ชาวพะเยา จัดกิจกรรมจิตอาสา “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา” ทำความสะอาดโบราณสถานสบร่องขุย #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/lifestyle/445953

ชาวพะเยา จัดกิจกรรมจิตอาสา “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา” ทำความสะอาดโบราณสถานสบร่องขุย

ชาวพะเยา จัดกิจกรรมจิตอาสา "ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา" ทำความสะอาดโบราณสถานสบร่องขุย

13 ตุลาคม 2563 – 13:01 น.

ชาวพะเยา จัดกิจกรรมจิตอาสา “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา” ทำความสะอาดโบราณสถานสบร่องขุย เพื่อถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ ๙

วันนี้ (13 ตุลาคม 2563) ที่บริเวณโบราณสถานสบลร่องขุย บ้านสันขะเจ๊าะ ม.14 ต.ท่าวังทอง อ.เมือง จ.พะเยา นายกมล เชียงวงค์ ผวจ.พะเยา พร้อมหัวหน้าส่วนราชการใน จ.พะเยา จิตอาสาพระราชทาน อปท.ตลอดจนประชาชนคนพะเยาในเขตพื้นที่ อ.เมืองพะเยา พร้อมใจกันทำกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

นายกมล กล่าวว่า เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรวันที่ 13 ต.ค.นี้ ประชาชนทุกหมู่เหล่าล้วนรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่เป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ปวงชนชาวไทยมาโดยตลอด ดังปฐมบรมราชการ ความว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม“ นับตั้งแต่เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ตราบจนกระทั่งเสด็จสวรรคต ซึ่งพสกนิกรทุกหมู่เหล่าต่างมีความตั้งใจที่จะร่วมกันแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐโดยพร้อมเพรียงกัน

โดยจุดที่จะทำการพัฒนา ทำความสะอาดในครั้งนี้เป็นโบราณสถานและเป็นสถานที่ก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ บริเวณลำน้ำอิงบริเวณที่ไหลผ่านโบราณสถานสบร่องขุยยังเต็มไปด้วยผักตบชวาและวัชพืชน้ำอย่างหนาแน่น ทางสำนักงานโยธาธิการ จึงต้องพัฒนาเพื่อเปิดทางให้น้ำไหลผ่านสะดวกและป้องกันการเน่าเหม็นของน้ำ และบริเวณปากทางเข้าโบราณสถานฯ บางจุดยังไม่เรียบร้อย ตลอดจนการดูแลเรื่องความสะอาดของบริเวณรอบๆ โบราณสถานสบร่องขุยจนสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยก่อนที่จะแยกย้ายกันกลับ

นพพร ทาทาน ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.พะเยา

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s