ชวนพนักงานแอกซ่าวิ่ง-เดินเพื่อสุขภาพ #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/524974

ชวนพนักงานแอกซ่าวิ่ง-เดินเพื่อสุขภาพ

ชวนพนักงานแอกซ่าวิ่ง-เดินเพื่อสุขภาพ

วันพฤหัสบดี ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2563, 06.00 น.

เมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรม “CR Week Sport Challenge 2020” ชวนพนักงานแอกซ่าวิ่ง-เดินเพื่อสุขภาพ ณ สนามเทพหัสดิน ใจกลางกรุงเทพมหานคร เพื่อฉลองสัปดาห์แห่งการทำความดี หรือ CR Week ซึ่งเป็นกิจกรรมที่แอกซ่าทั่วโลกรวมตัวกันจัดกิจกรรมต่างๆ ขึ้น และในโอกาสที่ปีนี้ CR Week ครบรอบ 10 ปีในการช่วยเหลือแบ่งปันและส่งมอบโอกาสดีๆ ให้แก่ผู้คนในสังคม 

คณะผู้บริหารและพนักงานของบริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน) ให้ความสนใจตอบรับเข้าร่วมงานครั้งนี้เป็นอย่างดี ทั้งในรูปแบบวิ่งที่สนามและวิ่งประเภทบุคคลแบบ Virtual Run เพื่อสนับสนุนพันธกิจของแอกซ่าที่ต้องการส่งเสริมให้ผู้คนตระหนักถึงความสำคัญของการมีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรง อีกทั้งได้ตอบแทนช่วยเหลือสังคมอย่างมีคุณค่า กิจกรรมครั้งนี้ยังถือเป็นโอกาสอันดีที่ชาวแอกซ่าทุกคนในประเทศไทยได้ฉลองสัปดาห์แห่งการทำความดี หรือ CR Week ร่วมกันกับพนักงานแอกซ่าทั่วโลก โดยแอกซ่าในฐานะบริษัทธุรกิจประกันภัยชั้นนำระดับโลก มีเป้าหมายหลักในการอุทิศตน เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของมวลมนุษยชาติด้วยการรักษาดูแลปัจจัยต่างๆ ที่สำคัญต่อชีวิตมนุษย์     

มร. โคลด เซนย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “กิจกรรมวิ่ง-เดินเพื่อสุขภาพครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานและผู้บริหารแอกซ่า ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยให้ผู้เข้าร่วมงานรู้สึกดีที่ได้ทำตามเป้าหมายสุขภาพที่ตั้งใจได้สำเร็จเท่านั้น แต่ยังรู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนเป้าหมายสำคัญของแอกซ่าด้วย ไม่ว่าเราจะมีเวลาน้อยแค่ไหน เราก็ต้องให้ความสำคัญกับการบริหารชีวิตประจำวันให้สมดุล เพื่อสุขภาพร่างกายที่ดี การจัดงานวิ่งในครั้งนี้และการบริจาคเงินช่วยเหลือโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ยังช่วยเน้นย้ำความมุ่งมั่นของแอกซ่าในการส่งเสริมสุขภาพกายและใจให้แข็งแรง ควบคู่ไปกับการทำประโยชน์แก่สังคมเพื่อคนไทยทุกคน”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s