ชายคาพระพิรุณ : 17 ธันวาคม 2561

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/383204

586851

ชายคาพระพิรุณ : 17 ธันวาคม 2561

วันจันทร์ ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2561, 06.00 น.

ใกล้เข้าสู่เทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดแคมเปญภายใต้แนวคิด “ส่งความสุข ส่งความห่วงใย จากใจสินค้าสหกรณ์” คัดสรรสินค้าสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มอาชีพที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน จัดลงกระเช้าของขวัญและตกแต่งสวยงาม ให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อเป็นของขวัญของฝากในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยเน้นสินค้าหลากหลายและมีประโยชน์ ทั้งข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวกล้อง และข้าวกข 43 สินค้าประเภทผลไม้และอาหารแปรรูป สมุนไพร นมพร้อมดื่ม น้ำผลไม้ ผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมและผ้าฝ้าย และสินค้าหัตถกรรม เปิดจำหน่ายทุกวันตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 – 12 มกราคม 2562 พร้อมบริการส่งฟรีในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล เมื่อซื้อสินค้าครบ 10,000 บาท หน่วยงานต่างๆ หรือประชาชนที่สนใจจะสั่งซื้อกระเช้าสินค้าสหกรณ์ในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ สามารถดูรายละเอียดสินค้าและรูปแบบของกระเช้าสินค้าสหกรณ์ได้ทาง Facebook : coopmarket.cpd และทาง ID Line : cpd.shop หรือติดต่อสอบถามได้ทางโทรศัพท์ 0-2280-7506 หรือ 06-2610-7842 ซึ่งกรมมีโปรโมชั่นพิเศษ! สำหรับลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้าตั้งแต่ 10,000 บาท
ขึ้นไป บริการจัดส่งกระเช้าสินค้าสหกรณ์ฟรีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูการทำนาได้รับความสนใจจากเกษตรกรเป็นอย่างมาก ทำให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้ขยายพื้นที่ดำเนินโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูการทำนา หลังจากดำเนินการอนุมัติโครงการดังกล่าวไปแล้วเมื่อเดือนกันยายนและตุลาคมที่ผ่านมา เพื่อลดความเสี่ยงของเกษตรกรในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม สำหรับรายละเอียดของโครงการดังกล่าว จะมีการสนับสนุนสินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.01 ต่อปีเป็นระยะเวลา 6 เดือน วงเงินไร่ละ 2,000 บาท ไม่เกิน 15 ไร่ต่อราย ที่มีการอนุมัติไปแล้วจำนวน 33 จังหวัด แต่พบว่ายังมีจังหวัดที่มีศักยภาพปลูกข้าวโพดเพิ่มเติมและมีความพร้อมในการรับซื้อผลผลิตอีก 4 จังหวัด ได้แก่ เลย มุกดาหาร ยโสธร และอำนาจเจริญ นอกจากนี้ สมาคมประกันวินาศภัยไทย และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ยังพร้อมและยินดีสนับสนุนในการเข้าร่วมโครงการด้วย

สำหรับโครงการสานพลังประชารัฐ เพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา หลังจากดำเนินการตั้งแต่เดือนกันยายนจนถึงปัจจุบัน มีเกษตรกรสนใจเข้าร่วมโครงการแล้วเกือบ 90,000 ราย คิดเป็นพื้นที่โครงการเกือบ 800,000 ไร่
หรือเท่ากับจำนวนข้าวโพด 1 ล้านตัน ข้อดีของโครงการนี้นอกจากจะลดจำนวนการปลูกข้าว ทำให้ราคาข้าวดีขึ้น ยังเป็นการเพิ่มผลผลิตของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นอกจากนี้ยังประสานภาคเอกชนรับซื้อผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทั้งหมดจากผู้เข้าร่วมโครงการ รวมถึงมีการประกันภัยความเสี่ยงให้กับเกษตรกร โดยได้รับการชดเชยกรณีเกิดความเสียหายอัตรา
ไร่ละ 1,500 บาท…

รัฐบาลเห็นชอบโครงการช่วยเหลือสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนอย่างเร่งด่วน เริ่มดำเนินการธันวาคม 2561-ก.ย. 2562 โดยจะช่วยเหลือเกษตรกรที่มีสวนยางในพื้นที่เอกสารสิทธิ เปิดกรีดแล้วและขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ก่อนวันที่ 14 พ.ย. 2561 จำนวน 999,065 ราย และคนกรีดยาง 304,266 ราย รวมพื้นที่ 9.45 ล้านไร่ โดยให้ความช่วยเหลือเกษตรกรตามพื้นที่เปิดกรีดจริงไร่ละ 1,800 บาท รายละไม่เกิน 15 ไร่ (แบ่งเป็นเจ้าของสวนยาง 1,100 บาทต่อไร่ และคนกรีดยาง 700 บาทต่อไร่) คาดใช้งบประมาณโครงการนี้ 17,000 ล้านบาท

ส่วนการช่วยเหลือชาวสวนปาล์มราคาตกต่ำ มีมติช่วยเหลือตามพื้นที่ปลูกจริงไร่ละ 1,500 บาท ครัวเรือน
ไม่เกิน 15 ไร่ โดยช่วยเหลือเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร ในส่วนที่ปลูกปาล์มแล้วให้ผลผลิตอายุมากกว่า 3 ปี จำนวน 150,000 ราย พื้นที่ 2.25 ล้านไร่ ซึ่งเกษตรกรจะต้องแจ้งยืนยันขอรับสิทธิ์กับกรมส่งเสริมการเกษตรภายในเดือนธันวาคม 2561 โดยกรณีขึ้นทะเบียนก่อนปี 2561 ให้มาปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันภายในเดือนธันวาคมนี้เช่นกัน ทั้งนี้ ทะเบียนบ้านที่นำมาขึ้นทะเบียนเกษตรกรจะต้องกำหนดบ้านเลขที่ และกรณีย้ายเข้าทะเบียนบ้านใหม่ต้องดำเนินการตามเงื่อนไขของกระทวงมหาดไทยก่อนวันที่ 29 พ.ย. 2561 และจะต้องเป็นชาวสวนปาล์มที่เปิดบัญชีเงินฝากไว้กับ ธ.ก.ส. โดยระยะดำเนินการจะเริ่มเดือนธันวาคม 2561-ก.ย. 2562 โดยวงเงินรวมโครงการนี้ทั้งการช่วยเหลือเกษตรกรและบริหารจัดการประมาณ 3,458 ล้านบาท…ใครที่ยังไม่ขึ้นทะเบียนก็รีบดำเนินการนะครับ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้าน

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s