คุณแหน : 14 ตุลาคม 2563 #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/524802

คุณแหน : 14 ตุลาคม 2563

คุณแหน : 14 ตุลาคม 2563

วันพุธ ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2563, 06.00 น.

ll เพื่อนๆ ปธพ.3 ห่วงใยประธานรุ่นรศ.พล.อ.นพ.ไตรโรจน์ ครุธเวโช เข้าไปนอนโรงพยาบาล เพื่อผ่าตัดซ่อมเอ็นหัวไหล่ แต่ด้วยความเป็นคนแข็งแรงเลยได้กลับเร็วทันฉลองวันเกิดที่บ้าน…

ll ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผอ.ดีป้า พร้อมจัดงาน“Thailand Smart City Week 2020”มหกรรมแสดงเทคโนโลยีด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะรูปแบบ Real Virtual Event ครั้งแรกของประเทศไทย ระหว่างวันที่ 16-22 ต.ค.ที่ชั้น 5 มิตรทาวน์ฮอลล์ ภายใต้แนวคิด REAL Solutions for REAL People in the REAL Smart Cities รายละเอียดที่www.smartcitythailand.or.th…

ll ปลื้มใจกับ กรกฏ ชาตะสิงห์ ที่ ณรดาชาตะสิงห์ ลูกสาวที่น่ารักเข้ารับพระราชทานปริญญาบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ…งานนี้ลุงป้าน้าอาจาก MPPM1 ของน้องแอร์กระหน่ำไลน์ยินดีกับพ่อปูกันไม่หยุด…

ll มีคนมาดูงานที่คูโบต้าฟาร์มมาก เพราะเป็นฟาร์มสร้างประสบการณ์เกษตรสมัยใหม่ ล่าสุด รัชกฤต สงวนชีวินต้อนรับ ดร.ปรีสาร รักวาทิน และคณะหลักสูตร CDA#2 กว่า 50 คน อาทิ ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล,นราพัฒน์แก้วทอง,พ.อ.ดร.นที ศุกลรัตน์,ระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์,สมัย ลี้สกุล,ชิษณุชา บุดดาบุญ,นันทวรรณ สุริย์,ศลิษาหาญพานิช,จงกลนี แก้วสด,ดร.ชินาวุธชินะประยูร,สุวิทัศน์ สุรสิงห์โตทอง,ธนบดี สวัสดิ์ศรี,ดร.เมธี พยอมยงค์,ดร.อัจฉราภาวศุทธิ์,ดร.สุรจิต ลักษณะสุต,เกรียงไกร วัฒนาสว่าง,ชวิศ ยงเห็นเจริญ,ทัศนีย์ ทองมี,ณฐอร อินทร์ดีศรี, ธำรงเกียรติอุทัยสาง,ศุภชัย สามเสน…

ll ปรบมือรัวๆ ให้ พิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา ที่นำพาให้ EXIM BANK พัฒนาก้าวกระโดดสู่การเป็นรัฐวิสาหกิจคุณธรรมและโปร่งใส จากผลประเมิน ITA ปี’63 เพิ่มขึ้นสูงสุด จากอันดับที่ 21 เป็นอันดับที่ 4 ของรัฐวิสาหกิจไทย…

ll ชาว ปธพ.1 ร่วมยินดีกับเพื่อนหญิงเก่ง พญ.ฤทัย วรรธนวินิจ ได้เป็น ผอ.รพ.ศูนย์อุดรธานี ต่อจาก นพ.ณรงค์ ธาดาเดชที่เกษียณอายุราชการ…ll สมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต สุดปลื้มที่เทศบาลนครภูเก็ตได้รับรางวัลมิวเซียมภูเก็ต ประเภท Museum Thailand Popular Vote 2020…ll

น้องใหม่

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s