป็นผู้ที่สนับสนุนการทำการเกษตรในระบบเกษตรอินทรีย์ ท่านเองก็ทำเป็นตัวอย่าง มีลูกศิษย์ลูกหามากมายที่นำไปทำตาม ท่านฝันหวานได้ว่าประเทศไทยจะเป็นประเทศเกษตรอินทรีย์ แต่ในความเป็นจริงท่านควรยอมรับว่าเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้

ในโลกนี้ไม่มีประเทศใดทำการผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์เพียงอย่างเดียว แม้ว่าประเทศนั้นมีความต้องการสินค้าเกษตรอินทรีย์อย่างมากก็ตาม แต่สิ่งที่ทุกประเทศต้องการเหมือนกันคือ สินค้าที่ปลอดภัย ไม่ว่าจะปลอดภัยด้วยการผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์ หรือปลอดภัยด้วยการผลิตที่ยังใช้สารเคมี

ถ้ายังจำกันได้สินค้าที่ผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์เคยสร้างปัญหาให้กับประเทศไทยมาแล้ว ปัญหากับประเทศคู่ค้า เป็นเรื่องราวใหญ่โตที่ต้องทำการเจรจากันในระดับหน่วยงานของรัฐบาลก็เพราะสินค้าดังกล่าวมีการปนเปื้อนของเชื้อโรคอีโคไล และ ซาลโมเนลล่า ซึ่งอาจอยู่ในสิ่งปฏิกูลที่นำมาทำปุ๋ยอินทรีย์ และเป็นเชื้อที่ทำให้ผู้บริโภคท้องร่วงอย่างรุนแรง และบางรายเสียชีวิต

สินค้าเกษตรอินทรีย์บางชนิด มีศัตรูพืชติดไปทั้งโรค และแมลง เพราะไม่สามารถใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชได้ ถึงประเทศปลายทางก็ถูกตีกลับ หรือถูกทำลาย ไม่ยอมให้เข้าไปจำหน่ายในประเทศนั้นๆ

สินค้าที่ผลิตในระบบที่ใช้สารเคมี ก็สร้างปัญหาสารพิษตกค้างเกินค่าความปลอดภัยของประเทศคู่ค้า ถูกตีกลับ หรือถูกทำลายเช่นกันเพราะไม่ปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคในประเทศของเขา

ปัญหาที่กล่าวมาทั้งหมด ทั้งการปนเปื้อนของเชื้อโรค แมลงศัตรูพืช หรือสารพิษตกค้าง เราเองก็ไม่อยากให้เกิดกับผู้บริโภคในประเทศของเราเช่นกัน ด้วยเหตุนี้ทั้งประเทศต่างๆ ทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย จึงต้องการ “สินค้าที่ปลอดภัย” เป็นเหตุให้ต้องมีมาตรฐานระบบการผลิตต่างๆ ขึ้นมา ทั้งเกษตรอินทรีย์ GAP (การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี) Halal (อาหารหรือผลิตภัณฑ์อาหารซึ่งอนุมัติตามบัญญัติศาสนาอิสลามให้มุสลิมบริโภคหรือใช้ประโยชน์ได้) และระบบรับประกันความปลอดภัยที่ใช้กับอาหารแปรรูปและผลิตภัณฑ์ทั้ง GMP และ HACCP

ซึ่งระบบเหล่านี้เป็นมาตรฐานสากล แต่อาจจะมีบางประเทศที่อาจจะเข้มงวดเกินมาตรฐานสากลก็เป็นเรื่องของประเทศนั้นๆ ที่ประเทศคู่ค้าจะต้องศึกษา ทำความเข้าใจ และต้องปฏิบัติตามให้ได้เพื่อจะได้ค้าขายกันได้ เกษตรอินทรีย์ ของอาจารย์ยักษ์ จึงเป็น 1 ในระบบการผลิตที่เป็นทางเลือกให้เกษตรกรเท่านั้น ไม่ใช่ทั้งหมด 100%

ส่วนอาจารย์ยักษ์ จะไปทำเกษตรอินทรีย์ให้ได้เกินเป้าหมาย 5 ล้านไร่ ก็เป็นงานท้าทายที่อาจารย์ยักษ์รับไปทำให้สำเร็จโดยมีชีวิตเป็นเดิมพัน แต่จะห้ามเกษตรกรในส่วนที่เกิน 5 ล้านไร่ ไม่ให้ใช้สารเคมีในการผลิตนั้น ต้องบอกว่า คือสิทธิและเสรีภาพ ที่เกษตรกรซึ่งเป็นประชาชนคนไทยมีสิทธิที่จะเลือกตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560

ผลผลิตทางการเกษตรที่ทำรายได้ให้กับประเทศไทยอย่างมหาศาล หล่อเลี้ยงชีวิตประชากรไทยมาอย่างยาวนาน ต้องพึ่งพาสารเคมีเป็นปัจจัยในการผลิตแทบทั้งสิ้น ดังนั้นจึงไม่เห็นว่าจะรังเกียจสารเคมีไปทำไม ถ้าใช้ตามระบบที่ทำให้ผลผลิตปลอดภัยต่อผู้บริโภค ต่อสิ่งแวดล้อมก็นับว่ามีจุดเป้าหมายเดียวกัน

บางคนไปรังเกียจว่าสารเคมีเป็นธุรกิจที่ทำให้ต่างชาติร่ำรวยก็ออกจะมีทัศนคติที่คับแคบไปหน่อย เพราะธุรกิจนี้ก็สร้างงานสร้างเงินให้คนไทยด้วยเช่นกัน มีสินค้าต่างชาติที่มาจำหน่ายในประเทศไทยอยู่มากมายที่อาจจะสร้างความร่ำรวยให้มากกว่าสารเคมีด้วยซ้ำทำไมไม่ตำหนิกันบ้าง แถมยังเป็นสินค้าที่ฟุ่มเฟือยด้วยซ้ำ

ที่ว่ามานี่ ไม่ได้อยู่ค่ายสารเคมีใดๆ แต่เป็นคนที่ไม่อยากให้มีการแบ่งค่าย แล้วทะเลาะกัน

แว่นขยาย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s