“สมพงษ์” ร่อนแถลงการณ์ ยืนยันไม่ร่วมรัฐบาลกับ พลังประชารัฐ ไม่ทรยศประชาชน #ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย

#ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/politic/432732?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_politic

“สมพงษ์” ร่อนแถลงการณ์ ยืนยันไม่ร่วมรัฐบาลกับ พลังประชารัฐ ไม่ทรยศประชาชน

 "สมพงษ์" ร่อนแถลงการณ์ ยืนยันไม่ร่วมรัฐบาลกับ พลังประชารัฐ ไม่ทรยศประชาชน

” สมพงษ์ ” ร่อนแถลงการณ์ ยืนยันไม่ร่วมรัฐบาลกับ พลังประชารัฐ ไม่ทรยศประชาชน

3 มิ.ย. 63 นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์  หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ออกแถลงการณ์ถึง แนวทางของพรรคเพื่อไทย ภายหลังการลาออกของกรรมการบริหาร ของพรรคพลังประชารัฐ  โดยระบุว่า ภายหลังจากที่มีการลาออกของ กก.บห. พรรคพลังประชารัฐ ได้ปรากฏทั้งข่าวลือ ข่าวปล่อย ถึงการจับขั้วรัฐบาลใหม่ ซึ่งมีกระแสข่าวเกี่ยวพันถึงพรรคเพื่อไทย……ในฐานะหัวหน้าพรรค ผมจึงอยากขอชี้แจงต่อประเด็นดังกล่าวเพื่อให้เกิดความชัดเจน ไม่คลุมเครือ ดังนี้

1.พรรคเพื่อไทยดำรงการยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย ดังนั้นการร่วมทำงานกับพรรคใด ต้องตั้งอยู่บนความถูกต้อง ชอบธรรมของที่มา รวมถึงแนวนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดินที่สอดคล้องกัน

2.พรรคเพื่อไทยปฏิเสธการเข้าสู่อำนาจ ที่ไม่เป็นไป ตามครรลองของระบอบประชาธิปไตย และปฎิเสธ การได้อำนาจมา ด้วยวิธีการที่คำนึงถึง แต่ประโยชน์เฉพาะตน ของนักการเมือง …การทำงานการเมืองและการตัดสินใจทางการเมือง ทุกครั้ง ต้องยึดมั่น และคำนึงถึง ประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ

3.พรรคเพื่อไทยยึดมั่นในผลประโยชน์สูงสุดของประเทศ ในภาวะวิกฤติ การร่วมกันหาทางออก….หากเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ และต่อพี่น้องประชาชน จะกระทำได้ต้องตั้งอยู่บนความถูกต้อง เปิดเผย และซื่อสัตย์ต่อประชาชน และจะต้องมีการหารือร่วมกันของสมาชิกและผู้มีส่วนรับผิดชอบร่วมกันทั้งหมดในพรรคเพื่อไทย

ผมคิดว่าข่าวลือ ที่ปล่อยกันออกเพื่อหวังผลในการดิสเครดิตพรรคเพื่อไทยนั้น เป็นการกระทำที่มุ่งหวังในการต่อรองผลประโยชน์ของกลุ่มพรรคร่วมรัฐบาล  กันเอง..โดยหวังอาศัยส่วนประกอบและเงื่อนไขต่างๆเป็นเครื่องมือเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ การจัดสรรอำนาจของพวกตนเองเพื่อให้ ผลประโยชน์และอำนาจลงตัวกัน เท่านั้น

ดังนั้น ผมขอยืนยันต่อพี่น้องประชาชนและผู้สนับสนุนพรรคเพื่อไทย ว่า…

“ไม่ว่าใคร ผู้ใดจะอ้างเป็นตัวแทนพรรคไปเจรจาใดๆ ตราบใดที่ผมยังทำหน้าที่หัวหน้าพรรค ผมยืนยัน จะไม่นำพาพรรคไปกระทำการใดๆ ที่ขัดต่อเจตจำนงของพี่น้องประชาชน และ หลักการประชาธิปไตย. เป็นอันขาด “

สมพงษ์ อมรวิวัฒน์.
หัวหน้าพรรคเพื่อไทย.
3 มิถุนายน 2563

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: