ปลุกความกตัญญูให้ลูกหลานเจนอัลฟ่า ผ่าน 88 คลิป ‘รักแม่ เพื่อแม่ ไม่มีที่สิ้นสุด’ #ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/509574

ปลุกความกตัญญูให้ลูกหลานเจนอัลฟ่า  ผ่าน 88 คลิป ‘รักแม่ เพื่อแม่ ไม่มีที่สิ้นสุด’

ปลุกความกตัญญูให้ลูกหลานเจนอัลฟ่า ผ่าน 88 คลิป ‘รักแม่ เพื่อแม่ ไม่มีที่สิ้นสุด’

วันพุธ ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563, 06.00 น.

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล และ ดร.ศิรินา ปวโรฬารวิทยา รองประธานคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา แถลงข่าวการจัดกิจกรรม “รักแม่ เพื่อแม่ ไม่มีที่สิ้นสุด” ในโครงการองค์กรคนดี จัดโดยคณะอนุกรรมาธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรม ร่วมกับภาคีเครือข่าย ซึ่งมี ธิดา พิทักษ์สันติสุข เป็นประธานคณะทำงาน ชวนเยาวชนเจนอัลฟ่าร่วมกิจกรรมบอกรักแม่ ผ่าน 88 คลิป นำเผยแพร่เพื่อ ส่งเสริมความกตัญญูตลอดเดือนสิงหาคม 2563 ณ สำนักงานเลขาธิการ ผู้แทนราษฎร อาคารรัฐสภา

เนื่องในโอกาสที่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษา 88 พรรษาในวันที่ 12 สิงหาคม 2563 และเป็นวันแม่แห่งชาติ คณะอนุกรรมาธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรม ร่วมกับภาคีเครือข่าย ได้แก่กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สมาคมรักแม่และสมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จัดกิจกรรม “รักแม่เพื่อแม่ ไม่มีที่สิ้นสุด” ระหว่างวันที่ 10 กรกฎาคม-31 สิงหาคม 2563 เพื่อเสริมสร้างให้เยาวชนใน Generation Alpha มี “ความกตัญญู” ได้ระลึกถึงความรัก ความผูกพันที่แม่มีให้แก่ลูก และสนับสนุนให้เยาวชนแสดงออกถึงความรู้สึก นึกคิด ให้ถูกวิธี กล้าที่จะแสดงความรักต่อแม่ รวมถึงส่งเสริมการใช้เวลาในการทำกิจกรรมกับครอบครัว โดยเยาวชนผู้ร่วมกิจกรรมจะได้รับเกียรติบัตรจากคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรมศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา ทั้งนี้ คณะทำงานจะดำเนินการรวบรวม 88 คลิปซึ่งเลข 8 ที่เป็นลักษณะวงกลมสองวง เมื่อนำมานอนตะแคง จะเป็นเหมือนสัญลักษณ์อินฟินิตี้ หมายถึงไม่สิ้นสุด หรือไม่มีขอบเขต โดยนำเผยแพร่รณรงค์ส่งเสริมความกตัญญู ตลอดเดือนสิงหาคม 2563 ในช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด

กิจกรรมนี้ได้เน้นที่เยาวชนในกลุ่มเจนอัลฟ่า ช่วงอายุไม่เกิน 11 ปี ส่งผลงานคลิปวิดีโอที่แสดงออกถึงความกตัญญูต่อมารดาหรือผู้เป็นเสมือนแม่ ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 โดยผลงาน คือ คลิปที่สถาบันการศึกษา หรือผู้ปกครองของเยาวชนในเจนเนเรชั่นอัลฟ่าเป็นผู้บันทึก/ถ่าย จัดส่งคลิปในนามของเยาวชน มีความยาวไม่เกิน 3 นาที สามารถถ่ายได้ด้วยมือถือสมาร์ทโฟน ในรูปแบบอัดวีดีโอ “แนวนอน” ซึ่งมีเนื้อหา คือ เยาวชนผู้ส่งผลงาน แสดงออกถึงความกตัญญู บอกรักคุณแม่ หรือผู้ปกครองที่มีพระคุณ โดยสามารถส่งผลงานได้2 ขั้นตอน 1.กรอกข้อมูลผู้ส่งผลงานในกูเกิ้ลฟอร์ม ทางลิงก์ https://bit.ly2AIVceN 2.ส่งไฟล์คลิปวีดีโอมาที่อีเมลlovemomforever.senate@gmail.com ผู้ที่สนใจส่งผลงาน หรือรอติดตามชม 88 คลิป สอบถามได้ที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมาธิการการศาสนา โทร.02-8319227-8สามารถเข้าชมคลิปตัวอย่างได้ที่ลิงก์ https://www.youtube.com/watch?v=zdSppp8y4Bg&feature=youtu.be

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s