กรมชลฯลงพื้นที่ตรวจสอบความมั่นคง’อ่างเก็บน้ำแม่เฮียว’ #ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/509978

กรมชลฯลงพื้นที่ตรวจสอบความมั่นคง'อ่างเก็บน้ำแม่เฮียว'

กรมชลฯลงพื้นที่ตรวจสอบความมั่นคง’อ่างเก็บน้ำแม่เฮียว’

วันพฤหัสบดี ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2563, 09.39 น.

ชป.ลงพื้นที่ตรวจสอบความมั่นคงอ่างเก็บน้ำแม่เฮียว จังหวัดลำปาง หลังน้ำในอ่างฯเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่าจากกรณีที่เกิดฝนตกหนักจังหวัดลำปาง ทำให้มีน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำแม่เฮียว บ.แม่เฮียว ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง ในปริมาณมากจนไหลล้นข้ามทำนบดิน จนชาวบ้านเกิดความกังวลว่าจะเป็นอันตรายทำให้ทำนบดินเสียหายได้ นั้นล่าสุด ภายหลังทราบเหตุเจ้าหน้าที่สำนักงานชลประทานที่ 2 ได้เข้าไปตรวจสอบพื้นที่ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านแม่เฮียว กลุ่มผู้ใช้น้ำ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาแล้ว ในเบื้องต้นสำนักงานชลประทานที่ 2 ได้ส่งรถขุดตักแบ็คโฮเข้าไปขุดลอกวัชพืชและเศษไม้ออกจากร่องชักน้ำ เพื่อให้น้ำสามารถระบายออกทางระบายน้ำล้นได้สะดวก เป็นการป้องกันไม่ให้น้ำไหลข้ามทำนบดิน โดยจะดำเนินการร่วมกับราษฎรและกลุ่มผู้ใช้น้ำให้แล้วเสร็จในวันที่ 6 ส.ค.2563

สำหรับอ่างเก็บน้ำแม่เฮียว เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กสร้างเสร็จเมื่อปี 2527 ตัวทำนบดินยาว 88 เมตร กว้าง 6 เมตร สูง 16 เมตร มีความจุที่ระดับเก็บกักปกติ 1.10 ล้านลูกบาศก์เมตร มีทางระบายน้ำล้นสามารถระบายน้ำได้สูงสุด 70 ลบ.ม./วินาที ภายหลังก่อสร้างแล้วเสร็จกรมชลประทานได้ถ่ายโอนภารกิจให้กับเทศบาลตำบลวังเหนือ เพื่อบำรุง ดูแลรักษาต่อไป ทั้งนี้ ในช่วงวันที่ 1 – 3 ส.ค. 63 ที่ผ่านมา ได้เกิดฝนตกในพื้นที่อำเภอ วังเหนือ จากอิทธิพลของพายุ “ซินลากู” วัดปริมาณฝนสะสม 3 วัน ได้มากถึง 232 มิลลิเมตร ทำให้มีน้ำท่าไหลเข้าอ่างเก็บน้ำในปริมาณมาก แต่เนื่องจากบริเวณร่องชักน้ำของทางระบายน้ำล้น มีวัชพืชและเศษไม้อยู่เป็นจำนวนมากจนกีดขวางทางน้ำไหล ทำให้น้ำไม่สามารถระบายออกทางระบายน้ำล้นได้สะดวก ทำให้น้ำไหลล้นข้ามทำนบดินและกัดเซาะด้านท้ายทำนบดินเป็นหลุมลึกตลอดแนว

ทั้งนี้ จากการตรวจสอบทำนบดิน พบว่ายังมีความมั่นคงแข็งแรงดี สามารถเก็บกักน้ำได้ตามปกติ แต่จะต้องป้องกันไม่ให้มีน้ำไหลข้ามทำนบดินอีก เนื่องจากจะทำให้เกิดการกัดเซาะจนทำนบดินพังเสียหายได้ ในส่วนของการซ่อมแซม ได้ชี้แจงให้ทางผู้ใหญ่บ้านแม่เฮียว เทศบาลตำบลวังเหนือ และกลุ่มผู้ใช้น้ำได้ทราบแล้วว่า อ่างเก็บน้ำแห่งนี้กรมชลประทานได้ถ่ายโอนภารกิจให้กับเทศบาลตำบลวังเหนือแล้ว ดังนั้น การดำเนินการซ่อมแซมทางเทศบาลจะเป็นผู้ดำเนินการเอง โดยกรมชลประทานจะสนับสนุนให้คำแนะนำรูปแบบและวิธีการซ่อมแซมที่เหมาะสมต่อไป

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s