พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ 496ราย #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/politic/446146

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ 496ราย

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ 496ราย15 ตุลาคม 2563 – 13:47 น.

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ พระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ จำนวน 469 ราย

เมื่อวันที่ 15 ต.ค.2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ ความว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพลเป็นกรณีพิเศษ ให้แก่นายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน สังกัดกระทรวงกลาโหมที่ได้รับราชการมาด้วยความเรียบร้อยเป็นผลดีทางราชการ จำนวน 469 ราย ดังนี้ 

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 1.พันโท สันทนะ บุรินทรามาตย์ เป็น พันเอก, 2.พันโท อนัน เรียบจันทึก เป็น พันเอก, 3.นาวาโท ธนาสิทธิ์ เสือส่าน เป็น นาวาเอก, 4.นาวาโทหญิง พนมพร อานยงค์ เป็น นาวาเอกหญิง, 5.พันตรี โอภาส แสงทับทิม เป็น พันโท

6.ร้อยเอกหญิง ณัฐชไม สุขโข เป็น พันตรีหญิง, 7.ร้อยโท ปริญญา ลิ้มประเสริฐ เป็น ร้อยเอก, จ่าสิบเอก พินิจ บุญมาก เป็น ร้อยตรี, 9.จ่าสิบเอก รณชัย เพ็งมณี

กองบัญชาการกองทัพไทย 10.พันโท เกรียงเดช คนน้อย เป็น พันเอก, 11.พันโท วัฒนชัย บุญจันทร์ เป็น พันเอก, 12.พันโท ผาแดง อัญญเวชสัมฤทธิ์ เป็น พันเอก, 13.พันโท ฤชา บุญตาม เป็น พันเอก 14.พันโท ชาติชาย คงเทียน เป็น พันเอก, 15.นาวาอากาศโท ชัยฤกษ์ คงเมือง เป็น นาวาอากาศเอก
 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ 496ราย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s