โซไซตี้ : โครงการ Design Service Society 2020 สร้างมูลค่าแบรนด์ให้สินค้าไทย #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/524146

โซไซตี้ : โครงการ Design Service Society 2020  สร้างมูลค่าแบรนด์ให้สินค้าไทย

โซไซตี้ : โครงการ Design Service Society 2020 สร้างมูลค่าแบรนด์ให้สินค้าไทย

วันอาทิตย์ ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2563, 06.00 น.

สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ร่วมกับ สมาคมนักออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จัดกิจกรรม Design Service Society 2020 ประจำปี 2563ให้คำปรึกษาสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจและผู้ที่สนใจด้านการออกแบบแบรนด์และบรรจุภัณฑ์อาหารในงาน THAIFEX-Anuga Asia 2020 ณ ศูนย์แสดงนิทรรศการอิมแพ็ค เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 22-26 กันยายน ที่ผ่านมา มีผู้เข้ารับคำปรึกษาเกี่ยวกับออกแบบแบรนด์และบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด 97 ราย ส่วนใหญ่ปรึกษาเรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ์เป็นหลัก ตามมาด้วยความสนใจในวัสดุบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างไบโอพลาสติก รวมถึงสนใจปรึกษาเกี่ยวกับการออกแบบกราฟิกสำหรับใช้สื่อสารทางออนไลน์ขณะเดียวกัน มีอีกกลุ่มเข้ารับคำปรึกษาทางออนไลน์70 ราย ใน 4 หัวข้อด้วยกันคือ การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การออกแบบกราฟิกและการสร้างแบรนด์ กิจกรรมอบรมสัมมนาออนไลน์ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกว่า 85 ราย

ประอรนุช ประนุช ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้าฯกล่าวว่า “โครงการ Design Service Society 2020 จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 จะช่วยพัฒนาองค์ความรู้แก่ผู้ประกอบการไทยในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้า/บริการ มุ่งเน้นการสร้างแบรนด์หรือตราสินค้าสู่สากล (Brand) การพัฒนานวัตกรรม (Innovation) โดยเฉพาะนวัตกรรมในด้านการดำเนินธุรกิจ (New Business Model)การพัฒนาการออกแบบ (Design) หรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้สอดคล้องกับแนวโน้มความต้องการใหม่ๆ ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ” ด้าน รศ.ดร.โชคอนันต์ บุษราคัมภากรนายกสมาคมนักออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กล่าวว่า นอกจากผลิตภัณฑ์ของกลุ่มสตาร์ทอัพแล้ว ในปีนี้สมาคมฯจะเน้นเรื่องสินค้าชุมชน เพราะเล็งเห็นว่าสินค้าชุมชนมีความน่าสนใจ อยากช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าของชุมชน นำเรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ มาทำให้สินค้าชุมชนมีความน่าสนใจและโดดเด่นมากขึ้น

สำหรับกิจกรรมให้คำปรึกษาของบูธ Design Service Society 2020 ผู้เชี่ยวชาญที่ให้บริการด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์มีดังนี้ สมาคมนักออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสมาคมการออกแบบบรรจุภัณฑ์ไทย Arn Creative Studio, COTH Studio, Prompt Partners,Yindee Design,SCG Packaging Design Team,345 Provider,Solution Creation และทีมนักออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์อิสระระดับประเทศ อย่าง Solution Creation แสดงความเห็นว่า บรรจุภัณฑ์ประเภท Single-use หรือใช้แล้วทิ้ง วัสดุประเภทไบโอพลาสติกหรือพลาสติกชีวภาพ น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีในตอนนี้ เพราะย่อยสลายได้และไม่ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมแม้ว่าจะต้นทุนจะสูงกว่าพลาสติกทั่วไป แต่ก็เป็นสร้างคุณค่าให้กับแบรนด์ เช่น คาเฟ่ที่เลือกใช้หลอดไบโอพลาสติก ก็จะประชาสัมพันธ์ได้ว่าเป็นคาเฟ่รักษ์โลกส่วนประเด็นที่กลุ่มสตาร์ทอัพสนใจขอรับคำปรึกษา เช่น จะทำอย่างไรให้ตลาดรับรู้ถึงตัวตนของผลิตภัณฑ์ สนใจพัฒนาบรรจุภัณฑ์อาหารสำหรับผู้สูงอายุ ต้องการไอเดียในการออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับขนมเพื่อสุขภาพ ต้องการบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อยากเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ใหม่เพื่อเป็นการรีแบรนด์สินค้า อยากปรับบรรจุภัณฑ์เพื่อลดต้นทุนการผลิต อยากได้บรรจุภัณฑ์ที่ทำให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อในทันทีที่เห็น เป็นต้น ผู้ที่พลาดกิจกรรมดีๆ จากโครงการ Design ServiceSociety 2020 สามารถเข้าไปศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบบแบรนด์และบรรจุภัณฑ์เพิ่มเติมได้ที่ www.creativethailand.net

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s