‘ศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี’ เฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา สมเด็จพระพันปีหลวง #ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/510116

‘ศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี’  เฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา สมเด็จพระพันปีหลวง

‘ศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี’ เฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา สมเด็จพระพันปีหลวง

วันศุกร์ ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563, 06.00 น.

สุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย จะจัดงาน “ศิลปาชีพประทีปไทยOTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี”ปี 2563 ภายใต้แนวคิด “สืบสานพระราชปณิธาน รังสรรค์งานศิลปาชีพ ความภาคภูมิใจแห่งแผ่นดิน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” เลือกซื้อผลิตภัณฑ์หัตถศิลป์อันทรงคุณค่า ฝีมือสุดประณีตจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯและสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP ทั่วไทย ระหว่างวันที่ 8-16 สิงหาคม 2563ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เผยถึงการจัดงาน “ศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี” ปี 2563 โดยมี นางวิไลวรรณไกรโสดา รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน, นายประวิช สุขุม ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน), นายถิรวุฒิ เกษมสันต์ ณ อยุธยา รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ฯลฯ และคณะผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชน ร่วมงาน ณ ลานอีเดน ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชน จัดงาน “ศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี” ปี 2563เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงครบรอบ 88 พรรษา และด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาของคนไทย ภายใต้โครงการส่งเสริมศิลปาชีพและมูลนิธิส่งเสริม ศิลปาชีพฯ

อีกทั้งยังมีพระราชประสงค์เพื่อการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาของคนไทยให้คงอยู่สืบไป ซึ่งต่อมาหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนได้น้อมนำเอาแนวพระราชดำริดังกล่าวไปขยายผลในการพัฒนา และส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนกันอย่างกว้างขวาง รวมถึงโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือ OTOP ก็เป็นโครงการที่สืบเนื่องมาจากการส่งเสริมอาชีพของพระองค์ท่านเช่นกัน โดยปีนี้กำหนดให้มีพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการในวันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 15.00 น. ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี 

สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย 1.นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 2.การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ 3.การจัดแสดงและจำหน่ายผลงานของศิลปิน OTOP 4.การจัดแสดงและจำหน่ายผ้าอัตลักษณ์ เช่น ผ้านาหมื่นศรีจ.ตรัง, ผ้าแพรวา จ.กาฬสินธุ์, ผ้ายกทองจ.นครศรีธรรมราช, ผ้าแต้มตะกอ จ.อุทัยธานี,ผ้ากาบบัว จ.อุบลราชธานี, ผ้าจกคูบัวจ.ราชบุรี เป็นต้น 5.การจัดแสดงและจำหน่ายผ้าชนะเลิศการประกวดจากโครงการสืบสานอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน ซึ่งเป็นโครงการที่กรมการพัฒนาชุมชนร่วมกับสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ รณรงค์ให้คนไทยสวมใส่ผ้าไทย 6.OTOP Premium เป็นการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ที่เข้าร่วมในโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกรมการพัฒนาชุมชน เช่น ผ้าทออีสานสู่สากล, OTOP แบรนด์เนม7.OTOP Frist Lady 8.OTOP 3-5 ดาว 9.OTOP ชวนชิม ผัก และผลไม้ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการแสดง เช่น การเดินแฟชั่นโชว์ผ้าไทย การแสดงศิลปวัฒนธรรม

ขอเชิญชวนประชาชน ร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่านในงานนี้ และมาชม ชิม ช็อป และภาคภูมิใจกับผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาไทยและที่ขาดไม่ได้ในปีนี้ จัดขึ้นภายใต้รูปแบบชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ตามมาตรการด้านสาธารณสุข เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้เข้าชมงาน

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s