เกม!!!ป่าไม้ติดป้ายอายัดฟาร์มไก่‘ปารีณา’ 46 ไร่ ห้ามใช้พื้นที่เด็ดขาด

#ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/458396

เกม!!!ป่าไม้ติดป้ายอายัดฟาร์มไก่‘ปารีณา’ 46 ไร่ ห้ามใช้พื้นที่เด็ดขาด

เกม!!!ป่าไม้ติดป้ายอายัดฟาร์มไก่‘ปารีณา’ 46 ไร่ ห้ามใช้พื้นที่เด็ดขาด

วันพฤหัสบดี ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2562, 17.17 น.

เกม!!!ป่าไม้ติดป้ายอายัดฟาร์มไก่‘ปารีณา’ 46 ไร่ ห้ามใช้พื้นที่เด็ดขาด

ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.ราชบุรี เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 5 ธันวาคม 2562 นายสุชาติ บัวบาง เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญการ พร้อมด้วยนายวัชระ ละอออ่อน หัวหน้าหน่วยป้องกันป่าไม้ที่ 1 ราชบุรี และเจ้าหน้าป่าไม้ราชบุรี นำป้ายประกาศจากกรมป่าไม้ และสำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (บก.ปทส.) อายัดที่ดิน ตาม ปจว.ข้อ 4 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 17.00 น. เข้าไปติดบริเวณพื้นที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ และป่าไม้ปี 2484 ภายในฟาร์มเลี้ยงไก่เขาสนฟาร์มไก่ หมู่ที่ 6 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ของ น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ

หลังจากที่กรมป่าไม้ได้เข้าแจ้งความดำเนินคดีที่ บก.ปทส. เพื่อดำเนินคดีกับ น.ส.ปารีณา พร้อมอายัดพื้นที่ดังกล่าว จำนวน 46 ไร่ 1 งาน 40 ตารางวา โดยที่เจ้าหน้าที่ป่าไม้ได้นำป้ายดังกล่าวติดรอบบริเวณพื้นที่ทั้งหมด 4 จุด เพื่อประกาศห้ามมิให้บุคคลใดเข้าไปใช้หรือเคลื่อนย้ายทรัพย์สินในที่ดินดังกล่าวเด็ดขาด

สำหรับข้อความบนป้ายประกาศมีการระบุว่า “พื้นที่ตรวจยึดการกระทำความผิดว่าด้วยกรมป่าไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ตามมาตรา 54 ฐาน “ก่อสร้าง แผ้วถาง เผาป่า ทำด้วยการใดๆ อันเป็นการทำลายป่า เข้าถือยึดถือและครอบครองป่าเพื่อตนเองหรือในที่ดิน ก่อสร้าง แผ้วถางทำด้วยประการใดๆ อันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติโดยมิได้รับอนุญาต”

และความผิดตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9 ฐาน “เข้าไปยึดถือครอบครอง ก่อสร้าง เผาป่า ทำด้วยประการใด ให้เป็นการทำลายหรือทำให้เสื่อมสภาพที่ดินในที่ดินของรัฐโดยไม่มีสิทธิครอบครอง หรือมิได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่” เป็นพื้นที่ที่อยู่ในเขต ป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี จำนวน เนื้อที่ 41 ไร่ 1 งาน 59 ตารางวา และป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 จำนวนเนื้อที่ 4 ไร่ 3 งาน 81 ตารางวา รวมจำนวนเนื้อที่ 46 ไร่ 1 งาน 40 ตารางวา ตาม ปจว.ข้อ 4 ลงวันที่ 2ธันวาคม พ.ศ.2562 เวลา 17.00 น.

คดีอาญาที่ ยึดทรัพย์ที่ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตรวจยึดโดย หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รบ.1 (จอมบึง) หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้จอมบึง สังกัดศูนย์ป่าไม้ราชบุรี สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) กรมป่าไม้ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ปิดประกาศ ณ วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2562”

ด้านนายวัชระ ละอออ่อน หัวหน้าหน่วยป้องกันป่าไม้ที่ 1 ราชบุรี กล่าวว่า วันนี้นำป้ายมาติด จำนวน 4 จุด ซึ่งพบการกระทำความผิดกรมป่าไม้ได้ออกหนังสือคำสั่งด่วน ให้หน่วยงานป้องกันรักษาป่าที่ 1 จ.ราชบุรี ตรวจยึด โดยห้ามมิให้บุคคลใดเข้าไปใช้หรือเคลื่อนย้ายทรัพย์สินในที่ดินดังกล่าวเด็ดขาด ส่วนขั้นตอนต่อไปก็เป็นเรื่องของการดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s