นี่ไม่ใช่หิมะแต่คือมลภาวะในแม่น้ำยมุนา #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

https://www.posttoday.com/world/635239

วันที่ 12 ต.ค. 2563 เวลา 14:01 น.นี่ไม่ใช่หิมะแต่คือมลภาวะในแม่น้ำยมุนาภาพมลภาวะที่เกิดขึ้นกับแม่น้ำที่ครั้งหนึ่งเคยมีสีฟ้าใสแต่กลายเป็นที่ทิ้งขยะจากเมืองหลวงของอินเดีย

ภาพเหล่านี้ไม่ใช่หิมะสีขาวสะอาดตาแต่เป็นฟองที่เกิดจากมลภาวะในแม่น้ำยมุนาช่วงที่ไหลผ่านกรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย นอกจากฟองที่ลอยฟ่องไปทั่วแม่น้ำแล้วริมตลิ่งยังเต็มไปด้วยขยะมากมาย

ในปีพ. ศ. 2452 น่านน้ำของแม่น้ำยมุนามีสีฟ้าใส แต่เพราะการเติบโตของประชากรที่หนาแน่นและการขยายตัวทางอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็ว ยมุนาจึงกลายเป็นแม่น้ำที่มีมลพิษมากที่สุดแห่งหนึ่งในอินเดียและในโลก และแม่น้ำยมุนาเป็นแหล่งมลพิษทางปลายน้ำของนิวเดลีซึ่งทิ้งของเสียประมาณ 58% ลงในแม่น้ำ

โดยรวมแล้วแม่น้ำยมุนารับน้ำเสียที่ไม่ผ่านการบำบัด 800 ล้านลิตรและน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมอีก 44 ล้านลิตรในแต่ละวัน

แม่น้ำยมุนามีมลภาวะที่น่าวิตก เจ้าหน้าที่อินเดียระบุว่าแม่น้ำแห่งนี้มีสภาพเป็น “ท่อระบายน้ำเสีย” ที่มีค่าความต้องการออกซิเจนทางชีวเคมี (BOD) หรือค่าที่บอกคุณภาพของน้ำ ตั้งแต่ 14 ถึง 28 มก. / ล. ซึ่งค่าบีโอดีสูง แสดงว่าน้ำมีคุณภาพไม่ดี นอกจากนี้แม่น้ำยมุนายังมีปริมาณโคลิฟอร์มสูงด้วย

ทั้งนี้ เป็นแม่น้ำสายสำคัญของประเทศอินเดีย ได้ชื่อว่าเป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ของชาวฮินดู มีต้นกำเนิดทางภาคเหนือของอินเดียบริเวณเทือกเขาหิมาลัย ไหลขนานกับแม่น้ำคงคาไปทางตะวันออกเฉียงใต้ และไปรวมกันที่เมืองอัลลอฮาบาดในอินเดีย แม่น้ำยมุนาแห่งอินเดียมีความยาวประมาณ 1,376 กิโลเมตร

Photo by SAJJAD HUSSAIN / AFP
Photo by SAJJAD HUSSAIN / AFP
Photo by SAJJAD HUSSAIN / AFP
Photo by SAJJAD HUSSAIN / AFP

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s