ชายคาพระพิรุณ : 19 พฤศจิกายน 2561

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/377650

586851

ชายคาพระพิรุณ : 19 พฤศจิกายน 2561

วันจันทร์ ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561, 06.00 น.

ปัจจุบัน ประเทศไทยผลิตยางพาราได้ปีละ 4.5 ล้านตัน ในจำนวนนี้ใช้ในประเทศ 5 แสนตัน และส่งออก 4 ล้านตัน แต่ด้วยปัญหาทางเศรษฐกิจของหลายๆประเทศ ทำให้การส่งออกยางพาราทำได้น้อย ขณะที่ปริมาณการใช้ในประเทศก็ไม่ได้เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ราคายางพาราดิ่งเหวต่อเนื่องมาหลายปี ล่าสุดนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์หามาตรการแก้ไขเร่งด่วนภายใน 7 วัน ครอบคลุมทั้งเรื่องการลดต้นทุนการผลิต การประกันราคาน้ำยางสด การเพิ่มปริมาณการใช้ยางพาราในประเทศ

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้หารือร่วมกับ 5 บริษัทเอกชนผู้ส่งออกยางรายใหญ่ของประเทศ ได้แก่ บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด(มหาชน) บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) บริษัทยางไทยปักษ์ใต้ และบริษัท เซาท์แลนด์ รับเบอร์ จำกัด โดยที่ประชุมเห็นชอบมาตรการ ดังนี้ 1.โครงการเสริมความเข้มแข็งของเกษตรกรชาวสวนยาง เบื้องต้นไม่ต่ำกว่าเดิมคือ 15 ไร่ ไร่ละ 1,500 บาท เพื่อพัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได้ให้ชาวสวนยาง 2.โครงการรักษาเสถียรภาพราคายาง โดย กยท.กำหนดราคายางขั้นต่ำ 3 ชนิด ได้แก่ น้ำยางสด ไม่ต่ำกว่า กก.ละ 37 บาท ยางก้อนถ้วยไม่ต่ำกว่า กก.ละ 35 บาทและยางแผ่นรมควันไม่ต่ำกว่า กก.ละ 40 บาท หากขายให้สถาบันเกษตรกรแล้วได้ราคาต่ำกว่าที่ประกาศไว้ ให้ใช้เงินจากกองทุนสงเคราะห์สวนยางช่วยเหลือรายบุคคล กก.ละ 2-3 บาท และ 3.ทบทวนข้อกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างในการส่งเสริมการใช้ยางในประเทศ เพื่อทำถนน เนื่องจากเมื่อเทียบราคากันกับแอสฟัลท์ติกแล้วยางพารามีราคาสูงกว่า แต่คงทนมากกว่า…แหม…ลุงตู่ คิดช้าไปนิด แถมมาคิดได้ช่วงใกล้เลือกตั้งซะด้วยชาวบ้านต้องทนทุกข์ขายยาง 3 โลร้อยมานาน จนบางคนโค่นยางทิ้งไปแล้วก็มี แต่ถึงจะช้าก็ดีกว่าไม่ทำอะไรเลย หวังว่ามาตรการที่จะทำต่อไปนี้จะกระตุ้นให้ราคายางพารากระเตื้องขึ้นมาในระดับที่เกษตรกรอยู่ได้ มีกำไรนะครับ…

ช่วงนี้ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ฟิตจัด สั่งการให้กองสารวัตรและกักกัน สนธิกำลังเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัด ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจในพื้นที่ออกตรวจจับร้านขายอาหารสัตว์ ยาสัตว์ผิดกฎหมายรวมถึงโรงฆ่าสัตว์ที่ไม่ได้รับอนุญาต เนื่องจากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่ามีสถานประกอบการขายอาหารสัตว์ ยาสัตว์ไม่มีทะเบียน และเสื่อมคุณภาพอยู่ในหลายพื้นที่ ซึ่งหากเจ้าของสัตว์นำอาหารสัตว์ ยาสัตว์ไปใช้กับสัตว์ของตนเอง อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสัตว์ถึงตาย เกิดปัญหาเชื้อดื้อยาและสารตกค้างได้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบระยะยาว ทำให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภคได้ นอกจากนี้ ร้านขายอาหารสัตว์ ยาสัตว์จะต้องได้รับใบอนุญาต และขายอาหารสัตว์ ยาสัตว์ ที่มีทะเบียน และมีคุณภาพด้วย โดยมีสัตวแพทย์หรือเภสัชกรอยู่ประจำร้านด้วย อธิบดีกรมปศุสัตว์ ฝากบอกว่า หากประชาชนพบเห็นการกระทำผิดกฎหมายด้านปศุสัตว์โปรดแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสผ่านแอพพลิเคชั่น (Application) “DLD 4.0” ที่สามารถดาวน์โหลดและติดตั้งได้ทั้งระบบ iOS ผ่าน App Store และระบบ Android ผ่าน Google play เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าตรวจสอบการกระทำความผิดและดำเนินการตามกฎหมายได้อย่างทันท่วงที

การปลูกฝังเยาวชนให้ตระหนักถึงการจดบันทึกบัญชีเป็นประจำ จะทำให้รู้รายรับ รายจ่าย และเงินออม ซึ่งเป็นการสร้างวินัยทางการเงินกับตัวเองและครอบครัวรวมถึงขยายเครือข่ายไปยังผู้ปกครองและชุมชน ให้สามารถนำข้อมูลทางบัญชีไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างมีภูมิคุ้มกัน นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าวเป็นที่สุด จึงมอบหมายให้สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร เปิดโครงการอบรมหลักสูตร “การจัดทำบัญชีกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ปี 2562” ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 15-16 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา มีเยาวชนกว่า 100 คน เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้…ยอดเยี่ยมครับ เราต้องปลูกฝังกันตั้งแต่เด็ก ไม้อ่อนดัดง่าย ไม้แก่ดัดยาก…

ขุนเกษตรา

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s