อย. จัดเสวนา ‘รู้ให้เท่า ก้าวให้ทัน กับข่าวลวง บนโลกออนไลน์’ #ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/510110

อย. จัดเสวนา ‘รู้ให้เท่า ก้าวให้ทัน กับข่าวลวง บนโลกออนไลน์’

อย. จัดเสวนา ‘รู้ให้เท่า ก้าวให้ทัน กับข่าวลวง บนโลกออนไลน์’

วันศุกร์ ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563, 06.00 น.

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ร่วมกับคณะทำงานภาคประชาชน จัดงานเสวนา“รู้ให้เท่า ก้าวให้ทัน กับข่าวลวง (Fake News) บนโลกออนไลน์” เผยแพร่องค์ความรู้ สร้างความเข้าใจให้ผู้บริโภค เครือข่ายภาคประชาชนและภาคีเครือข่ายภาครัฐ เพื่อให้รู้เท่าทันตลอดจนมีทักษะตรวจสอบและรับมือกับข่าวลวงด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Fake News) รวมถึงผนึกกำลังกันในการสื่อสารบอกต่อข้อมูลและร่วมขับเคลื่อนงานเฝ้าระวังข่าวลวงเพื่อให้ผู้บริโภคไม่ตกเป็นเหยื่อข่าวลวง มีความรอบรู้และพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้องเหมาะสม

นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19ส่งผลให้เกิดชีวิตวิถีใหม่ ที่เรียกกันว่า New Normal เช่น การจัดประชุม อบรม สัมมนา มีการปรับเปลี่ยนใช้การสื่อสารด้วยระบบออนไลน์มากขึ้น ซึ่งในวันที่ 3 สิงหาคม 2563 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ผนึกกำลังกับคณะทำงานภาคประชาชน ซึ่งเป็นเครือข่ายของ อย. จัดเสวนา “รู้ให้เท่า ก้าวให้ทัน กับข่าวลวง” (Fake News) โดยใช้ระบบออนไลน์ในการสื่อสาร เนื่องจากพบว่าผู้บริโภคเปิดรับข้อมูลข่าวสารจากช่องทางสื่อออนไลน์เพิ่มขึ้น เพราะสะดวก รวดเร็ว และเข้าถึงได้ง่าย ทำให้มีโอกาสได้รับข่าวลวงผ่านสื่อออนไลน์ได้เช่นกัน ซึ่งข้อมูลเท็จหรือข่าวลวงบนโลกออนไลน์ส่วนใหญ่เป็นเรื่องผลิตภัณฑ์สุขภาพ การจัดเสวนาในครั้งนี้ผู้เข้าร่วมงานจะรู้เท่าทันรูปแบบต่างๆ ของการหลอกลวงที่พบบนโลกออนไลน์ รวมถึงมีทักษะตรวจสอบและรับมือกับข่าวลวงด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพที่พบในสื่อออนไลน์ได้

กิจกรรมภายในงานช่วงเช้าจะมีการบรรยายเรื่อง “สารพัดการหลอกลวงบนโลกออนไลน์ที่ต้องรู้และเทคนิคการกำจัดข่าวลวง (Fake News)” โดย ดร.ปานระพีรพิพันธุ์ (เอิ้น) พิธีกรและผู้ผลิตรายการ ไอที 24 ชั่วโมง รายการ Digital Thailand ทางช่อง 3 และเจ้าของเว็บไซต์ it24hrs.com และช่วงบ่ายเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การสื่อสารผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างไร ไม่ให้เกิด Fake News” โดย พีรพล อนุตรโสตถิ์ ผู้สื่อข่าว อสมท จากรายการชัวร์ก่อนแชร์,ภญ.อรัญญา เทพพิทักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียน และปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ (อย.) จ่าพิชิต ขจัดพาลชน เจ้าของเพจ Drama-addict, ฐิติชัย อัฏฏะวัชระสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย และ ปาจรีย์ สวนศิลป์พงศ์ ผู้ประกาศข่าวช่อง 5

เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กล่าวต่อไปว่า การเสวนาในครั้งนี้ นอกจากจะสร้างความรอบรู้แก่ผู้บริโภคให้รู้เท่าทันและป้องกันตนเองจากข่าวลวงได้
แล้ว ยังสามารถขยายความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการช่วยขับเคลื่อนเฝ้าระวังข่าวลวงด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Fake News) ได้ด้วย โดยกลุ่มเครือข่ายจากภาคประชาชนและภาครัฐที่เข้าร่วมงาน สามารถกระจายความรู้ส่งต่อให้แก่เครือข่าย ตลอดจนบริหารจัดการและรับมือกับข่าวลวงด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Fake News) ในพื้นที่เป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งด้านการเฝ้าระวังข่าวลวง

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s