ยโสธร จัดพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.๙ #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/lifestyle/446008

ยโสธร จัดพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.๙

ยโสธร จัดพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.๙13 ตุลาคม 2563 – 21:09 น.

ยโสธร จัดพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 08.15 น. ณ หอประชุมวิถีอีสาน ศาลากลางจังหวัดยโสธร นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผู้ทรงเป็นเลิศด้วยทศพิธราชธรรม ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เปี่ยมด้วยพระอัจฉริยภาพรอบด้านและทรงอุทิศพระวรกายในการประกอบพระราชกรณียกิจ ตลอดช่วงเวลาที่ทรงครองราชสมบัติ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนคนไทยให้อยู่ดีกินดีมาจวบจนปัจจุบัน  โดยมีนายอภิรัตน์ ป้องกัน นายอำเภอเมืองยโสธร พร้อมทั้งส่วนราชการ ศาล อัยการ  ทหาร ตำรวจ  รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน นักเรียน  นักศึกษา พ่อค้า  ประชาชน เข้าร่วมในพิธี

ภาพ/ข่าว   สมัย  คำแก้ว  ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ. ยโสธร

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s