ผู้ว่าแม่ฮ่องสอน นำพสกนิกรทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ ๙ #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/lifestyle/445988

ผู้ว่าแม่ฮ่องสอน นำพสกนิกรทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ ๙

ผู้ว่าแม่ฮ่องสอน นำพสกนิกรทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ ๙

13 ตุลาคม 2563 – 16:40 น.

พิธีบำเพ็ญกุศลน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2563

ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีนำพสกนิกร ข้าราชการ ตำรวจ ทหาร อัยการ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน พ่อค้าประชาชน บำเพ็ญกุศล ทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2563 ณ วัดจองคําพระอารามหลวง ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ว่าที่ร้อยตรี นพรัตน์  ศุภกิจโกศล  นายอำเภอปาย เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพิธีทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสามเณรจำนวน 89 รูป ถวายพระราชกุศล พร้อมด้วย ข้าราชการทุกหมู่เหล่า พนักงานรัฐวิสาหกิจ  องกรปกครองส่วนถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  กลุ่มพลังมวลชนต่างๆ พ่อค้า ประชาชนทั่วไป ณ ลานเอนกประสงค์ที่ว่าการอำเภอปาย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน เวลา​ 08.30 น.เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมราชบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอปาย

อำเภอขุนยวม ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ชัย  จินดาพันธ์ นายอำเภอขุนยวม เป็นประธานพิธี นำข้าราชการ ลูกจ้าง สมาชิก อ.ส. พนักงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน ตำรวจ ทหาร นักเรียน นักศึกษา พ่อค้าประชาชน กลุ่มพลังมวลชนต่างๆ วางพวงมาลา และถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ อาคารชานกะเลโรงเรียนขุนยวมวิทยา

เกียรติศักดิ์  รักสัตย์ ผู้สื่อข่าวภูมิภาคจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s