เลาะรั้วเกษตร : ลูกหม้อตบเท้าขึ้นเบอร์ 1

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/372608

281225166

เลาะรั้วเกษตร : ลูกหม้อตบเท้าขึ้นเบอร์ 1

วันศุกร์ ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2561, 06.00 น.

รอมานานตำแหน่งอธิบดีหลายกรมในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในที่สุดโผที่เดาและลือกันเอาไว้ก็ออกมาเสียที หลายคนสมใจ แต่มีบางคนผิดหวัง เพราะโผพลิกเสียนี่….

ตำแหน่งที่เป็นไปตามคาดเดา คือ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร สำราญ สาราบรรณ์ ที่ข่าวว่าเป็นอธิบดีที่อาวุโสน้อยสุด แต่ด้วยแรง “ป๋าดัน” จาก สมชาย ชาญณรงค์กุล อดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร น้องรัก “บิ๊กฉัตร” พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เจ้าของนโยบายแปลงใหญ่ ศพก. และ 9101 ที่ลือลั่นนั่นเอง

อธิบดีป้ายแดง สำราญ สาราบรรณ์ เรียกได้ว่าเป็นรองอธิบดี ที่อดีตอธิบดีสมชายไว้ใจมอบหมายงานยากๆ ให้ทำ โดยเฉพาะงานที่เกี่ยวกับมวลชน ทั้งแปลงใหญ่ และ ศพก. หรือ ศูนย์เรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ที่สมัยบิ๊กฉัตรคือเครื่องมือในการผลักดันนโยบายด้านการเกษตร จนนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เอ่ยชื่อ แปลงใหญ่ และ ศพก. ติดปากเลยทีเดียว

อธิบดีสำราญ เป็นชาวจังหวัดตรัง จบการศึกษาปริญญาตรี และ ปริญญาโท จากคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU 40) เป็นลูกหม้อของกรมส่งเสริมการเกษตรมาโดยตลอด และขึ้นดำรงตำแหน่งรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเมื่อเดือนมีนาคม 2560 เป็นรองอธิบดีไม่ถึง 2 ปี ก็ขึ้นตำแหน่งอธิบดี

เป็นไปตามโผคนที่ 2 คือ รองอธิบดี กรมการข้าว กฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล ขึ้นดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการข้าว แทน อนันต์ สุวรรณรัตน์ ที่ก้าวขึ้นไปเป็นปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

อธิบดีกฤษณพงศ์ จบการศึกษาปริญญาตรีจาก คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU 39) จบปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติฟิลิปปินส์ เริ่มรับราชการที่สถาบันวิจัยข้าว กรมวิชาการเกษตร ก่อนจะแยกออกมาเป็นกรมการข้าวเติบโตเป็นผู้บริหารและได้เป็นรองอธิบดีกรมการข้าวเมื่อปี 2559

ผลงานของ อธิบดีกฤษณพงศ์ นอกจากผลงานวิจัยปรับปรุงพันธุ์ข้าวแล้ว ยังเป็นผู้รับผิดชอบดูแลการปลูกข้าวบริเวณพระเมรุมาศ เมื่อครั้งที่สร้างพระเมรุมาศ เพื่อถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อปี 2560 ด้วย

ส่วนรายนี้พลิกโผ อธิบดีกรมหม่อนไหม ศิริพร บุญชู โยกจากรองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร กลับมาเป็นอธิบดีกรมหม่อนไหม โดยยังเหลืออายุราชการอีกเพียง 1 ปี เท่านั้น เดิมทีตำแหน่งนี้ ตามโผ ได้แก่ รองอธิบดีกรมหม่อนไหม วสันต์ นุ้ยภิรมณ์ ซึ่งยังเหลืออายุราชการอีกหลายปี

ทั้ง 2 ท่าน ต่างก็เป็นลูกหม้อของหม่อนไหมทั้งคู่ แต่เป็นลูกหม้อจากคนละค่าย วสันต์ นุ้ยภิรมณ์ มาจากสถาบันวิจัยหม่อนไหม กรมวิชาการเกษตร ส่วน ศิริพร บุญชู มาจากกลุ่มหม่อนไหม กรมส่งเสริมการเกษตร แต่ก็เก่งและเชี่ยวชาญเรื่องของหม่อนไหมทั้งคู่

อธิบดีศิริพร จบปริญญาตรีจากคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU 37) ปริญญาโท วิทยาศาสตร์เกษตร จากมหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์ ออสเตรเลีย มีผลงานที่ได้รับการยกย่องทางด้านหม่อนไหมมากมาย โดยมีส่วนร่วมในโครงการต่างๆ เช่น ผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน ผ้าไหม GI โครงการธนาคารเชื้อพันธุกรรมไหมเฉลิมพระเกียรติฯ และศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาเกี่ยวกับหม่อนไหม เป็นต้น

อธิบดีป้ายแดง ของทั้ง 3 กรมนี้ล้วนแต่เป็นลูกหม้อของหน่วยงานมาแต่ดั้งเดิม ต้องถือว่าก้าวขึ้นมาสู่ตำแหน่ง ด้วยความรู้ ความสามารถ และผลงานที่สั่งสมมาโดยแท้ หนทางข้างหน้าคือบทพิสูจน์ว่า ทั้ง 3 แม่ทัพจะนำพากองทัพภายใต้การกำกับดูแลของตนเองออกปฏิบัติการรบตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ประสบความสำเร็จหรือไม่

เอาใจช่วยขอรับ…..

แว่นขยาย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s