‘สมาคมเกษตรปลอดภัย’ร้องนายกฯ ทบทวนยกเลิก‘พาราควอต’ โอดเดือดร้อนหนัก #ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/509283

‘สมาคมเกษตรปลอดภัย’ร้องนายกฯ ทบทวนยกเลิก‘พาราควอต’ โอดเดือดร้อนหนัก

‘สมาคมเกษตรปลอดภัย’ร้องนายกฯ ทบทวนยกเลิก‘พาราควอต’ โอดเดือดร้อนหนัก

วันจันทร์ ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2563, 13.07 น.

‘สมาคมเกษตรปลอดภัย’ร้องนายกฯ ทบทวนยกเลิก‘พาราควอต’ โอดเดือดร้อนหนัก

3 สิงหาคม 2563 ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ทำเนียบรัฐบาล สมาคมเกษตรปลอดภัย  และสมาพันธ์เกษตรปลอดภัย จำนวน 4 คนนำโดยนายสุกรรณ์  สังข์วรรณะ เลขาธิการสมาพันธ์เกษตรปลอดภัย ยื่นหนังสือถึงพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ผ่านนายสมพาศ นิลพันธ์ ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อเรียกร้องให้ลงมาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกร  โดยการทบทวนการยกเลิกสารพาราควอต  

นายสุกรรณ์ กล่าวว่า ตามที่มีประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม กำหนดให้สารพาราควอต จัดเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ต้องมีการยกเลิกการใช้ภายในประเทศตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 2563 เป็นต้นมาและได้มีคำสั่งกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไม่ให้เกษตรกรใช้หรือครอบครองสารดังกล่าวหาก และตลอดระยะเวลา 2 เดือนที่ผ่านมาเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศ ได้แก่ อ้อย ปาล์มน้ำมัน มันสำปะหลัง ยางพารา ข้าวโพด และผลไม้  ประสบปัญหาและผลผลิตเสียหายอย่างหนัก การบังคับใช้กฎหมายยกเลิก 3 การบังคับใช้กฎหมายยกเลิกสารพาราควอต โดยที่ภาครัฐไม่มีมาตรการรองรับที่ชัดเจน ถือเป็นการซ้ำเติมเกษตรกรไทยมากขึ้นในภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ

ทั้งนี้ กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยังไม่มีมาตรการใดๆ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร มีเพียงแต่เสนอให้ใช้สารเคมีชนิดอื่นๆ มาเป็นทางเลือก เช่น สารกลูโฟซิเนต แต่ก็ไม่สามารถนำมาใช้ทดแทนสารพาราควอตได้ เนื่องจากคุณสมบัติราคาและประสิทธิภาพที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ดังนั้นสมาพันธ์เกษตรปลอดภัย จึงขอร้องทุกข์ต่อนายกฯให้ลงมาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรไทยอย่างเร่งด่วนและดำเนินการทบทวนมาตรการยกเลิกสารโดยเร็วที่สุด

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s