ประชุมคณะกรรมสรรหารางวัลประชาบดี ปี 2563 #ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/509545

ประชุมคณะกรรมสรรหารางวัลประชาบดี ปี 2563

ประชุมคณะกรรมสรรหารางวัลประชาบดี ปี 2563

วันอังคาร ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2563, 11.43 น.

นางสายสม วงศ์สาสุลักษณ์ ประธานคณะทำงานสรรหารางวัลประชาบดี ประจำปี 2563  โดย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ จัดประชุมคณะกรรมการสรรหารางวัลประชาบดีฯ ประเภทบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ อาทิ   นายสมชาย พหุลรัตน์ ประธานสถาบันเครือข่ายไทยสร้างสรรค์, นายสุุพัฒน์  สุวะดนัย ผู้อำนวยการกองกิจการอาสาฯ, รศ.กรองทอง รัตนวงศ์สวัสดิ์,  รศ.รัชนีกร โชติชัยสถิตย์, ขนิษฐา กมลวัฒน์ และ นายชรินทร์ ขาวสุด ฯลฯ  เพื่อพิจารณาและคัดสรรผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับรางวัลดังกล่าว เพื่อเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก ซึ่งปีนี้มีบุคคลที่ผ่านเข้ามาคัดกรองจากทั่วประเทศถึง 71 คนจากทั่วทุกภาคของประเทศไทย 

ทั้งนี้ คณะกรรมการจะต้องมีการพิจารณารางวัลดังกล่าวอีกครั้งในวันที่ 4 กันยายน 2563  ซึ่ง นางสายสม วงศ์สาสุลักษณ์  ประธานการประชุมฯ เผยว่า ทุกปีคณะกรรมการฯ  จะเน้นพิจารณาบุคคลที่ทำความดีดีเด่นแก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 3 ปีขึ้นไป  และต้องดำเนินการคัดสรรอย่างรอบคอบ เพื่อให้ได้ผู้ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับรางวัลนี้

ขณะที่ นายสมชาย พหุลรัตน์ ประธานสถาบันเครือข่ายไทยสร้างสรรค์ เผยอีกว่า  ตนได้รับเกียรติให้ร่วมเป็นหนึ่งในคณะกรรมการตัดสินรางวัลดังกล่าวทุกปี แต่ละปีก็จะมีบุคคลที่ทำคุณประโยชน์ด้านนี้ส่งผลงานเข้ามาเป็นจำนวนมาก กรรมการทุกคนจึงต้องตรวจสอบรายละเอียด และมีการประชุมเพื่อพิจารณาร่วมกันหลายครั้ง  จึงมั่นใจได้ว่าผู้ที่ได้รับรางวัลจะเป็นบุคคลที่ทำความดีกับผู้อยู่ในภาวะยากลำบากอย่างแท้จริง

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s