ตะลอนเที่ยว : ชีวิตใหม่ ภายหลังจากการไถ่ชีวิตโค-กระบือ #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/524123

ตะลอนเที่ยว : ชีวิตใหม่ ภายหลังจากการไถ่ชีวิตโค-กระบือ

ตะลอนเที่ยว : ชีวิตใหม่ ภายหลังจากการไถ่ชีวิตโค-กระบือ

วันอาทิตย์ ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2563, 06.10 น.

ทุกครั้งเมื่อสมาชิกผู้ร่วมโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ กับหนังสือพิมพ์แนวหน้า และรายการ Good Time (ออกอากาศทางสถานีวิทยุจุฬาฯFM 101.5 วันจันทร์-ศุกร์ ดำเนินรายการโดยคุณเฉลิมชัย ยอดมาลัย บรรณาธิการข่าวหนังสือพิมพ์แนวหน้า) ได้รับทราบข่าวว่ามีลูกโค-กระบือตกออกมาจากแม่โค-กระบือที่พวกเราร่วมกันบริจาคเพื่อไถ่ชีวิตมาจากโรงฆ่าสัตว์ สมาชิกทุกราย ร่วมถึงผู้อ่านและผู้ฟังที่ได้รับทราบข่าวดีนี้ ต่างก็ยิ้มแก้มปริด้วยความยินดี เพราะได้เห็นดอกผลจากการไถ่ชีวิตอย่างเป็นรูปธรรม คือนอกจากจะช่วยรักษาชีวิตของโค-กระบือได้แล้ว ก็ยังสามารถช่วยแพร่ขยายพันธุ์ได้อีก

ล่าสุดเมื่อเดือนกันยายน พวกเราได้รับทราบว่าโคที่สมาชิกร่วมกันไถ่ชีวิต แล้วมอบให้นักเรียนโรงเรียนชาวนา จังหวัดเชียงราย เมื่อปลายเดือนมกราคม 2563 ตกลูกมาอีก 3 ตัวตัวแรก ตกมาเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม แม่วัวชื่อมีโชค ตกลูกเพศผู้ ตั้งชื่อให้ว่ามีทรัพย์ และวันที่13 กันยายน แม่โคอีกตัวหนึ่งตกลูกออกมาเป็นเพศผู้เช่นกัน ตั้งชื่อให้ว่านับทอง แล้วในวันที่25 กันยายน ก็ได้ข่าวดีอีกคือ แม่วัวอีกตัวหนึ่งตกลูกออกมาเป็นเพศผู้ จุดเด่นของสมาชิกใหม่รายนี้คือที่หน้าผากมีรูปคล้ายใบโพธิ์สีขาวเด่นประทับอยู่ จึงให้ชื่อว่าโพธิ์ชัย (คอกของแม่วัวตัวนี้อยู่ใต้ต้นโพธิ์ด้วย) 

ข่าวดีเหล่านี้สร้างความปลื้มปีติอย่างมากให้กับผู้รับโค-กระบือไปเลี้ยงดู แล้วก็สร้างความยินดีอย่างยิ่งให้กับผู้ร่วมบริจาคสมทบทุนโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ โครงการนี้ดำเนินการมาตั้งแต่กลางปี 2556 โดยความริเริ่มของหนังสือพิมพ์แนวหน้า แล้วนับจากวันแรกของการตั้งโครงการจวบจนบัดนี้ พวกเราสามารถไถ่ชีวิตโค-กระบือมาแล้วรวม 100 ตัว โดยครั้งแรกๆ ก็เริ่มไถ่ชีวิตพวกเขาจากโรงฆ่าสัตว์รอบๆ กรุงเทพฯ เช่นปทุมธานี ไถ่ชีวิตได้ครั้งละ 5 ตัว แล้วจากนั้นก็ค่อยๆ ไปไถ่ชีวิตโค-กระบือจากจังหวัดนครปฐม แล้วส่งมอบโค-กระบือให้กับผู้รับเลี้ยงดูต่อในจังหวัดต่างๆ เช่นชลบุรี นครปฐม สุพรรณบุรี แล้วล่าสุดเมื่อปลายเดือนมกราคม 2563 พวกเราได้ไปที่จังหวัดเชียงรายแล้วไถ่ชีวิตโค-กระบือจากโรงฆ่าสัตว์ 33 ตัว แล้วรับซื้อโคต่อจากชาวบ้านในจังหวัดเชียงรายอีก 3 ตัว รวมทั้งหมด 36 ตัว แล้วมอบโค-กระบือทั้งหมดให้กับสมาชิกรายต่างๆ ของโรงเรียนชาวนา

คิดเฉพาะจากการมอบโค-กระบือให้นักเรียนโรงเรียนชาวนาตั้งแต่ต้นปี 2563 จนถึงวันนี้ ปรากฏว่าได้สมาชิกใหม่ทั้งโคและกระบือแล้วรวม 14 ตัว

สมาชิกของโครงการนี้ทุกคนเชื่อเหมือนกันว่าการให้ชีวิตคือการทำทานอันยิ่งใหญ่ ดังนั้นพวกเราจึงรวมตัวกันทำโครงการนี้ขึ้น แล้วพยายามกระจายข่าวไปยังคนรู้จักให้มากที่สุด เพื่อให้ร่วมโครงการ และพวกเรายังรณรงค์ให้ลดการบริโภคเนื้อสัตว์ใหญ่ทุกชนิด และพยายามลดการบริโภคเนื้อสัตว์ชนิดอื่นๆ ด้วย

หากคุณๆ ได้อ่านข่าวดีนี้แล้ว มีความสนใจต้องการร่วมโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือกับหนังสือพิมพ์แนวหน้า และรายการ Good Timeคุณสามารถติดต่อสอบถามได้ที่โทรศัพท์หมายเลข091-7233615 และที่สำคัญคือโครงการนี้ยังต้องการผู้รับโค-กระบือไปเลี้ยงดูด้วย ดังนั้นหากคุณสามารถรับโค-กระบือไปเลี้ยงดูได้เป็นอย่างดี โปรดติดต่อที่โทรศัพท์หมายเลขข้างต้น 

พวกเราทุกคนเชื่อเหมือนกันว่าโลกใบนี้มีสันติและมีความสุขได้ก็เพราะทุกคน ทุกชีวิตไม่ทำลายล้างกัน ดังนั้นจึงขอเชิญชวนให้คุณๆ ลดการบริโภคเนื้อสัตว์ใหญ่ทุกชนิด และลดการบริโภคเนื้อสัตว์ต่างๆ ด้วย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s