ชายคาพระพิรุณ : 30 กันยายน 2562

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/443947

586851

ชายคาพระพิรุณ : 30 กันยายน 2562

วันจันทร์ ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562, 06.00 น.

สัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดเหตุเครื่องบินฝนหลวงตกขณะฝึกบิน มีผู้เสียชีวิต 2 รายคือ ร.อ.ตฤณ อัมระนันท์ นักบิน ท4 เป็นครูการบิน และนักบินฝึกหัด นายสุขสันต์ จงเสถียรธรรม นักบิน พรก. นักบินใหม่ ซึ่งต้องยอมรับว่าเครื่องบินที่กรมฝนหลวงฯ มีประจำการอยู่ มีอายุการใช้งานที่นานมากไม่ต่ำกว่า 20 ปี ในขณะที่ภารกิจของหน่วยงานต้องออกปฏิบัติการเกือบทุกวัน จะเห็นว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานักบินและเจ้าหน้าที่กรมฝนหลวงฯ ทุกคนมีความเสียสละ ดำเนินการตามโครงการพระราชดำริ “ฝนหลวง” อย่างต่อเนื่อง และสามารถบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนและเกษตรกร จนเป็นที่ประจักษ์โดยทั่วกัน ขุนเกษตรา ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวนักบินทั้ง 2 ท่าน และกรมฝนหลวงการบินเกษตร ที่ต้องสูญเสียบุคลากรสำคัญในครั้งนี้ด้วยครับ

ขณะนี้หลายหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ร่วมกิจกรรม“จิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัย” ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มอบหมายให้ทุกหน่วยงานบูรณาการความร่วมมือกัน เพื่อช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรและชาวบ้านที่ประสบภัยน้ำท่วม ณ จังหวัดสกลนคร ในส่วนของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นายโอภาส ทองยงค์อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรและประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดสกลนคร ซึ่งนายโอภาสบอกว่า จากสถานการณ์อุทกภัยในปัจจุบัน ส่งผลให้พี่น้องเกษตรกรและประชาชนจำนวนมากได้รับความเดือดร้อนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เร่งดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย โดยนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบนโยบายให้ทุกหน่วยงานในสังกัดบูรณาการดำเนินการช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัยหลังน้ำลด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย และสร้างการรับรู้การเตรียมการด้านการเกษตรตามหลักวิชาการ รวมทั้งการสนับสนุน ส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถกลับมาประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้อย่างรวดเร็ว และจัดกิจกรรม“จิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัย” ในพื้นที่ 21 จังหวัด โดยลงพื้นที่ต่างๆ เพื่อเยี่ยมเยียนให้กำลังใจพี่น้องเกษตรกรและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม และนำถุงยังชีพและของใช้ที่จำเป็นไปแจกจ่ายเพื่อช่วยเหลือในเบื้องต้น รวมถึงสำรวจปัญหา สอบถามถึงความต้องการเพื่อฟื้นฟูอาชีพหลังน้ำลด ทั้งนี้ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้เข้าช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อน โดยจัดพิธีเปิดกิจกรรม “จิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัย” ในวันที่ 23 กันยายน 2562 ณ จังหวัดสกลนคร พร้อมทั้งลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและการฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยหลังน้ำลด และมอบถุงยังชีพและของใช้จำเป็นแก่ผู้ประสบอุทกภัย ให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตตามปกติและประกอบอาชีพได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ จัดให้มีบริการซ่อมเครื่องมือและเครื่องจักรกลการเกษตรให้กับชาวบ้านในพื้นที่ประสบภัย โดยได้รับความร่วมมือจากวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ตั้งจุดให้บริการซ่อมเครื่องจักรกลการเกษตรและเปลี่ยนถ่ายอุปกรณ์ต่างๆ ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม เพื่อให้เกษตรกรสามารถใช้อุปกรณ์เหล่านี้ไปประกอบอาชีพได้ทันทีที่น้ำลด อีกทั้งบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าไปช่วยเหลือเกษตรกร ทั้งด้าน ชลประทานด้านพืช ด้านประมง ด้านปศุสัตว์ จนกว่าจะเข้าสู่สถานการณ์ปกติ

