รมว.แรงงานลงพื้นที่อุบลฯ เยี่ยมผู้ประกันตนทุพพลภาพ ดูแลคุณภาพชีวิต-ให้กำลังใจ #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/524359

รมว.แรงงานลงพื้นที่อุบลฯ เยี่ยมผู้ประกันตนทุพพลภาพ ดูแลคุณภาพชีวิต-ให้กำลังใจ

วันจันทร์ ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2563, 06.00 น.

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงานพร้อมด้วยนายพรศักดิ์ เจริญประเสริฐ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประกันตน จ.อุบลราชธานี โดยมีนายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมต้อนรับ และร่วมตรวจเยี่ยมผู้ประกันตน

ทั้งนี้เพื่อติดตามคุณภาพชีวิต และมอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ประกันตนทุพพลภาพ จำนวน 2 ราย คือ นายอาทิตย์ศักดิ์ แสงงาม อายุ 36 ปี อยู่บ้านเลขที่ 87 หมู่ 10 บ้านท่าช้างน้อย ต.ท่าช้าง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี ผู้ประกันตนทุพพลภาพเนื่องจากบาดเจ็บจากการทำงานเมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2559 มีสิทธิได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีทุพพลภาพเดือนละ 2,400 บาท ตลอดชีวิตรับเงินมาแล้วตั้งแต่เดือนก.ค. 2559 ถึงเดือน ก.ย. 2563 รวมเป็นเงิน 122,400 บาท

และนายสุนทร รสีผง อายุ 46 ปี อยู่บ้านเลขที่ 150 หมู่ 2 ต.ท่าช้าง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี ผู้ประกันตนทุพพลภาพเนื่องจากบาดเจ็บจากการทำงานเมื่อวันที่ 4 พ.ค. 2559 มีสิทธิได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีทุพพลภาพเดือนละ 2,400 บาท ตลอดชีวิต รับเงินมาแล้วตั้งแต่เดือน พ.ค. 2559 ถึงเดือนก.ย. 2563 รวมเป็นเงิน 110,240 บาท

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s