นิ่วในถุงน้ำดี ผ่าตัดรักษา ก่อนมีความเสี่ยงถึงชีวิต #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/524295

นิ่วในถุงน้ำดี ผ่าตัดรักษา ก่อนมีความเสี่ยงถึงชีวิต

นิ่วในถุงน้ำดี ผ่าตัดรักษา ก่อนมีความเสี่ยงถึงชีวิต

วันจันทร์ ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2563, 06.00 น.

ภาวะโรคอ้วนในประเทศไทย มีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สะท้อนพฤติกรรมของคนไทยในการรับประทานอาหารที่มีไขมันสูง ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการเกิดโรคต่างๆ หนึ่งในนั้นคือ โรคนิ่วในถุงน้ำดี ปัจจุบันการผ่าตัดรักษานิ่วในถุงน้ำดีเป็นวิธีการรักษาที่ตรงจุด และลดโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงที่อาจลุกลามไปถึงขั้นเสียชีวิต

นายแพทย์วีรยุทธ เอื้อวิเศษวงศ์ ศัลยแพทย์ทั่วไป โรงพยาบาลเวชธานี อธิบายว่า เมื่อรับประทานอาหารโดยเฉพาะอาหารที่มีไขมัน ร่างกายจะขับน้ำดีออกมาเพื่อช่วยย่อยไขมัน ทำให้ไขมันแตกตัวจับกับน้ำย่อยตามระบบย่อยอาหารของร่างกาย โดยต้นทางของน้ำดี จะถูกผลิตมาจากตับและเก็บไว้ในถุงน้ำดี ซึ่งในน้ำดีมีส่วนประกอบหลายอย่าง หากองค์ประกอบของน้ำดีมีความไม่สมดุล ประกอบกับรับประทานอาหารที่มีไขมันปริมาณมาก จะทำให้เกิดการตกตะกอนเป็นก้อนนิ่วอยู่ในถุงน้ำดี

ปัญหาที่ตามมาหลังจากที่มีนิ่วในถุงน้ำดีคือ อาจมีอาการปวดท้องรุนแรง ตาเหลืองตัวเหลือง หรือมีภาวะช็อกจนถึงขั้นเสียชีวิตได้ จากการเกิดภาวะแทรกซ้อนหากก้อนนิ่วไปอุดตันตามส่วนต่างๆ ได้แก่ 1.นิ่วอุดตันบริเวณปากถุงน้ำดี มีความเสี่ยงเกิดภาวะถุงน้ำดีอักเสบ ทั้งชนิดอักเสบไม่รุนแรง และชนิดอักเสบรุนแรงมากถึงขั้นติดเชื้อในกระแสเลือด และเสียชีวิตได้ โดยเฉพาะในผู้ป่วยที่ภูมิคุ้มกันไม่ดี มีโรคประจำตัว หรือมีอายุที่มากขึ้น 2.นิ่วอุดตันบริเวณท่อน้ำดี ทำให้น้ำดีไม่สามารถไหลลงมาที่ลำไส้ แต่ไหลย้อนกลับไปที่ตับจะส่งผลให้เกิดภาวะตาเหลือง ตัวเหลือง หรือท่อน้ำดีอักเสบได้ 3.นิ่วอุดตันบริเวณปลายท่อน้ำดี มีความเสี่ยงเกิดภาวะตับอ่อนอักเสบ เนื่องจากอยู่ใกล้กับท่อตับอ่อนที่มีหน้าที่ขับน้ำย่อยออกมาทำให้น้ำย่อยออกไม่ได้และไหลย้อนกลับไปที่เนื้อของตับอ่อน มีหลายระดับความรุนแรง หากอักเสบรุนแรงมาก อาจเกิดภาวะช็อกและเสียชีวิตได้

