คุณแหน : 12 ตุลาคม 2563 #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/524328

คุณแหน : 12 ตุลาคม 2563

คุณแหน : 12 ตุลาคม 2563

วันจันทร์ ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2563, 06.00 น.

ll พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพ พลอากาศเอกกำธน สินธวานนท์อดีตองคมนตรี ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส 29 ต.ค.17.00 น. และ 28 ต.ค. พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลฯ10.00 น. และพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม 19.00 น. ศาลาร้อยปี วัดเบญจมบพิตร…

llปีนี้เป็นปีทองของ รศ.นพ.ปิยะ เนตรวิเชียร ผอ.รพ.เกษมราษฎร์ ประชาชื่น ได้รับรางวัลนักบริหารโรงพยาบาลดีเด่นภาคเอกชน ประจำปี 2563 โดยสมาคมนักบริหาร รพ.ประเทศไทย หลังจากเพิ่งได้รับรางวัล ศิษย์เก่าดีเด่น คณะแพทยศาสตร์ มช.เนื่องในวันมหิดล ปี 2563…

ll ชื่นชม ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ ผอ.ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณในฐานะข้าราชการดีเด่นผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการสนับสนุนวิชาการ ด้านการควบคุมยาสูบ จากสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคฯ…

ll แม้ว่าจะเกษียณอายุแต่ด้วยความเป็นผู้บริหารเก่งมืออาชีพ สมศักดิ์ มาอุทธรณ์ เลยได้รับแต่งตั้งให้เป็น ที่ปรึกษา สนง.กก.ผู้จัดการใหญ่ บจ.สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น ให้ช่วยงานต่อไป…

ll ดร.สมชาย อัศวเศรณี ประธานรุ่น BRAIN 2 พร้อมเพื่อนๆ อาทิ กูรดิสถ์ จันทร์ศรีชวาลา, วิสิฐ ตันติสุนทร, ดร.วารีรัตน์ ตั้งธนกูล, พูลศรี จงแสงทอง, พัชรีภรณ์ ณ ส.วิกิตเศรษฐ์,รสริน เธียรนุกุล, อมรรัตน์ ตันติโชติ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม มาลีวรรณติลกเรืองชัย มารดา กัญญา-อรวรรณ ติลกเรืองชัย ที่วัดตรีทศเทพ…

ll เพื่อเป็นแนวทางช่วยให้นักธุรกิจข้ามผ่านวิกฤติเศรษฐกิจหลังโควิด-19 อนุวัตร เฉลิมไชย นายกสมาคมการตลาดฯ แนะองค์ความรู้ด้านการตลาดแนวใหม่ยุคดิจิทัลใน New Normalว่าจะต้องเน้น 4 แกนหลัก คือ กลยุทธ์ชัดเจน, นวัตกรรมสร้างสรรค์, สื่อสารอย่างมีศิลปะ และต้องเติบโตอย่างยั่งยืนช่วยสังคมให้รอด…

ll มีเพื่อนๆ วบส. 2 นิด้า เกษียณอายุราชการหลายคน อาทิ นพ.สุขุม กาญจนพิมาย,ภัทรกฤช เตชะศิกานต์, พ.ต.กมล วงศ์สมบุญ ..ยามนี้ ประภา ปูรณโชติ พร้อมคณะกรรมการรุ่นฯ เตรียมจัดงานเลี้ยงให้…

ll สมาชิกหมู่บ้านเดอะซิตี้แครายรัตนาธิเบศร์ ต่างดีใจที่ พ.ต.หญิง นุชระวี แจ่มจำรัสผู้ช่วยโฆษกกองทัพบกอาศัยอยู่หมู่บ้านเดียวกันเผื่อจะได้คำแนะนำดีๆ…

ll ลุยงานสังคมสงเคราะห์ฯ สู้ไม่ถอยแต่ตอนนี้ ร่างกายประท้วง สายสม วงศาสุลักษณ์ จึงต้องพักผ่อนตามคำสั่งแพทย์นานถึง 4 วัน…

ll นพ.บุญ วนาสิน ประธานกรรมการ บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป เป็นโต้โผใหญ่เชิญชวนร่วมบริจาคสมทบทุนอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา รพ.ศิริราช ร่วมบริจาคได้ที่ บัญชีศิริราชมูลนิธิ
ธนาคารกรุงเทพ เลขที่ 190-0-70111-9 โดยทุกการบริจาค 100 บาท จะได้รับเสื้อโปโล1 ตัวเป็นที่ระลึก (ของที่ระลึกมีจำนวนจำกัด) ศิริราชมูลนิธิ โทร. 02-4197658-60…ll

คุณแหน

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s