เยี่ยมโรงเรียนบ้านแสนสุข จัดการผลผลิตไข่ไก่ เพื่อมื้อกลางวันของน้องและเป็นแหล่งอาหารสู่ชุมชน #ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/508824

เยี่ยมโรงเรียนบ้านแสนสุข จัดการผลผลิตไข่ไก่  เพื่อมื้อกลางวันของน้องและเป็นแหล่งอาหารสู่ชุมชน

เยี่ยมโรงเรียนบ้านแสนสุข จัดการผลผลิตไข่ไก่ เพื่อมื้อกลางวันของน้องและเป็นแหล่งอาหารสู่ชุมชน

วันศุกร์ ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563, 17.20 น.

วันนี้ …..น้องๆ โรงเรียนบ้านแสนสุข ต.คลองน้ำใส อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว โรงเรียนขนาดเล็กที่มีจำนวนนักเรียน 100 กว่าคน อยู่ในถิ่นกันดารติดประเทศกัมพูชา เด็ก 70% เป็นชาวกัมพูชา และ 30% เป็นเด็กไทย กลับมาเปิดเรียนตามปกติแล้ว หลังหยุดยาวจากสถานการณ์ระบาดของโควิด-19

แม้โรงเรียนที่นี่จะอยู่ติดแนวชายแดน แต่ด้วยการบริหารจัดการที่ดีโดยผู้บริหารของสถานศึกษาและคุณครู ทำให้โรงเรียนสามารถเป็นตัวอย่างของการจัดการผลผลิตจากกิจกรรมโครงการ “เลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน” ซึ่งไม่เพียงการบริหารจัดการผลผลิตไข่ไก่เพียงพอเป็นอาหารมื้อกลางวันของนักเรียนในช่วงที่เปิดภาคเรียนตามปกติ แต่ยังเกื้อกูลสู่ชุมชน และเป็นแหล่งอาหารในช่วงที่เกิดสถานการณ์โควิดอีกด้วย

บรรจรงค์ วรเศรษฐสุขศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแสนสุข เล่าว่า โรงเรียนคิดไกลเกินกว่าคำว่าโรงเรียนมานานแล้ว เราไม่ได้คิดแค่ว่านักเรียนมาเรียน แต่เราติดตามไปถึงเรื่องภาวะโภชนาการของเด็ก และการเป็นแหล่งอาหารในภาวะวิกฤติ เช่น ในช่วงที่เกิดสถานการณ์ระบาดของโควิด-19 โครงการเลี้ยงไก่ไข่ฯ ช่วยโรงเรียนและชุมชนได้มากที่สุด เนื่องจากผลผลิตไข่ไก่จากโครงการ ซึ่งเก็บผลผลิตได้ 4 แผงต่อวัน จะถูกนำมาจัดสรรเพื่อจำหน่ายให้กับชุมชน 3 แผง ในราคาย่อมเยาแผงละ 80 บาท ส่วนอีก 1 แผง เตรียมไว้สำหรับใส่ตู้ปันสุขของชุมชน โดยทุกๆ 5 วัน โรงเรียนจะนำไข่ไก่ใส่ถุง ถุงละ 5 ฟอง พร้อมข้าวสาร 1 กิโลกรัม จำนวน 30 ชุดไปใส่ตู้ปันสุข

นอกจากนี้ ในช่วงการระบาดของโควิด-19 ซึ่งเด็กๆ ไม่ได้มาโรงเรียน และโรงเรียนไม่ต้องนำผลผลิตไข่ไก่มาทำอาหารกลางวันให้นักเรียน ในช่วงนั้นจึงสามารถนำผลผลิตไข่ไก่มาทำอาหารเพื่อแจกจ่ายช่วยเหลือชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากโควิด-19 รวมทั้งแจกจ่ายให้เด็กนักเรียนไทยและกัมพูชาถึงแม้ว่าจะอยู่ในช่วงปิดเทอมก็ตาม นักเรียนสามารถมารับข้าวห่อที่โรงเรียนทำ เช่น ข้าวกะเพราไข่ดาว ข้าวไข่เจียว ซึ่งโรงเรียนจัดไว้จำนวน150 ห่อ เพื่อแจกจ่ายวันเว้นวัน ซึ่งนอกจากไข่ไก่ซึ่งเป็นวัตถุดิบจากโครงการเลี้ยงไก่ไข่ฯ แล้ว โรงเรียนยังนำเงินจากการจำหน่ายผลผลิตไข่ไก่ให้กับชุมชนมาซื้อวัตถุดิบอื่นๆ ในการประกอบอาหาร เช่น ข้าวสาร และ เนื้อหมู

โรงเรียนบ้านแสนสุขเป็น 1 ใน 824 โรงเรียน ที่เข้าร่วมโครงการเลี้ยงไก่ไข่ เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ และมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท โดยโครงการมีเป้าหมายส่งเสริมเด็กและเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลและถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศเข้าถึงอาหารโปรตีนคุณภาพ คือ ไข่ไก่ และมีส่วนร่วมบรรเทาปัญหาทุพโภชนาการของเด็กและเยาวชน รวมทั้งฝึกทักษะให้นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการเลี้ยงไก่ไข่ สามารถนำไปเป็นอาชีพติดตัวได้ในอนาคต

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s