สภาเกษตรกรฯจับมือซูเปอร์โพล อบรมบุคลากรทำแบบสำรวจความเห็นสมาชิก #ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย

#ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/499851

สภาเกษตรกรฯจับมือซูเปอร์โพล อบรมบุคลากรทำแบบสำรวจความเห็นสมาชิก

วันพฤหัสบดี ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2563, 06.00 น.

นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวในการเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การสำรวจความคิดเห็นด้านการเกษตร” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-19 มิ.ย.2563ว่า สภาเกษตรกรเป็นองค์กรใหญ่มีสมาชิกจำนวนมาก มีตัวแทนตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน ตำบล ครอบคลุมทั้งประเทศ ความเป็นตัวแทนของเกษตรกรทำให้ต้องมีข้อมูลความเห็นจากเกษตรกรเพื่อเสนอต่อรัฐบาลตามบทบาทภารกิจ ซึ่งการทำโพลล์เป็นรูปแบบที่ต้องการทำมานาน เนื่องจากเมื่อรับรู้ผลการสำรวจที่ผ่านมาหลายครั้งรู้สึกได้ว่าไม่ตรงตามความเห็นของเกษตรกร การสำรวจความคิดเห็นด้านการเกษตรหรือการจัดทำโพลของสภาเกษตรกรฯจึงจะได้ข้อมูลความเห็นจากเกษตรกรจริง ซึ่งการสำรวจความคิดเห็นจากเกษตรกรถึงปัญหาต่างๆเพื่อเป็นข้อมูลมีน้ำหนัก , น่าเชื่อถือและสะท้อนปัญหา/ความเป็นจริงจากล่างสุดสู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้บริหาร/จัดการปัญหารวมทั้งความช่วยเหลือได้อย่างตรงจุด โดยมีประเด็นและทำการประเมินให้เป็นแนวทางทำงานและแก้ปัญหาให้เกษตรกรได้ และควรจะสำรวจตามระยะเวลา เช่น สำรวจภาวะเศรษฐกิจเกษตรกรไทยเป็นรายปี หรือตามสถานการณ์ เช่น กรณี CPTPP , การยกเลิกสารเคมี 3 ชนิด , การเยียวยาเกษตรกรจากสถานการณ์โควิด-19 เดือนละ 5,000 บาท เป็นต้น

ทั้งนี้ การจัดอบรมบุคลากรสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดครั้งนี้เพื่อให้จัดทำโพล สำรวจความคิดเห็นของเกษตรกรต่อนโยบาย กฎหมาย ข้อตกลงที่เกี่ยวข้องหรือมีผลกระทบเสนอต่อรัฐบาล โดย ผศ.ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการซูเปอร์โพล สถาบันวิจัยความสุขชุมชนและความเป็นผู้นำ เป็นวิทยากร หลังการอบรมดังกล่าว สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ จะนำเสนอความเห็นของเกษตรกรต่อสาธารณะ เพื่อเป็นการสื่อสารความเห็นของเกษตรกรสู่รัฐบาลตามบทบาทภารกิจของสภาเกษตรกรแห่งชาติต่อไป

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s