ก.เกษตรฯช่วงชิงสภาพอากาศทำฝนหลวง ช่วยพื้นที่เผชิญแล้งก่อนหมดฤดูฝน #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/524640

ก.เกษตรฯช่วงชิงสภาพอากาศทำฝนหลวง ช่วยพื้นที่เผชิญแล้งก่อนหมดฤดูฝน

วันอังคาร ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2563, 06.00 น.

นายปนิธิ เสมอวงษ์ รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ด้านปฏิบัติการเปิดเผยว่าขณะนี้ประเทศไทยมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ทำให้ไทยมีฝนตกต่อเนื่องมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแต่ยังมีพื้นที่การเกษตรหลายพื้นที่ขาดแคลนน้ำ มีพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนและอ่างเก็บน้ำที่ยังมีปริมาณน้ำใช้การน้ำต่ำกว่า 30% ซึ่งอาจไม่เพียงพอใช้ในฤดูแล้งถัดไป รวมถึงยังขอรับบริการฝนหลวงจากเกษตรกรและประชาชนจำนวนมากในทุกภูมิภาค กรมฝนหลวงฯโดย 12 หน่วยปฏิบัติการ จึงเร่งวางแผนติดตามสภาพอากาศต่อเนื่อง เพื่อช่วงชิงสภาพอากาศปฏิบัติการฝนหลวงให้พื้นที่ที่ประสบปัญหาดังกล่าวนายปนิธิกล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับปฏิบัติการฝนหลวงตั้งแต่เปิดปฏิบัติการฝนหลวงสู้ภัยแล้ง ประจำปี 2563 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ –5 ตุลาคม 2563 กรมฝนหลวงฯตั้งหน่วยปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนทั้งหมด 12 หน่วย กระจายอยู่ทั่วภูมิภาคของประเทศ และได้รับการสนับสนุนกำลังพลและอากาศยาน จากกองทัพบกและกองทัพอากาศ ร่วมปฏิบัติการฝนหลวงช่วยคลี่คลายสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงและภัยแล้ง ซึ่งขึ้นบินปฏิบัติการ 226 วัน 5,763 เที่ยวบิน จังหวัดที่มีรายงานฝนตกรวม 67 จังหวัด ทำให้มีพื้นที่การเกษตรที่ได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติการฝนหลวง 197.81 ล้านไร่ มีฝนตกในพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนและอ่างเก็บน้ำ รวม 231 แห่ง เติมน้ำต้นทุนให้เขื่อนและอ่างเก็บน้ำรวม4,289.181 ล้าน ลบ.ม. ทั้งนี้ หลังจากหมดฤดูกาลที่ปฏิบัติการฝนหลวงได้แล้ว กรมฝนหลวงฯยังติดตามสภาพอากาศทุกวันเช่นเดิม เพื่อเตรียมรับมือกับปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กที่อาจเกิดขึ้นช่วงฤดูหนาวที่กำลังจะมาถึงซึ่งพร้อมปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือและประชาชนที่ประสบปัญหาภัยพิบัติทุกพื้นที่ทันทีเมื่อสภาพอากาศเหมาะสม นายปนิธิ กล่าว

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s