อาเซียนแชมป์ผู้ต้องขังหญิงล้นคุก นักวิชาการจี้ใช้กระบวนการบำบัดฟื้นฟูก่อนส่งสู่สังคม #ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/entertain/509004

อาเซียนแชมป์ผู้ต้องขังหญิงล้นคุก  นักวิชาการจี้ใช้กระบวนการบำบัดฟื้นฟูก่อนส่งสู่สังคม

อาเซียนแชมป์ผู้ต้องขังหญิงล้นคุก นักวิชาการจี้ใช้กระบวนการบำบัดฟื้นฟูก่อนส่งสู่สังคม

วันอาทิตย์ ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2563, 06.00 น.

ผลงานวิจัยเผยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีอัตราผู้ต้องขังหญิงสูงสุดในโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในลาว เมียนมา สิงคโปร์ และไทย เหตุเกี่ยวข้องปัญหาสังคม ความยากจน ความรุนแรงในครอบครัว โดยด้านนักวิชาการหนุนใช้ยุติธรรมทางเลือก สร้างกรอบการบำบัดฟื้นฟูอย่างมีประสิทธิภาพ หวังสร้างชีวิตหลังพ้นโทษอย่างมีคุณภาพลดอัตราการกระทำผิดซ้ำ

ชลธิช ชื่นอุระ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมข้อกำหนดกรุงเทพและการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิด สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย หรือ TIJ กล่าวว่า จากข้อมูลของกรมราชทัณฑ์พบว่ามีผู้ต้องขังหญิงราว 48,000 ราย และมีอัตราการกระทำผิดซ้ำสูงถึง 34% โดยประเทศไทยมีความพยายามในการลดอัตราการกระทำผิดซ้ำหลากหลายวิธี เช่น การจัดให้มีโปรแกรมบำบัดฟื้นฟูผู้ต้องขังก่อนส่งคืนสู่สังคม การจัดตั้งศูนย์ CARE โดยกรมราชทัณฑ์ เพื่อช่วยเหลือผู้ต้องขังให้มีงานทำนอกจากนี้รัฐบาลได้ออกมาตรการสนับสนุนการจ้างงานผู้ต้องขังหลังพ้นโทษของภาคธุรกิจและกิจการเพื่อสังคมขณะเดียวกัน TIJ ยังได้สร้างความร่วมมือจากพันธมิตรทางสังคมนำร่องทดลองอบรมผู้ต้องขังหญิง 34 ราย เป็นเวลา 250 ชั่วโมง ในระยะเวลา 3 เดือนก่อนพ้นโทษ ที่เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา พร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าคุณภาพชีวิตหลังพ้นโทษ ซึ่งในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้กระบวนการต่างๆ หยุดชะงักถูกยกเลิกกลางคัน ทำให้ไม่สามารถสร้างความมั่นใจในแง่ของคุณภาพชีวิตหลังพ้นโทษของผู้ต้องขังได้

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s