“ประชาชนภาคตะวันออก”ออกโรงปกป้องพระมหากษัตริย์ จับมือ”คนเสื้อแดง” รณรงค์ให้ความรู้ #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/politic/445796

“ประชาชนภาคตะวันออก”ออกโรงปกป้องพระมหากษัตริย์ จับมือ”คนเสื้อแดง” รณรงค์ให้ความรู้

"ประชาชนภาคตะวันออก"ออกโรงปกป้องพระมหากษัตริย์ จับมือ"คนเสื้อแดง" รณรงค์ให้ความรู้11 ตุลาคม 2563 – 14:19 น.

“ประชาชนภาคตะวันออก”ออกโรงปกป้องพระมหากษัตริย์ จับมือกับ”คนเสื้อแดง” รณรงค์ให้ความรู้พระราชกรณียกิจของในหลวงทุกพระองค์ พร้อมปฏิเสธเข้าร่วมกิจกรรมคณะราษฎร 14 ตุลาคม นี้

วันนี้(11 ตุลาคม 2563) ณ ห้องประชุมกิตตยา โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว นายพชร ศตพรพงษ์ รองประธานเครือข่ายหมู่บ้านวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่นเรารักประเทศไทย นางสาวสุรภา การัณภิรมย์ ตัวแทนเครือข่ายประชาชนภาคตะวันออก นายโสภี ศรีเพ็ชร์ ตัวแทนเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนภาคตะวันออก ร่วมกับ “ประชาชน” และ “คนเสื้อแดงภาคตะวันออก ได้ร่วมประชุมเพื่อรณรงค์ให้ความรู้พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พร้อมออกมาเรียกร้องปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ไม่ให้ผู้ใดมาจาบจ้วงหรือล่มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ และปฏิเสธการเข้าร่วมกิจกรรมของคณะราษฎร 2563 ในวันที่ 14 ตุลาคม 2563 นี้

"ประชาชนภาคตะวันออก"ออกโรงปกป้องพระมหากษัตริย์ จับมือ"คนเสื้อแดง" รณรงค์ให้ความรู้

นายพชร ศตพรพงษ์ รองประธานเครือข่ายหมู่บ้านวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่นเรารักประเทศไทย ได้กล่าวว่า วันนี้ทาง “อดีตหมู่บ้านเสื้อแดง” ทั้ง 8 จังหวัดภาคตะวันออก ได้ร่วมประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการรณรงค์ให้ความรู้เรื่องพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้กับประชาชนได้รับทราบ พร้อมกับเรียกร้องให้กลุ่มผู้ไม่หวังดีจาบจ้วงจ้องล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์หยุดพฤติกรรมแบบนั้นเสีย พวกเราจึงต้องออกมาปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ เพราะ ตั้งแต่ “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10” ทรงดำรงพระราชอิสริยยศ “สยามมกุฎราชกุมาร” สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงเรียนรู้หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ในด้านต่าง ๆ อย่างทรงพระวิริยะ เมื่อเสด็จขึ้นทรงราชย์ พระองค์ทรงมุ่งมั่นสืบสาน รักษา ต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ปวงประชาชนชาวไทย ทำให้พวกเราพสกนิกรชาว “อดีตหมู่บ้านเสื้อแดง” และ ประชาชนชาวภาคตะวันออกรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้พวกเราจึงขอออกมาปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์

"ประชาชนภาคตะวันออก"ออกโรงปกป้องพระมหากษัตริย์ จับมือ"คนเสื้อแดง" รณรงค์ให้ความรู้

นายพชร กล่าวอีกว่า ประเทศไทยมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเป็นพระประมุข ทรงปกครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวไทยตามหลักทศพิธราชธรรม ทรงให้แนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของปวงชนชาวไทย นำความเจริญรุ่งเรืองความผาสุกมาสู่พสกนิกรถ้วนหน้า ผู้ที่รักพระมหากษัตริย์ จะเป็นผู้มีความภาคภูมิใจที่ได้เกิดมาใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร มีความเป็นอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข มีความรู้รักสามัคคีกลมเกลียว รวมน้ำใจไทยทั้งชาติให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียว ประพฤติตนเป็นคนดีถวายเป็นพระราชกุศล และถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ส่วนผู้ที่ไม่รักพระมหากษัตริย์จะเป็นผู้ที่ไม่จงรักภักดี ไม่เคารพนับถือ ไม่ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์จะทำให้ชีวิตไม่เจริญรุ่งเรือง ชีวิตจะชิปหายตลอดกาล เพราะสถาบันพระมหากษัตริย์นี้มีบุญคุณต่อเราอย่างมาก เพราะชาติ คือ แผ่นดินที่เราอยู่อาศัย ศาสนา คือ คำสอนขององค์พระศาสดาแต่ละพระองค์ที่สอนให้เราทุกคนเป็นคนดี และพระมหากษัตริย์ คือ ผู้ปกครองบ้านเมืองโดยธรรม เพื่อความสงบสุขของพสกนิกรชาวไทย เราทุกคนจึงควรรักชาติ รักศาสนา รักพระมหากษัตริย์ ด้วยใจอันบริสุทธิ์ ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรม เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข จึงทำให้พวกเรา “ประชาชนชาวภาคตะวันออก” ขอปฏิญาณตนว่าจะ “รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์” จนชีวิตจะหาไม่

"ประชาชนภาคตะวันออก"ออกโรงปกป้องพระมหากษัตริย์ จับมือ"คนเสื้อแดง" รณรงค์ให้ความรู้

"ประชาชนภาคตะวันออก"ออกโรงปกป้องพระมหากษัตริย์ จับมือ"คนเสื้อแดง" รณรงค์ให้ความรู้

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s