เลาะรั้วเกษตร : ข่าวดีรับปีใหม่

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/388054

281225166

เลาะรั้วเกษตร : ข่าวดีรับปีใหม่

วันศุกร์ ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2562, 06.00 น.

หลังจากเตรียมการต้อนรับปาบึก โดยฝากภาระไว้กับกรมชลประทาน และ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เรียบร้อยแล้ว รองนายกรัฐมนตรี พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะก็พาผู้สื่อข่าวกระทรวงเกษตรฯ บางสำนักเดินทางไปกรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียมอย่างเงียบๆ

การไปต่างประเทศครั้งนี้ ภารกิจสำคัญคือ การเจรจาหารือกับกรรมาธิการยุโรปด้านสิ่งแวดล้อมและกิจการทางทะเลและประมง เกี่ยวกับปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายที่สหภาพยุโรปชูธงเหลืองให้กับประเทศไทยมาตั้งแต่เดือนเมษายนปี 2558 รัฐบาลไทยใช้เวลาแก้ปัญหานี้เกือบ 4 ปี ถึงวันนี้ สหภาพยุโรปยอมปลดธงเหลืองให้กับไทยแล้วคนไทยส่วนใหญ่ไม่รู้หรอกว่าการทำประมงผิดกฎหมายของไทยเริ่มมาตั้งแต่เมื่อไร ได้ยินอยู่บ้างก็เป็นเรื่องเล็กๆ น้อยๆ เช่น การใช้เครื่องมือทำประมงที่ไม่เหมาะสม เรื่องใหญ่หน่อย ก็คือการรุกล้ำน่านน้ำของประเทศอื่นและการใช้แรงงานต่างด้าว

เมื่อมีการพูดถึงการค้ามนุษย์มาเกี่ยวข้องกับการประมงของไทยจึงรู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ระดับโลกเลยทีเดียว ยิ่งสินค้าประมงของไทยถูกส่งไปขายยังตลาดโลกในยุคที่การกีดกันทางการค้าใช้เงื่อนไขต่างๆ มากมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชากรโลก ต้องยอมจำนนให้เขาชูใบเหลือง เพื่อย้อนกลับมาดูตัวตนและสะสางปัญหาให้หมดไป

การทำประมงผิดกฎหมายที่ว่านี้ เรียกกันสั้นๆ ตามประสาของคนในวงการประมงคือ ไอยูยู (IUU :Illegal Unreported and Unregulated Fishing) คือ การทำประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และขาดการควบคุม มีข้อมูลจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวบรวมไว้เกี่ยวกับการทำประมงผิดกฎหมายและการค้ามนุษย์ตั้งแต่ปี 2558-2561 ว่ามีทั้งหมด 4,448 คดี ในจำนวนนี้เป็นคดีเกี่ยวกับการที่เรือประมงไม่ติดตั้งระบบ VMS มากที่สุดถึง 2,054 คดี (VMS คือ ระบบติดตามเรือประมง ที่เรือประมงทั่วโลกต้องติดตั้งเพื่อใช้ควบคุมและเฝ้าระวังการทำประมงผิดกฎหมาย)คดีที่มีจำนวนรองลงมาคือ เรือประมงที่ทำผิดกฎหมายในน่านน้ำไทยประมาณ 1,000 คดี นอกนั้นเป็นคดีอื่นๆ

ตั้งแต่สหภาพยุโรปประกาศให้ใบเหลืองแก่ประเทศไทยกรณี IUU หัวหน้า คสช. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ก็เร่งรัดกระทรวงเกษตรฯ ให้แก้ไขปัญหาพร้อมทั้งมีการออกพระราชกำหนดการประมง 2 ฉบับ พระราชกำหนดบริหารแรงงานต่างด้าว 1 ฉบับ ตั้งคณะผู้พิพากษาคดีประมงขึ้นมาพิจารณาคดีที่เกี่ยวข้องกับการประมงเป็นการเฉพาะ

นอกจากการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายแล้ว ยังมีการแก้ปัญหาด้านการบริหารจัดการประมง การบริหารจัดการกองเรือ การติดตามควบคุมและเฝ้าระวัง การตรวจสอบย้อนกลับ และการบังคับใช้กฎหมาย บิ๊กฉัตร ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหา IUU ไปเจรจาความเมืองครั้งนี้ ได้ไปนำเสนอแผนงานความร่วมมือกับสหภาพยุโรป 3 แผน คือ การจัดตั้งคณะทำงานไทย-สหภาพยุโรปต่อต้านการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU) ตั้งคณะทำงานร่วมอาเซียนเพื่อป้องกันและปราบปรามการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU) และส่งเสริมการประมงปลอดจากสัตว์น้ำและสินค้าประมงจากการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU)

นับว่าโชคดีที่สหภาพยุโรปเล็งเห็นถึงความพยายามของรัฐบาลไทยในการแก้ปัญหา IUU ด้วยการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายประมง และบังคับใช้กฎหมาย รวมทั้งการบริหารจัดการที่เป็นมาตรฐานสากล จึงยอมปลดใบเหลืองให้ภายในรัฐบาลชุดนี้ ไม่ค้างคาไปถึงรัฐบาลหน้าที่มาจากการเลือกตั้ง

ว่าแต่…เรื่องนี้ใช้หาเสียงได้หรือเปล่าหนอ……..อะไรไม่อะไรเมื่อปลดใบเหลืองแล้วอย่าชะล่าใจปล่อยปละละเลยจนทำให้ได้ใบเหลืองกลับอีกครั้งก็แล้วกัน

ข่าวดีรับปีใหม่อีกข่าว คือ การเตรียมการรับมือกับพายุปาบึกของรัฐบาลในครั้งนี้ ชาวบ้านต่างชื่นชมว่าเตรียมการได้ดีสามารถป้องกันการสูญเสียชีวิตของประชาชนได้เป็นอย่างดี แม้ทรัพย์สิน และพื้นที่เกษตรจะสูญเสีย หรือได้รับความเสียหายบ้างก็ยังพอฟื้นฟูได้ในเวลาอันรวดเร็ว

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ กฤษฎา บุญราช สั่งการให้ปลัดกระทรวง ผู้ตรวจราชการกระทรวง อธิบดีที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือชาวประมง และเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อน โดยเฉพาะนาข้าว ที่ให้เร่งปลูกใหม่ทดแทน และสวนส้มโอทับทิมสยาม ที่ให้เร่งสูบน้ำออกจากสวน

หวังว่าปี 2562 จะเป็นปีที่ภาคการเกษตรจะมีปัญหาน้อยกว่าปีที่ผ่านมา…….

แว่นขยาย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s