แนวหน้าวาไรตี้ สัมภาษณ์พิเศษ : ศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ สถาปิตานนท์ #ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/508739

แนวหน้าวาไรตี้ สัมภาษณ์พิเศษ : ศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ สถาปิตานนท์

แนวหน้าวาไรตี้ สัมภาษณ์พิเศษ : ศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ สถาปิตานนท์

วันศุกร์ ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563, 13.15 น.

แนวหน้าวาไรตี้ สัมภาษณ์พิเศษ : ศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ สถาปิตานนท์

คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 

NAEWNA VARIETY วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2563 ทาง TNN2 (TrueVision ช่อง 784) เวลา 16.00-16.30 น.

Re-run 1. วันพุธ 22.00-22.30 น. 2. วันพฤหัสบดี 10.00-10.30 น. 3. วันศุกร์ 00.30-01.00 น. 4. วันศุกร์ 23.00-23.30 น. 5. วันเสาร์ 13.30-14.00 น.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s