กรมพระศรีสวางควัฒนฯ พระราชทานความช่วยเหลือสุนัข 36 ตัว จากฟาร์มปิดจังหวัดเชียงใหม่ สู่ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด ‘นครชัยบุรินทร์’ #ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/509860

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ พระราชทานความช่วยเหลือสุนัข 36 ตัว  จากฟาร์มปิดจังหวัดเชียงใหม่ สู่ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด ‘นครชัยบุรินทร์’

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ พระราชทานความช่วยเหลือสุนัข 36 ตัว จากฟาร์มปิดจังหวัดเชียงใหม่ สู่ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด ‘นครชัยบุรินทร์’

วันพฤหัสบดี ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2563, 06.00 น.

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปยังศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด “นครชัยบุรินทร์” ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  พระราชทานความช่วยเหลือสุนัขพันธุ์ อลาสกัน มาลามิวท์ และ ไซบีเรียน ฮัสกี้  จำนวน 36 ตัว จากฟาร์มปิดจังหวัดเชียงใหม่ สู่ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด “นครชัยบุรินทร์” อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งตั้งขึ้นด้วยพระเมตตาที่ทรงมีต่อสัตว์ป่วยและสัตว์ไร้ที่พึ่ง พระราชทานแนวทางเพื่อให้การช่วยเหลือสุนัขพันธุ์ อลาสกันมาลามิวท์ และ ไซบีเรียน ฮัสกี้ ซึ่งกองทุนพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ได้ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นแก่มูลนิธิสันติสุขเพื่อสุนัขและแมวจรจัดในภารกิจช่วยสุนัขในฟาร์มเลี้ยงจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้ปิดกิจการลง และไม่สามารถเลี้ยงดูสุนัขจำนวนนี้ได้อีกต่อไปโดยมีทีมสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงพื้นที่เพื่อตรวจสุขภาพเบื้องต้นพบว่าสุนัขส่วนใหญ่ในจำนวนนี้เป็นโรคผิวหนังและขาดสารอาหาร อยู่ในสภาพผอม ทรุดโทรม สมควรต่อการได้รับการช่วยเหลือ

ด้วยพระกรุณาธิคุณของ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานพระอนุญาตให้นำสุนัขพันธุ์ อลาสกัน มาลามิวท์ และ ไซบีเรียน ฮัสกี้ ที่ผ่านการตรวจสุขภาพเบื้องต้นแล้วจำนวน 36 ตัว เป็นเพศเมีย 31 ตัว และเพศผู้ 5 ตัว เข้าพักและฟื้นฟูสุขภาพที่ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดนครชัยบุรินทร์ ซึ่งเป็นหนึ่งในศูนย์พักพิงต้นแบบในโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯเพื่อให้การบริหารจัดการปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าและปัญหาสุนัขอนาถา ดำเนินการอย่างเป็นระบบ ตามบริบทของสังคมไทย ทั้งนี้ ทรงห่วงใยในสุขภาพของสุนัขเป็นอย่างมากพระราชทานแนวทางให้ทีมสัตวแพทย์ดำเนินการเพื่อให้การดูแลสุขภาพแก่สุนัขอย่างดีและทันท่วงที ทั้งการเคลื่อนย้ายจากจังหวัดเชียงใหม่ มายังศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดนครชัยบุรินทร์ จังหวัดนครราชสีมาอย่างปลอดภัย 

ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงตรวจสุขภาพสุนัข ร่วมกับคณะสัตวแพทย์ พร้อมกับ ทรงฉีดวัคซีนให้กับสุนัขป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้การรักษาสุนัขตัวที่เจ็บป่วย ตลอดจนขึ้นทะเบียนรายตัว เพื่อให้สามารถบริหารจัดการได้อย่างเป็นระบบ จากนั้นพระราชทานเงินรายได้ จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ คุณไหมทองคอลเลคชั่น ของบริษัทสยามกลิตเตอร์ 1957 จำกัดจำนวน 50,000 บาทให้แก่มูลนิธิทิพย์พิมานเพื่อสัตว์ป่วยและสัตว์ไร้ที่พึ่ง ในพระอุปถัมภ์ของ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  โอกาสนี้  ทรงรับสุนัขพันธุ์ไซบีเรียน ฮัสกี้ อายุ 2 ปี เพศเมีย จำนวน 1 ตัวไว้เป็นสุนัขทรงเลี้ยงด้วย

ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดนครชัยบุรินทร์ เป็นศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดต้นแบบสร้างขึ้นเพื่อสนองพระปณิธานใน สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบตามมาตรฐานสถานพักพิงสุนัขระดับสากลที่ใหญ่ที่สุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดูแลควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและโรคจากสัตว์สู่คน ภายใต้การบริหารจัดการโดยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ก่อสร้างบนเนื้อที่ 30 ไร่ บนถนนมิตรภาพ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา รองรับสุนัขได้ประมาณ 5,000 ตัว ในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์ โดยมีสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสัตว์ทิพย์พิมาน ร่วมให้การตรวจรักษาและวินิจฉัยโรคสุนัข ยึดหลักสวัสดิภาพสัตว์เป็นสำคัญ ปัจจุบันมีสุนัขที่ให้การดูแลประมาณ 1,000 ตัว และมีมูลนิธิทิพย์พิมานเพื่อสัตว์ป่วยและสัตว์ไร้ที่พึ่ง ในพระอุปถัมภ์ของ ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารีเป็นหน่วยงานที่ให้การช่วยเหลือ

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถรับสุนัขที่ได้รับการฝึกไปอุปการะได้ และหากกรณีสุนัขเจ็บป่วยสามารถนำกลับมารักษาที่ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดนครชัยบุรินทร์ ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดชีวิต ทั้งนี้ ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุน “มูลนิธิทิพย์พิมานเพื่อสัตว์ป่วยและสัตว์ไร้ที่พึ่งในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี” ได้ที่ ธนาคารกรุงเทพ สาขา ม.เกษตรศาสตร์ ชื่อบัญชี “มูลนิธิทิพย์พิมานเพื่อสัตว์ป่วยและสัตว์ไร้ที่พึ่งในพระอุปถัมภ์” บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 043-730490-0 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลและดูแลสัตว์ป่วยและสัตว์ไร้ที่พึ่ง

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s