“อนุทิน” ผุดไอเดียจ้าง “หมอเกษียณ” รักษาคนไข้ หนุน 30 บาทรักษาทุกที่ #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/politic/446089

“อนุทิน” ผุดไอเดียจ้าง “หมอเกษียณ” รักษาคนไข้ หนุน 30 บาทรักษาทุกที่

"อนุทิน" ผุดไอเดียจ้าง "หมอเกษียณ" รักษาคนไข้ หนุน 30 บาทรักษาทุกที่14 ตุลาคม 2563 – 19:15 น.

“อนุทิน” เดินหน้ายกระดับระบบหลักประสุขภาพแห่งชาติ ผุดไอเดียจ้าง “หมอเกษียณ” ช่วยรักษาปชช. สนับสนุน 30 บาทรักษาทุกที่ หวังสร้างความมั่นใจคนไข้-ลดปัญหาแห่ไป รพ.ใหญ่

วันนี้ 14 ตุลาคม 2563 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ปาฐกถาพิเศษเรื่อง ยกระดับระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ในการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2564 ว่า

ประเทศไทยมีระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ บัตรทอง หรือ 30 บาทรักษาทุกโรค มากว่า 18 ปี ช่วยให้ประชาชนเข้าถึงบริการ ลดความยากจน เป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ โดยขับเคลื่อนอยู่บนหลัก 3 เรื่อง คือ ความเท่าเทียม มีประสิทธิภาพ และการมีส่วนร่วม

โดยหลักความเท่าเทียม คือ การที่คนไทยเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ ทั่วถึง และไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งยุคเริ่มแรกอาจยังไม่ครอบคลุมทุกโรค แต่ปัจจุบันได้พัฒนาให้ครอบคลุมเรียกได้ว่า 30 บาทรักษาทุกโรคจริงๆ

สำหรับหลักความมีประสิทธิภาพ ได้จัดสรรงบประมาณสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค สร้างความรู้ให้แก่ประชาชน
ให้สามารถดูแลสุขภาพตนเองให้แข็งแรง ไม่เจ็บป่วย ถือเป็นการช่วยประเทศ เพราะจะลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษา เมื่อคนไทยแข็งแรง สังคม เศรษฐกิจของประเทศก็จะแข็งแรงด้วย และที่สำคัญการบริการจะสะดวกมากยิ่งขึ้น เพราะหากทุกคนพร้อมใจกันป่วย ไม่มีการคัดกรองแยกประเภทผู้ป่วยเข้าโรงพยาบาลขนาดใหญ่กันหมด จะเกิดความแออัด ไม่สะดวก และบริการล่าช้า

ส่วนหลักการมีส่วนร่วม กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จะทำงานร่วมกันเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงระบบบริการอย่างมีคุณภาพทุกกลุ่มวัย โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
ที่ต้องมีระบบที่เอื้อให้ลูกหลานทำงานและดูแลผู้สูงอายุพร้อมกันไปด้วยได้ เพราะหากต้องลาออกจากงาน 
ขาดรายได้ จะทำให้ระบบถดถอย กลายเป็นปัญหาที่ต้องดูแลต่อเนื่องอีก ซึ่งนโยบายคนไทยมีหมอประจำตัว 3 คน คือ อสม. หมอประจำบ้าน หมอสาธารณสุข และหมอประจำครอบครัว เข้ามาช่วยดูแลถือเป็นคำตอบในการช่วยเหลือเรื่องนี้

“นโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ หลายคนอาจกังวลที่ผู้ป่วยแห่ไปเข้าโรงพยาบาลขนาดใหญ่ ทำให้เกิดความแออัดและรอคิวนาน จริงๆ เป็นการขับเคลื่อนในเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ คือ ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล, โรงพยาบาลชุมชน สิ่งที่ต้องดำเนินการคือ การทำให้โรงพยาบาลทุกระดับมีคุณภาพ เช่น เพิ่มบริการด้านทันตกรรมและการแพทย์อื่นๆ ใน รพ.สต. และที่จำเป็นต้องทำคือ ต้องทำให้คนไทยเป็นวีไอพี ซึ่งคำว่าวีไอพีไม่ได้แปลว่าต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ แต่หมายถึงโรงพยาบาลจะทิ้งขว้างไม่ได้ คำว่าอนาถาต้องไม่มี เช่นการให้คีโมที่บ้านที่มีแพทย์มาดูแลถึงที่ สามารถอยู่บ้านอย่างมีคุณภาพ เพราะอยู่โรงพยาบาลเป็นเวลานานเสี่ยงติดเชื้อ ส่วนเรื่องเทเลเมดิซีน การจัดส่งยาถึงบ้านอาจไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่จะต้องเป็นบริการมาตรฐาน”

นายอนุทิน กล่าวต่ออีกว่า สำหรับปัญหาแพทย์ขาดแคลน ได้มอบนโยบายให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ศึกษาการจ้างแพทย์เกษียณอายุราชการมาให้บริการประชาชนที่ รพ.สต. หรือ โรงพยาบาลชุมชน สร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนวางใจมารับบริการ เนื่องจากเป็นแพทย์ที่มีทักษะและประสบการณ์ นอกจากจะช่วยลดปัญหาขาดแคลนแล้ว ยังช่วยให้ความรู้ประสบการณ์แก่แพทย์รุ่นใหม่ๆ ที่ผลิตออกมาอีกด้วย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s