ผลสำรวจพบ “ชาวเอเชียในนิวยอร์ก” ตกงานพุ่งหลังวิกฤตโควิด #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

https://www.posttoday.com/world/635251

วันที่ 11 ต.ค. 2563 เวลา 19:41 น.ผลสำรวจพบ "ชาวเอเชียในนิวยอร์ก" ตกงานพุ่งหลังวิกฤตโควิดผลสำรวจพบ อัตราการว่างงานของ ชาวเอเชีย ที่อาศัยอยู่ในนิวยอร์กเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วหลังวิกฤตโควิดระบาดที่ส่งผลกระทบรุนแรงต่อการค้าและบริการ

สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า สหพันธ์ชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชีย (Asian American Federation) ได้จัดทำผลสำรวจ “ผลกระทบโรคโควิด-19 ต่อการจ้างงานชาวเอเชียในนครนิวยอร์ก” พบว่า อัตราการว่างงานของชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียทั่วสหรัฐ ในปีนี้ เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 2.5 ในเดือนกุมภาพันธ์ เป็นร้อยละ 14.5 ในเดือนเมษายน และร้อยละ 15 ในเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นตัวเลขที่มากที่สุดในทุกกลุ่มเชื้อชาติทั่วประเทศ

ผลสำรวจชี้ว่า “โรคโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั่วประเทศอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะต่อคนงานชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียในนครนิวยอร์ก และครอบครัวของพวกเขา”

ขณะเดียวกัน อัตราการว่างงานของชาวเอเชียในนครนิวยอร์กอยู่ที่ร้อยละ 3.4 ในเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งต่ำกว่าชาวอเมริกันเชื้อสายสเปนและคนผิวดำในนิวยอร์ก ก่อนจะเพิ่มขึ้นแตะร้อยละ 25.6 ในเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นรวดเร็วที่สุดในทุกกลุ่มชาติพันธุ์

ผลสำรวจอธิบายถึงสาเหตุดังกล่าวว่ากลุ่มชาติพันธุ์เอเชียแต่ละกลุ่มที่มีจำนวนมากในนครนิวยอร์กนั้นพึ่งพางานในอุตสาหกรรมผสมผสานที่มีลักษณะเฉพาะ และทั้งหมดล้วนได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการสูญเสียงานในชุมชนของพวกเขา

อุตสาหกรรมหลายภาคส่วนที่ว่าจ้างแรงงานชาวเอเชียรายได้น้อยได้รับผลกระทบรุนแรงที่สุดจากการสูญเสียงาน ซึ่งรวมถึงอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องแต่งกาย ร้านเสริมสวยและร้านทำเล็บ ร้านซักรีด บริการด้านอาหาร แท็กซี่และรถร่วมโดยสาร และการค้าปลีก

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่สำคัญ ได้แก่ การให้ความช่วยเหลือด้านภาษาแก่ผู้ว่างงานชาวเอเชียในนิวยอร์ก การออกแบบโครงการพัฒนาแรงงานเพื่อช่วยเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจและกระจายประเภทงานที่ชาวเอเชียในนิวยอร์กต้องการ โดยเฉพาะกลุ่มผู้อพยพใหม่ ตลอดจนการขยายโครงข่ายความคุ้มครองทางสังคมให้ครอบคลุมประชากรทุกเชื้อสายในนิวยอร์ก

ทั้งนี้ ชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียเป็นหนึ่งในกลุ่มเชื้อชาติที่เติบโตเร็วที่สุดในสหรัฐ โดยครองสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 16 ของประชากรในนครนิวยอร์ก และร้อยละ 10 ของรัฐนิวยอร์ก อย่างไรก็ดีชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชีย 1 ใน 4 อาศัยอยู่ใต้เส้นแบ่งความยากจน

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s