เลาะรั้วเกษตร : ใครจะมาใครจะไป

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/419694

281225166

เลาะรั้วเกษตร : ใครจะมาใครจะไป

วันศุกร์ ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562, 06.00 น.

ยังไม่อยากรู้ว่าใครจะมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้นายกรัฐมนตรีคนหน้าเดิม พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา กับพรรคร่วมรัฐบาล ไปโม่มาให้เสร็จก่อนค่อยประกาศให้สังคมรู้อย่างเป็นทางการ ไม่อยากฟังข่าวลือ ข่าวโคมลอย ข่าวที่เขาว่ากันว่าอย่างนั้นอย่างนี้…มันเสียเวลา…

ระหว่างรอรัฐบาลใหม่ รัฐมนตรีใหม่ ก็ฟังข่าวของรัฐมนตรีคนเก่าไปเรื่อยๆ ข่าวของรัฐมนตรีเก่าที่พยายามจะแย่งเนื้อที่ข่าวแทรกขึ้นมาอยู่บ้างคือข่าวราคายางที่ขยับขึ้นมาแตะ 60 บาท หรือทะลุ 60 บาท (ราคาส่งออก FOB) ที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ กฤษฎา บุญราช ออกมายืนยันว่าเป็นผลมาจากมาตรการส่งเสริมการใช้ยางภายในประเทศ โดยเฉพาะโครงการ 1 หมู่บ้าน 1 กิโลเมตร คือการใช้น้ำยางสดไปเป็นส่วนผสมทำถนนที่เรียกว่า พาราซอยซีเมนต์ ทุกหมู่บ้านทั่วประเทศ หมู่บ้านละ 1 กิโลเมตร ซึ่งความยาวดังกล่าวจะต้องใช้ยางพารา 1.3 ตัน คาดว่าตามมาตรการนี้จะใช้ยางพาราไม่ต่ำกว่าปีละ 1 ล้านตัน ซึ่งทำให้ปริมาณการใช้ยางพาราในประเทศเพิ่มสูงขึ้น

อาจจะนับว่าเป็นผลงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ที่มาจากอดีตเบอร์ 1 ของกระทรวงมหาดไทยฝ่ายข้าราชการประจำ ที่ยังมีบารมีมากพอที่จะขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เป็นกลไกของฝ่ายปกครองมาช่วยขับเคลื่อนมาตรการของกระทรวงเกษตรฯ ได้บ้าง

ถ้าราคายางขยับขึ้นมาเสียตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งก็จะดี เพราะจะได้ไม่มีใครเอาไปอ้างเพื่อต่อรองขอเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ เพื่อจะเข้ามาแก้ปัญหาราคายางตกต่ำ….

เมื่อพูดถึงรัฐมนตรี…..อันว่ารัฐมนตรีของกระทรวงเกษตรฯและสหกรณ์ ในอดีตไม่ต้องย้อนไปไกล เอาแค่ช่วงรัฐบาลสมัยที่พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรี..รัฐมนตรีของกระทรวงเกษตรฯจะมี 4 ท่าน รัฐมนตรีว่าการฯ 1 ท่าน และช่วยว่าการอีก 3 ท่าน เพราะงานของกระทรวงเกษตรฯมีหลากหลาย ทั้ง พืช ปศุสัตว์ ประมง ที่ดินทำกิน ชลประทาน สหกรณ์ เมื่อก่อนยังมี ป่าไม้ สะพานปลา ส่งเสริมเลี้ยงโคนม อุตสาหกรรมห้องเย็น อุตสาหกรรมป่าไม้ และกิจการที่เกี่ยวกับยางพารา

งานมากมาย หลากหลายขนาดนี้ เฉลี่ยให้แต่ละคนดูแล รัฐมนตรี 4 คน ก็ดูจะมีงานล้นมือ 4 คนจึงไม่มากเกินไป มาในยุคหลังๆ ที่รัฐมนตรีเกษตรฯ ลดลงเหลือ เพียง 3 ท่าน และ 2 ท่าน คือสมัยรัฐบาล นายกรัฐมนตรี อานันท์ ปันยารชุน (สมัยแรก 2534-2535) ซึ่งมี ดร.อาณัติ อาภาภิรม เป็นรัฐมนตรีว่าการฯ และมี ดร.อาชว์ เตาลานนท์ และ โฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ เป็นรัฐมนตรีช่วยฯ เรียกว่าทั้งรัฐมนตรีว่าการ และช่วยว่าการ คุณภาพคับแก้วทั้ง 3 ท่าน มีรัฐบาลพลเอกสุจินดา คราประยูร มาคั่นอยู่ 2 เดือน นายกรัฐมนตรี อานันท์ ปันยารชุน กลับมาอีกครั้ง รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรฯเหลือเพียง 2 ท่าน คือ โฆษิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ เป็นรัฐมนตรีว่าการ และ มีอำพล เสนาณรงค์ เป็นรัฐมนตรีช่วยฯ แต่รัฐบาลชุดนี้มีอายุเพียง 4 เดือน

ยุครัฐบาล ทักษิณ ชินวัตร สมัยแรก รัฐมนตรีของกระทรวงเกษตรฯ มี 2 ท่าน รัฐมนตรีว่าการฯ ชื่อ ชูชีพ หาญสวัสดิ์ รัฐมนตรีช่วยฯ ชื่อ นที ขลิบทอง เมื่อนทีลาออก ได้แต่งตั้งประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ เข้ามาแทน สมัยที่ 2 มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ชื่อ คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ รัฐมนตรีช่วยฯ ชื่อ เนวิน ชิดชอบ เมื่อโยกเนวิน ไปเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ ก็ได้แต่งตั้ง อดิศร เพียงเกษ มานั่งแทน

ยุคนี้ เป็นยุคที่เปลี่ยนแปลงโครงสร้างกระทรวงเกษตรฯ ปรับเอาบางหน่วยงานออกไป กรมป่าไม้ และองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ไปขึ้นอยู่กับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยุบองค์การอุตสาหกรรมห้องเย็น และพยายามจะจัดตั้ง การยางแห่งประเทศไทย

สมัยรัฐบาล พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรฯ มีเพียง 2 ท่าน มี ดร.ธีระ สูตะบุตร เป็นรัฐมนตรีว่าการฯ และ รุ่งเรือง อิศรางกูร ณ อยุธยา เป็นรัฐมนตรีช่วยฯ หลังจากนั้นเป็นต้นมา สมัยรัฐบาล สมัคร สุนทรเวช และ สมชาย วงศ์สวัสดิ์ ซึ่งเป็นรัฐบาลช่วงสั้นๆ มีอายุไม่ถึง 1 ปี รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรฯ มี 3 ท่าน ยังไม่ทันตั้งหลักทำงานก็มีอันต้องไปเสียแล้ว

สมัยรัฐบาลนายกรัฐมนตรีฯ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ รัฐมนตรีของกระทรวงเกษตรฯ มี 2 ท่าน และเป็น 2 ท่านที่มิได้มาจากพรรคที่ท่านเป็นหัวหน้าพรรคอยู่ รัฐมนตรีว่าการฯ ธีระ วงศ์สมุทร มาจากพรรคชาติไทยพัฒนา รัฐมนตรีช่วยฯ ชาติชาย พุคยาภรณ์ หรือ ศุภชัย โพธิ์สุ ก็มาจากพรรคภูมิใจไทย

เมื่อประชาธิปัตย์ ไม่ได้ดูแลกระทรวงเกษตรฯ มานานนับสิบๆ ปี มาถึงวันนี้อยากเข้ามาดูแลกระทรวงเกษตรฯ เพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรแก้ปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำ โดยขอเก้าอี้กระทรวงพาณิชย์ มาเป็นกลไกการตลาดด้วย ดูๆ ก็น่าจะดี แต่พรรคอื่นๆ เขาทำกันมาไม่รู้กี่ปีแล้ว ไม่เห็นสำเร็จสักที ดูทีรึ…ประชาธิปัตย์ จะทำได้

ข้าราชการ 2 กระทรวง…เตรียมตัว…….สู้ๆ…นะพี่น้อง…….

แว่นขยาย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s