ศิลปินแกรมมี่ ‘มีนตรา – อิสร์’ พรีเซ็นเตอร์รณรงค์อุดหนุนผลิตภัณฑ์ดอกแก้วกัลยา เนื่องในวันคนพิการ ประจำปี 2563 #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/entertain/524601

ศิลปินแกรมมี่ 'มีนตรา – อิสร์'พรีเซ็นเตอร์รณรงค์อุดหนุนผลิตภัณฑ์ดอกแก้วกัลยา  เนื่องในวันคนพิการ ประจำปี 2563'

ศิลปินแกรมมี่ ‘มีนตรา – อิสร์’พรีเซ็นเตอร์รณรงค์อุดหนุนผลิตภัณฑ์ดอกแก้วกัลยา เนื่องในวันคนพิการ ประจำปี 2563’

วันอังคาร ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2563, 06.00 น.

            ศิลปินแกรมมี่  มีนตรา – อินทิรา โมราเลสและอิสร์ – อิสรพงศ์  ดอกยอได้รับเลือกจาก
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ให้เป็นพรีเซ็นเตอร์รณรงค์เนื่องในวันคนพิการ  ครั้งที่  52ประจำปี 2563ในหัวข้อ  “คนพิการ  ชีวิตวิถีใหม่  ใต้ร่มพระบารมี”  เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนี พันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์  และเปิดโอกาสให้คนพิการได้พบปะสังสรรค์และสนุกสนานร่วมกัน  มีโอกาสแสดงความสามารถในด้านต่างๆ  โดยกำหนดจัดงานในวันเสาร์ที่  7-วันอาทิตย์ที่  8 พฤศจิกายน  ณ  ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม  อิมแพ็ค  เมืองทองธานี  (Hall 5) 

ในฐานะพรีเซ็นเตอร์  ศิลปินทั้งสองได้ถ่ายภาพนิ่งเพื่อจัดทำโปสเตอร์  และถ่ายสปอตโทรทัศน์  เพื่อเชิญชวนประชาชนเที่ยวงานวันคนพิการ  ครั้งที่ 52  ประจำปี 2563และอุดหนุนผลิตภัณฑ์ดอกแก้วกัลยา  ดอกไม้ประดิษฐ์โดยฝีมือคนพิการ  ซึ่งได้รับพระราชทานนามจากสมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา  กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  และพระราชทานพระอนุญาตให้ใช้เป็นชื่อดอกไม้สัญลักษณ์ของคนพิการทั่วประเทศ

มีนตรา – อินทิรา โมราเลส  เปิดเผยว่า  “รู้สึกยินดีมากค่ะ  ที่ทางสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ให้เกียรติเป็นพรีเซ็นเตอร์รณรงค์วันคนพิการในปีนี้  เพราะการให้  คือพลังอันยิ่งใหญ่ที่ทุกคนสามารถทำได้  โดยการร่วมซื้อผลิตภัณฑ์ดอกแก้วกัลยา ดอกไม้สัญลักษณ์ของคนพิการ  จัดทำโดยคนพิการ  รายได้สมทบกองทุนดอกแก้วกัลยาสามารถหาซื้อได้ที่สำนักส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคนพิการ  สภาสังคมสงเคราะห์ฯ”

อิสร์ – อิสรพงศ์  ดอกยอ  เปิดเผยว่า  “ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมกิจกรรมงานวันผู้พิการ  ครั้งที่ 52  ในวันเสาร์ที่ 7- วันอาทิตย์ที่ 8  พฤศจิกายน2563  ณ  ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม  อิมแพ็ค  เมืองทองธานี  (Hall 5)  มาร่วมงานกันเยอะๆนะครับ”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s