เสื้อแดงภาคกลาง-ตะวันตก ยันไม่ร่วมกิจกรรมคณะราษฎร2563 พร้อมปกป้องสถาบันฯ #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/politic/446014

เสื้อแดงภาคกลาง-ตะวันตก ยันไม่ร่วมกิจกรรมคณะราษฎร2563 พร้อมปกป้องสถาบันฯ

เสื้อแดงภาคกลาง-ตะวันตก ยันไม่ร่วมกิจกรรมคณะราษฎร2563 พร้อมปกป้องสถาบันฯ

13 ตุลาคม 2563 – 22:55 น.

หมู่บ้านเสื้อแดงภาคตะวันตกและภาคกลางประกาศปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ยืนยันไม่ร่วมกิจกรรมคณะราษฎร 2563 14 ตุลาคม นี้

วันนี้ 13 ตุลาคม 2563 ณ เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเมืองสมุนไพร หมู่4 ถ.แสงชูโต ต.ปากแรต อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี นางสาววีรินทร์ ตันเสรีสกุล ประธานเครือข่ายหมู่บ้านวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่นเรารักประเทศไทย หัวหน้าภาคตะวันตก อดีตประธานหมู่บ้านเสื้อแดงภาคตะวันตก นางสาววรกานต์ บุญประเทืองรัตนะ ตัวแทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนภาคตะวันตก นางสาวนภัทร โชคเมธาวสุ ประธานจังหวัดราชบุรี นายอุดร สังข์วรรณะ ประธานจังหวัดสุพรรณบุรี ร.ต.หญิง ชุติกาญจน์ เจริญสุข  ประธานจังหวัดกาญจนบุรี นายมนตรี ขวัญพราย  ประธานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายองอาจ สุจริต ประธานจังหวัดสมุทรสาคร ตัวแทนแต่ละจังหวัด และ ประชาชน ร่วมประชุมปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อวางกลยุทธ์รณรงค์ให้ข้อมูลข่าวสารกับคนเสื้อแดงและประชาชนภาคตะวันตก เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่ 10 เพื่อประกาศจุดยืนว่าจะไม่เข้าไปร่วมกิจกรรมกับคณะราษฎร 2563 ในวันที่ 14 ตุลาคม 2563 นี้อย่างเด็ดขาด เพราะถือว่าเป็นกลุ่มจาบจ้วงและล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์

เสื้อแดงภาคกลาง-ตะวันตก ยันไม่ร่วมกิจกรรมคณะราษฎร2563 พร้อมปกป้องสถาบันฯ

นางสาววีรินทร์ ตันเสรีสกุล ประธานเครือข่ายหมู่บ้านวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่นเรารักประเทศไทย หัวหน้าภาคตะวันตก อดีตประธานหมู่บ้านเสื้อแดงภาคตะวันตก ได้กล่าวว่า พวกเราขอยืนยันว่า ในวันที่14 ตุลาคมนี้จะไม่เข้าไปร่วมกิจกรรมของคณะราษฎร 2563 อย่างเด็ดขาด เพราะถือว่าการชุมนุมครั้งนี้จ้องจะล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งพวกเราคนไทยต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกพระองค์ ซึ่งพระเจ้าแผ่นดิน ผู้เป็นพระประมุขของประเทศ  ท่านได้ทำหน้าที่ปกครองประชาชนพลเมืองในประเทศให้อยู่ดีมีสุข ตามครรลองคลองธรรมจารีตประเพณีวัฒนธรรมของประเทศไทย เพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเป็นพระประมุข ทรงปกครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวไทย ทรงให้แนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง จาก ร.9 ถึง ร.10 เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของปวงชนชาวไทย นำความเจริญรุ่งเรืองความผาสุกมาสู่พสกนิกรถ้วนหน้า มีความเป็นอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข มีความรู้รักสามัคคีกลมเกลียว  เราควรประพฤติตนเป็นคนดีถวายเป็นพระราชกุศล และถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พวกเราทุกคนจึงควรรักชาติ รักศาสนา รักพระมหากษัตริย์ ด้วยใจอันบริสุทธิ์ ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรม เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ไม่ใช่ออกมาชุมนุมเพื่อต้องการเปลี่ยนแปลงการปกครองและล้มล้างสถาบันซึ่งพวกเรายอมไม่ได้ต้องผนึกกำลังกันออกมาปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างจริงจัง

ขณะเดียวกันที่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง ประชาชื่น ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร นายชัยนรินทร์ กุหลาบอ่ำ ประธานหมู่บ้านวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่นเรารักประเทศไทย อดีตประธานหมู่บ้านเสื้อแดงภาคกลาง นางสาวสงกรานต์ ยลไชย ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนภาคกลาง ประชาชน และ ตัวแทนอดีตสมาชิกหมู่บ้านเสื้อแดง ได้จัดการประชุม ประธานจังหวัดและตัวแทนภาคกลาง เพื่อปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ไม่ร่วมชุมนุม ไม่สนับสนุนม็อบ14ตุลาคม2563 สนับสนุนรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพราะมาจากวิถีประชาธิปไตย วอนม็อบ14ตุลาคม2563  อย่าพยายามสร้างเงื่อนไขที่นำมาสู่ความรุนแรง”

เสื้อแดงภาคกลาง-ตะวันตก ยันไม่ร่วมกิจกรรมคณะราษฎร2563 พร้อมปกป้องสถาบันฯ

หลังจากนั้น นายชัยนรินทร์ กุหลาบอ่ำ ประธานหมู่บ้านวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่นเรารักประเทศไทย อดีตประธานหมู่บ้านเสื้อแดงภาคกลาง ได้อ่านแถลงการณ์ว่า เครือข่ายหมู่บ้านวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่น เรารักประเทศไทย ภายใต้คำขวัญ “รวมไทย สร้างชาติ” ซึ่งกระผมเป็นประธานภาคกลาง 11 จังหวัด ประกอบไปด้วยภาคกลางตอนบน 6 จังหวัด ได้แก่ อ่างทอง  อยุธยา  สระบุรี  สิงห์บุรี  ชัยนาท  ลพบุรี  ภาคกลางตอนล่าง 5 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร  นนทบุรี  ปทุมธานี  นครปฐม  สมุทรปราการ พวกเราเชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามครรลองแห่งรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทย ซึ่งมีวิถีทางรัฐสภาที่มาจากการเลือกตั้งของปวงชนชาวไทย ดังนั้น ผมในฐานะตัวแทนภาคกลาง ขอประกาศให้ทราบทั่วกันว่า ขอปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ และไม่เข้าร่วม หรือสนับสนุน การชุมนุมทางการเมืองในวันที่ 14 ตุลาคม 2563 ของคณะราษฎร 2563 เพราะถือว่าเป็นม็อบจาบจ้วงและต้องการล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งนั่นไม่เป็นผลดีต่อประชาชนอย่างแน่นอน

เสื้อแดงภาคกลาง-ตะวันตก ยันไม่ร่วมกิจกรรมคณะราษฎร2563 พร้อมปกป้องสถาบันฯ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s