‘รมช.ธรรมนัส’ลงพื้นที่นครพนม มอบหนังสือส.ป.ก.4-01ให้เกษตรกร #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/524318

'รมช.ธรรมนัส'ลงพื้นที่นครพนม มอบหนังสือส.ป.ก.4-01ให้เกษตรกร

‘รมช.ธรรมนัส’ลงพื้นที่นครพนม มอบหนังสือส.ป.ก.4-01ให้เกษตรกร

วันอาทิตย์ ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2563, 21.30 น.

“รมช.ธรรมนัส”ติดตามโครงการ”Zoning by Agri-Map” พร้อมมอบหนังสือส.ป.ก.4-01ให้เกษตรกรจ.นครพนม

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2563 ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสม (Zoning by Agri – Map) พร้อมมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) บัตรดินดีและปัจจัยการผลิต แก่พี่น้องเกษตรกร ณ บ้านยอดชาด หมู่ที่ 2 ต.ยอดชาด อ.วังยาง จ.นครพนม

โดย ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายในการช่วยเหลือ ส่งมอบความรู้แก่เกษตรกรเกษตรกร ให้ปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม ให้สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ และความต้องการของตลาด บนพื้นฐานของความสมัครใจของเกษตรกร และให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรฯ มีเป้าหมายในการปรับเปลี่ยนคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้น มีรายได้เพิ่มขึ้น จากการปรับเปลี่ยนการผลิต ซึ่งในพื้นที่นี้ไม่มีความเหมาะสมในการปลูกข้าว ทำการเกษตรแบบเชิงเดี่ยว (ทำนาอย่างเดียว) ผลผลิตข้าวต่ำ ต้นทุนการผลิตสูง คันนา กระทงนา มีขนาดเล็ก ทำให้การบริหารจัดการแปลงนาลำบาก และเกษตรกรมีความสนใจทำการเกษตรแบบผสมผสาน จึงวางเป้าหมายดำเนินการในปีงบประมาณ 2563 ไว้จำนวน 5 แปลง พื้นที่รวม 2,500 ไร่ เกษตรกรร่วมโครงการแล้ว 133 ราย โดยในพื้นที่ ต.ยอดชาด อ.วังยาง มีเป้าหมายดำเนินการจำนวน 500 ไร่ เกษตรกรร่วมโครงการ 34 ราย

อย่างไรก็ตาม ตอนนี้ได้มีการประสานหน่วยงานร่วมบูรณาการ เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรทำการเกษตรแบบผสมผสาน ให้มีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหลังจากการปรับเปลี่ยนการผลิต พร้อมส่งเสริมการปรับปรุงบำรุงดินให้มีความเหมาะสมต่อการทำการเกษตรแบบผสมผสานสามารถลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและมีรายได้เพิ่มขึ้นจากพืชเดิมอีกด้วย

นอกจากนั้น ยังได้มอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) แก่พี่น้องเกษตรกร จำนวน 40 ราย 49 แปลง เนื้อที่ประมาณ 279-3-10 ไร่ บัตรดินดีและปัจจัยการผลิต เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่เกษตรกร ในพื้นที่ ส.ป.ก.นครพนม มีพื้นที่ประกาศเขตปฏิรูปที่ดิน จำนวน 11 อำเภอ 40 ตำบล (ยกเว้นอำเภอเรณูนคร) เนื้อที่รวม 460,548 ไร่ ดำเนินการจัดสรรที่ดินให้เกษตรกรแล้ว จำนวน 24,170 ราย 29,526 แปลง เนื้อที่ 348,509 ไร่

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s