คุณแหน : 3 สิงหาคม 2563 #ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/509143

คุณแหน : 3 สิงหาคม 2563

คุณแหน : 3 สิงหาคม 2563

วันอาทิตย์ ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2563, 18.18 น.

ll สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพ ท่านผู้หญิงชนัตถ์ ปิยะอุย ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส 23 ส.ค. 17.00 น. ..ส่วน วันที่ 22 ส.ค. 18.00 น.มีเปิดสวดพระอภิธรรม ณ ศาลา 100 ปีวัดเบญจมบพิตรฯ ..ชนินทธ์-วิภาดา โทณวณิก, สินี เธียรประสิทธิ์, สุนงค์-พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ฝากเรียนมา ด้วยความเคารพ…

ll จรูญ-อโนชา ชีวิตโสภณ สูญเสีย คุณแม่เหลี่ยงฝุยฝั้นอายุ 103 ปี จึงฝากเรียนว่า ผู้ไปร่วมงานแต่งกายชุดทำงานไปได้ตามสบาย พิธีสวดพระอภิธรรม 9-11 ส.ค. เวลา 18.30 น. ที่วัดอาวุธวิกสิตาราม ศาลา 1 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 72และ 13-14 ส.ค. เวลา 19 น. จะเคลื่อนศพไปจัดพิธีสวดฯ ที่วัดห้วยยอด จ.ตรัง โดยจะมีพิธีพระราชทานดินฝังศพ เป็นกรณีพิเศษ15 ส.ค. เวลา13.30 น. ที่สวนยาง บ้านในบอดอ.ห้วยยอด จ.ตรัง…

ll เพื่อนๆ กระหน่ำไลน์ส่งกำลังใจให้ พงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ ที่บ้านพักจ.ยะลา เกิดเหตุไฟไหม้บางส่วน แต่โชคดีที่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ…

ll ชื่นชม ภก.ดร.แสงสุข พิทยานุกุล ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มช.ที่ได้มอบรถบัสปรับอากาศสำหรับนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์มช. และเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสที่คณะฯ ได้ดำเนินการมาครบ 55 ปี โดยมีรศ.นพ.อำนาจ อยู่สุข รองอธิการบดี มช. และ รศ.ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์คณบดีฯ รับมอบ…

ll ดร.สมชาย อัศวเศรณี ประธาน BRAIN 2 ป้ายแดง นัดเพื่อนๆ ใส่เสื้อเหลืองมาอัพเดทชีวิตในธีมงานคิดถึงกันมากมาย มีเพื่อนๆมากันคับคั่งห้อง รร.เรเนซองส์ กรุงเทพฯราชประสงค์ อาทิ ศิริกาญจน์ ศักดิเดชภาณุพันธ์ ณ อยุธยา, สุพัตรา จิราธิวัฒน์,วัลยา จิราธิวัฒน์, ดร.วารีรัตน์ ตั้งธนกูล,ศศิธร จันทรสมบูรณ์ ชาญวีรกูล, คณิต วัลยะเพ็ชร์, พรรณี จารุสมบัติ, พัชรีภรณ์ ณ ส.วิกิตเศรษฐ์, ดร.ดิสพลจันศิริ, ณัฐดนัย อินทรสุขศรี, วลี กิตติรัตนวิวัฒน์, รสริน เธียรนุกุล, พัชนี ผ่องจิตร, ชวิศ ยงเห็นเจริญ เป็นต้น..งานนี้ กรกฤช จุฬางกูร ผอ.หลักสูตรฯ มาร่วมด้วย และได้ นุสรา อัสสกุลบัญญัติปิยพจน์ และ ผศ.(พิเศษ) ดร.อภิสิทธิ์ ฉัตรทนานนท์ เป็นพิธีกรคู่ตลอดงาน…

ll รศ.พญ.ดุจใจ ชัยวานิชศิริ พร้อมด้วย ขรรค์ ประจวบเหมาะ และต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดฯ ร่วมเปิดโครงการ “ปิดตา เปิดใจให้โลหิต” (Bright Blood for Lives) เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา68 พรรษา และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา88 พรรษา…งานนี้มีผู้พิการทางการเห็นลงทะเบียนบริจาคโลหิตถึง 100 ราย…ll

คุณแหน

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s