ปศุสัตว์เดินหน้าโครงการ‘ปศุสัตว์ OK’ #ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย

#ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/499854

ปศุสัตว์เดินหน้าโครงการ‘ปศุสัตว์ OK’

วันพฤหัสบดี ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2563, 06.00 น.

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า กรมปศุสัตว์ดำเนินงานด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์เพื่อความปลอดภัยด้านอาหารมาตลอดตั้งแต่รับรองมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ มาตรฐานโรงฆ่าสัตว์ สถานที่รวบรวมไข่และปัจจุบันขยายงานด้านมาตรฐานสินค้าไปยังการรับรองสถานที่จำหน่ายสินค้าปศุสัตว์ นั่นก็คือโครงการปศุสัตว์ OK เพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าปศุสัตว์ทั้งระบบ โดยสถานที่จำหน่ายสินค้าปศุสัตว์ที่ได้รับการรับรองโครงการปศุสัตว์ OK ต้องจำหน่ายสินค้าปศุสัตว์ที่ปลอดภัยต่อการบริโภค มาจากแหล่งผลิตที่ได้รับการรับรองมาตรฐานตลอดทั้งห่วงโซ่การผลิต ตั้งแต่ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ โรงฆ่าสัตว์ สถานที่รวบรวมไข่ จนถึงสถานที่จำหน่ายสินค้าปศุสัตว์ให้ได้มาตรฐานตามที่กรมปศุสัตว์กำหนดและตรวจสอบย้อนกลับได้ กรมจะมอบตราสัญลักษณ์ “ปศุสัตว์ OK” ให้สถานที่จำหน่ายสินค้าปศุสัตว์ที่ผ่านการรับรองจากกรมปศุสัตว์ โดยมุ่งหวังให้ตราสัญลักษณ์ “ปศุสัตว์ OK”ช่วยสร้างความมั่นใจในการพิจารณาเลือกซื้อสินค้าปศุสัตว์ของผู้บริโภคได้ง่ายขึ้น

นายสัตวแพทย์สรวิศกล่าวต่อว่า สินค้าปศุสัตว์ที่อยู่ในขอบข่ายการรับรองโครงการปศุสัตว์ OK ได้แก่ เนื้อหมู เนื้อไก่ เนื้อเป็ด เนื้อโคและไข่สด และปัจจุบันมีสถานที่จำหน่ายสินค้าปศุสัตว์ที่ได้รับการรับรองภายใต้โครงการปศุสัตว์ OK รวมทั้งหมดมากกว่า 6,000 แห่ง โดยมีทั้งประเภทสถานที่จำหน่ายในตลาดสด และประเภท Modern trade ซึ่งผู้ประกอบการให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการหลายบริษัท อาทิ แม็คโคร บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต เทสโก้ โลตัส เบทาโกรช็อป ซีพี เฟรชมาร์ท เป็นต้น

ดังนั้น เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจในการเลือกซื้อสินค้าปศุสัตว์ปลอดภัย กรมปศุสัตว์ขอแนะนำให้เลือกซื้อสินค้าปศุสัตว์จากสถานที่จำหน่ายสินค้าปศุสัตว์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานภายใต้สัญลักษณ์ “ปศุสัตว์ OK” เพื่อให้ได้บริโภคสินค้าปศุสัตว์ปลอดภัยเหมาะสมต่อการบริโภค เสริมสร้างสุขภาพที่ดีของผู้บริโภคในระยะยาว นอกจากนี้ ยังส่งเสริมผู้ประกอบการผู้ผลิตสินค้าปศุสัตว์ทั้งระบบ ตั้งแต่เกษตรกรฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์ ผู้ประกอบการสถานที่รวบรวมไข่ และผู้ประกอบการสถานที่จำหน่ายสินค้าปศุสัตว์ให้ปรับปรุงพัฒนากระบวนการผลิตสินค้าปศุสัตว์ ให้ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตจากกรมปศุสัตว์ ถือเป็นการยกกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าปศุสัตว์ทั้งระบบ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s