เช่นเดียวกับกรมส่งเสริมการเกษตรที่ได้สั่งการให้เกษตรจังหวัดพร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอลงพื้นที่สำรวจข้อมูลความเสียหายด้านพืชในจังหวัดที่ประสบอุทกภัย เพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยให้ระดมเจ้าหน้าที่ ส่งเสริมการเกษตรกระจายลงพื้นที่ตามอำเภอต่างๆ เพื่อเยี่ยมเยียนให้กำลังใจพี่น้องเกษตรกรและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม รวมทั้งสำรวจปัญหา สอบถามความต้องการเพื่อฟื้นฟูอาชีพหลังน้ำลด เช่น การส่งเสริมปลูกพืชผักระยะสั้น หรืออาชีพอื่นๆการให้คำแนะนำด้านวิชาการเพื่อดูแลพืชภายหลังจากน้ำลด โดยเบื้องต้นกรมส่งเสริมการเกษตรได้สนับสนุนเชื้อราไตรโคเดอร์มา จำนวน 3,045 กิโลกรัม เพื่อฟื้นฟูสภาพสวนไม้ผลหลังน้ำลด และมอบหมายศูนย์ขยายพันธุ์พืชของกรม สนับสนุนพันธุ์พืช จำนวน 28 ชนิด ประกอบด้วย พืชผัก 10 ชนิด ได้แก่ จิงจูฉ่าย ปูเล่ คะน้าเม็กซิโกพริก มะเขือ มะตูมมาเลย์ ผักหวาน ผักไผ่ ผักเชียงดา เมล็ดพืชผัก ไม้ผล/ไม้ยืนต้น 14 ชนิด ได้แก่ กล้วย มะม่วง ส้มโอ มะละกอ มะดัน ขนุน ไผ่ ลำไย ลิ้นจี่ มะขามเปรี้ยว มะขามป้อม หม่อน แก้วมังกร สมุนไพร 3 ชนิด ได้แก่ ผักชีลาว โหระพา กะเพรา รวมทั้งอ้อยคั้นน้ำ รวม 85,360 ต้น ให้แก่สำนักงานเกษตรจังหวัดต่างๆ ในโครงการจิตอาสากระทรวงเกษตรฯ นอกจากนี้ ยังได้เน้นย้ำให้ทุกจังหวัดจัดกิจกรรมจิตอาสาฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรและประชาชน

วันก่อน กรมประมงจัดงาน ชาตินิยมกะพงไทย” (Seabass Fair) งานจำหน่ายปลากะพงขาวคุณภาพดี สด สะอาด อร่อย ไร้สารตกค้าง ราคาถูก จากเกษตรกรส่งตรงถึงผู้บริโภค เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เพิ่มช่องทางการตลาดให้กับสินค้าปลากะพงขาว เป็นการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นในการช่วยกระจายผลผลิตปลากะพงขาวและแก้ไขปัญหาราคาปลากะพงขาวไทยตกต่ำ ซึ่งเกิดจากมูลเหตุทั้งการเปิดการค้าเสรี FTA ทำให้สัตว์น้ำหลายชนิดทะลักเข้ามาในประเทศ และมีราคาถูกกว่าบ้านเรา นอกจากนี้อัตราแลกเปลี่ยนเงิน ที่ทำให้ผู้ส่งออกของประเทศเพื่อนบ้านได้กำไรจากส่วนต่างของค่าเงิน ในขณะเดียวกัน ปริมาณการผลิตปลากะพงขาวของเกษตรกรในประเทศก็มีผลผลิตเพียงพอต่อความต้องการบริโภคในประเทศอยู่แล้ว จึงเป็นเหตุให้เกิดภาวะล้นตลาด ซึ่งกรมประมงไม่ได้นิ่งนอนใจ เมื่อวันที่ 11 กันยายนที่ผ่านมา ได้มีการประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาปลากะพงขาวราคาตกต่ำ อีกทั้ง กรมประมงยังจะเพิ่มความเข้มงวดด้านสุขอนามัยสำหรับปลากะพงขาวที่นำเข้ามา ได้แก่ การตรวจสารตกค้างและการสุ่มตรวจโรค เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคมากขึ้น และในส่วนของการผลิตจะมีการหารือแนวทางการบริหารจัดการผลผลิตปลากะพงขาว เพื่อให้เกิดเสถียรภาพด้านราคา อาทิ การส่งเสริมระบบบริหารจัดการผลิตให้เกษตรกรเข้าสู่ระบบแปลงใหญ่ และจะมีการลดการผลิตลูกพันธุ์ลงให้สมดุลกับปริมาณความต้องการปลาเนื้อด้วย…

ขุนเกษตรา

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s