ไขปัญหากับอายุรแพทย์ โดยราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย #ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/509340

ไขปัญหากับอายุรแพทย์ โดยราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

ไขปัญหากับอายุรแพทย์ โดยราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

วันอังคาร ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2563, 06.00 น.

ตอนนี้ฝนเริ่มชุกนะครับ ระวังรักษาสุขภาพกันด้วย พร้อมกับหน้าฝนไข้หวัดใหญ่ก็มักจะตามมาทำให้มีไข้ ไอ ปวดเมื่อยตามตัว เจ็บคอ มีน้ำมูกถึงแม้ปีนี้เราจะพบว่าไข้หวัดใหญ่ลดลงกว่าปีก่อนๆ ส่วนหนึ่งคงเป็นเพราะที่พวกเราป้องกันตัวเองจากไวรัสโควิด-19 ด้วยการอยู่บ้านหลีกเลี่ยงที่ชุมชน เว้นระยะห่างล้างมือบ่อยๆ และใส่หน้ากากกันในช่วงที่ผ่านมา แต่ตอนนี้เริ่มผ่อนคลายมาตรการต่างๆ มีการท่องเที่ยว พบปะผู้คนกันมากขึ้นก็ต้องระวังโอกาสที่จะติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ด้วยนะครับ อีกอย่างไข้หวัดใหญ่อาจมีอาการคล้ายกับโควิด-19 ได้เลย ถ้าเป็นไข้หวัดใหญ่ตอนนี้อาจต้องถูกคัดกรองโควิด-19ไปด้วย ป้องกันไว้ก่อนคงดีกว่า

วันนี้ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยจึงอยากเผยแพร่คำแนะนำของเราเรื่องการใช้วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ดังนี้ครับ

กลุ่มประชากรที่ควรหรือมีข้อบ่งชี้ในการได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้แก่ กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงที่อาจเกิดโรคแทรกซ้อน หรือมีอาการไข้หวัดใหญ่รุนแรง ได้แก่ บุคคลที่อายุ 65 ปี ขึ้นไป บุคคลที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) รวมทั้งโรคหอบหืด โรคหัวใจ บุคคลที่ต้องเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งจากโรคเรื้อรังต่อไปนี้ ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคไต โรคเลือด หรือมีภูมิคุ้มกันบกพร่อง รวมทั้งผู้ที่ได้รับยากดภูมิคุ้มกัน หญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ในช่วงไตรมาสที่ 2 และ 3เพราะมีอัตราตายสูงเมื่อมีการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ กลุ่มที่สามารถแพร่โรคไข้หวัดใหญ่ไปสู่กลุ่มเสี่ยงสูงได้แก่ บุคลากรทางการแพทย์และห้องปฏิบัติการ บุคคลที่พักอยู่ในบ้านเดียวกับประชากรที่มีความเสี่ยงสูงและควรพิจารณาให้ในประชาชนทั่วๆ ไปที่ประสงค์จะป้องกันโรคนี้ได้แม้จะไม่มีปัจจัยเสี่ยงวัคซีนไข้หวัดใหญ่ จะช่วยป้องกัน ลดความรุนแรงของโรคและป้องกันโรคแทรกซ้อนจากการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ แต่ต้องฉีดวัคซีนทุกปี เพราะภูมิคุ้มกันที่ร่างกายสร้างขึ้นจากการได้รับวัคซีนซึ่งเป็นเชื้อไวรัสที่ตายแล้วจะค่อยๆ ลดลงเมื่อเวลาผ่านไป จึงต้องฉีดกระตุ้นทุกๆ ปี

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ป้องกันได้เฉพาะไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์เอและบีเท่านั้นนะครับ ไม่ได้ช่วยป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนาที่เป็นสาเหตุของโรคโควิด-19 นะครับ วัคซีนสำหรับโรคโควิด-19 คงต้องรออีกสักพักตอนนี้ก็ยังคงต้องเว้นระยะห่างล้างมือบ่อยๆ และใส่หน้ากากกันยาวๆ ต่อไป

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s