‘รมช.มนัญญา’ผลักดันกิจกรรม’เกษตรอินทรีย์วิถีอุทัย’Re-Startอุทัยธานี #ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/509145

'รมช.มนัญญา'ผลักดันกิจกรรม'เกษตรอินทรีย์วิถีอุทัย'Re-Startอุทัยธานี

‘รมช.มนัญญา’ผลักดันกิจกรรม’เกษตรอินทรีย์วิถีอุทัย’Re-Startอุทัยธานี

วันอาทิตย์ ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2563, 22.02 น.

“รมช.มนัญญา”ผลักดันกิจกรรม”เกษตรอินทรีย์วิถีอุทัย”Re-Startอุทัยธานี หวังครัวไทยแข็งแรงก้าวสู่ครัวโลก

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2563 น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานพิธีเปิดงาน “เกษตรอินทรีย์วิถีอุทัย” Re-Start อุทัยธานี พร้อมด้วย นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรจังหวัดอุทัยธานี , นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และผู้บริหารระดับสูงในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ตรอกโรงยา อ.เมือง จ.อุทัยธานี

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กิจกรรมการจัดงาน เกษตรอินทรีย์ วิถีอุทัย Re Start อุทัยธานีเป็นกิจกรรมสำคัญที่ได้รับความร่วมมือและผลักดันและบูรณาการกับภาคส่วนซึ่งสอดคล้องกับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การตลาดนำการผลิต และการส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนทำเกษตรอินทรีย์ การจัดงานดังกล่าวเป็นการส่งเสริมเพิ่มรายได้และส่งเสริมช่องทางจำหน่ายสินค้า ให้เกษตกร ผู้ประกอบการร้านค้า และเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวให้เกิดการใช้จ่ายเพื่อฟื้นฟูเศษฐกิจของจังหวัดอุทัยธานี ภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรน่า COVID-19 และมีความมุ่งหวังในการสร้างคุณภาพสินค้าเกษตร เพื่อต่อยอดการเป็นครัวโลกในอนาคต  ลดการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ บริโภคซื้อขายภายในประเทศอย่างเข้มแข็ง และประชาชนมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนต่อไป

ทั้งนี้ งาน “เกษตรอินทรีย์วิถีอุทัย” Re-Start อุทัยธานี จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2563 เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรอินทรีย์ สินค้าเกษตรปลอดภัย ตลอดจนร้านอาหารตามโครงการวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินคิา Q สินค้า OTOP ของจังหวัดอุทัยธานี ให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยฉพาะผลิตภัณฑ์ข้าว ซึ่งจังหวัดอุทัยธานี ได้รับการยอมรับว่าเป็นนาชั้นดีที่สุดของประเทศไทย นอกจากนี้ภายในงานยังมีบริการตรวจหาสารพิษตกค้างจากยาฆ่าแมลง เคมีตกค้างในร่างกาย โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี และนิทรรศการจากผักวิสาหกิจชุมชนต่างๆ อาทิ ผักวิสาหกิจเขาเทิน ผักผลไม้วิสาหกิจชุมชนสายใยเกษตร โครงการป่าครอบครัว และโครงการ “ร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q” โดยมีการสาธิตเมนูอาหารที่ได้เข้าร่วมโครงการ คือ ขนมจีนน้ำยาปลาแรด และ ขนมเบื้องหน้าปลาแรด เป็นต้น

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s