ตามหาอดีตนักเรียนทุน ม.น.ข. วาระ 60 ปีมูลนิธิฯ #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/524272

ตามหาอดีตนักเรียนทุน ม.น.ข. วาระ 60 ปีมูลนิธิฯ

วันจันทร์ ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2563, 06.00 น.

ในโอกาสครบ 60 ปี ของการดำเนินงานของมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (ม.น.ข.) ประกาศเชิญชวนนักเรียนทุนของ ม.น.ข. ทุกรุ่นได้โปรดสละเวลาเขียนเล่าประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมาหลังจากจบการศึกษาจนถึงปัจจุบัน เพื่อรวบรวมเรื่องราวชีวิต ความเป็นอยู่และหน้าที่การงานของนักเรียนทุนเก่าทุกคน เพื่อเป็นแบบอย่างและประสบการณ์สำหรับสังคมและนักเรียนทุนรุ่นต่อๆ ไป

มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์ (ม.น.ข.) จะมีอายุครบ 60 ปี ในปี 2564 ทางมูลนิธิฯ จะจัดงานเพื่อสร้างความตระหนักในการมีส่วนร่วมของสังคม เพื่อให้โอกาสทาง การศึกษา รวมทั้ง การประชาสัมพันธ์ผลงานของมูลนิธิฯ โดยผลงานที่มูลนิธิฯภาคภูมิใจที่สุดคือ การเป็นองค์กรนำร่องในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และให้โอกาสทางการศึกษา ตั้งแต่ระดับประถมจนจบมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ พ.ศ.2504จนถึงปัจจุบัน มีผลผลิตที่เป็นรูปธรรมคือ นักเรียนทุนเก่าของมูลนิธิฯ ที่เป็นกำลังสำคัญของชาติในหลากหลายสาขาอาชีพ อยู่ในปัจจุบันนี้

ดังนั้น ในวาระครบ 60 ปีของการดำเนินงานของมูลนิธิ จึงมีความประสงค์ ที่จะรวบรวมเรื่องราวชีวิตความเป็นอยู่และหน้าที่การงานของนักเรียนทุนเก่าทุกคน เพื่อเป็นแบบอย่างและประสบการณ์สำหรับสังคมและนักเรียนทุนรุ่นต่อๆ ไปจึงขอประกาศให้นักเรียนทุนของ ม.น.ข.ทุกรุ่น ได้โปรดสละเวลาเขียนเล่าประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมาหลังจากจบการศึกษาจนถึงปัจจุบัน เช่น ความรู้สึกและความตั้งใจ เมื่อได้รับทุนการศึกษา ม.น.ข., ชีวิตการทำงาน, ความสำเร็จในการงาน, ประสบการณ์ที่ประทับใจและข้อคิดเห็นทั่วไป เพื่อเป็นข้อมูลในการดำเนินงานและประชาสัมพันธ์ม.น.ข.ต่อไป

ทั้งนี้ นักเรียนทุนของ ม.น.ข. ทุกรุ่น สามารถส่งข้อเขียนและที่อยู่ของท่านไปที่ นายวีระศักดิ์ ฮุนเมฆาเวทย์มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์ อาคารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเลขที่ 982 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเขตคลองเตย กทม. 10110 และที่ Email :virasakh@gmail.com หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร.083-0731001 และWebsite : mnk.thaiportal.net

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s