นพ.วีรยุทธ เอื้อวิเศษวงศ์

นอกจากนี้ ในลำไส้ของเรามีเชื้อโรคอยู่ หากมีการอุดตันจนน้ำดีไหลลงมาชะล้างไม่ได้อาจเพิ่มโอกาสที่จะมีเชื้อโรคเข้าไปในท่อน้ำดีและเกิดภาวะท่อน้ำดีอักเสบ มีอาการตาเหลือง ตัวเหลืองร่วมกับมีไข้หนาวสั่นได้ เพราะฉะนั้นหากเคยมีอาการของภาวะต่างๆ เหล่านี้ หรือข้อบ่งชี้อื่นๆ เช่น มีความผิดปกติของถุงน้ำดี นิ่วมีขนาดใหญ่มากกว่า 1-2 ซม. ตรวจพบติ่งเนื้อในถุงน้ำดีร่วมกับนิ่ว หรือเป็นผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคเลือดบางชนิด ควรได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัด

ความเข้าใจผิดของคนส่วนใหญ่ มักคิดว่าการรักษานิ่วในถุงน้ำดีสามารถรักษาด้วยการรับประทานยา หรือยิงคลื่นเสียงในการสลายนิ่วแต่ในความเป็นจริงการรักษาที่เป็นวิธีเฉพาะเจาะจงและได้ผลดีที่สุดกับโรคนี้ คือการผ่าตัดเอาถุงน้ำดีออก ซึ่งไม่มีอันตรายหรือก่อให้เกิดผลเสียต่อร่างกาย เนื่องจากถุงน้ำดีเป็นเพียงที่กักเก็บน้ำดีเท่านั้น เมื่อผ่าตัดออกน้ำดียังคงถูกผลิตมาจากตับเช่นเดิม

ปัจจุบันการผ่าตัดรักษานิ่วในถุงน้ำดี จะใช้วิธีการผ่าตัดส่องกล้อง ทำให้มีแผลขนาดเล็กประมาณ 5 มม.-1 ซม. เจ็บตัวน้อย ฟื้นตัวเร็ว กลับไปใช้ชีวิตตามปกติได้ไว ต่างจากการผ่าตัดเปิด
ที่จะทำให้มีแผลขนาดใหญ่อยู่ใต้ชายโครง ซึ่งเป็นบริเวณที่อยู่ใกล้หน้าอก อาจส่งผลกระทบต่อการหายใจหลังผ่าตัด เนื่องจากอาจเจ็บแผล และอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนตามมาได้ ข้อจำกัด ใครบ้างที่ผ่าตัดได้-การผ่าตัดปัจจุบันไม่ใช่การผ่าตัดรุนแรงเหมือนในอดีต เพราะฉะนั้น ถ้าคนไข้ไม่ได้มีโรคประจำตัวรุนแรง หรือมีการติดเชื้อที่รุนแรงเกินไป ก็สามารถผ่าตัดได้ ยกเว้น คนที่มีถุงน้ำดีอักเสบและติดเชื้อรุนแรง มีความไม่คงที่ของสัญญาณชีพ อาจจะต้องไปรักษา ลดและระบายการติดเชื้อออกก่อน แล้วจึงเข้ารับการผ่าตัดต่อไป

อย่างไรก็ตาม การผ่าตัดรักษานิ่วในถุงน้ำดีในปัจจุบัน ไม่ใช่การผ่าตัดที่น่ากลัวเหมือนในอดีตเพราะฉะนั้นถ้าผู้ป่วยที่ไม่ได้มีโรคประจำตัวรุนแรง หรือมีการติดเชื้อที่รุนแรง หรือมีสัญญาณชีพ
ที่ไม่คงที่ สามารถเข้ารับการรักษาได้ทั้งหมดซึ่งหลังจากผ่าตัดถุงน้ำดีออกแล้ว สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ ยกเว้นในกรณีรับประทานอาหารที่มีไขมันสูง อาจเกิดอาการท้องอืดเหมือนอาหารไม่ย่อย หรืออาจมีไขมันบางส่วนอาจจะออกมากับอุจจาระ เป็นไขมันลอย แต่ไม่ได้เป็นอาการที่อันตรายอะไร

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s