ทอดกฐินสามัคคีมหากุศลฯ ประจำปี 2563 เพื่อจัดสร้างพระสมเด็จองค์ปฐม ‘พระพุทธเมตตา’ #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/524773

ทอดกฐินสามัคคีมหากุศลฯ ประจำปี 2563  เพื่อจัดสร้างพระสมเด็จองค์ปฐม ‘พระพุทธเมตตา’

ทอดกฐินสามัคคีมหากุศลฯ ประจำปี 2563 เพื่อจัดสร้างพระสมเด็จองค์ปฐม ‘พระพุทธเมตตา’

วันพุธ ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2563, 06.00 น.

ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดสร้างพระฯ ประธานในพิธีจุดเครื่องทองน้อย ถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดสร้างพระสมเด็จองค์ปฐม เป็นประธานทอดกฐินสามัคคีมหากุศลฯประจำปี 2563 เพื่อรวบรวมปัจจัยสมทบทุนสร้างพระสมเด็จองค์ปฐม “พระพุทธเมตตา” ให้แล้วเสร็จโดยเร็ววัน โดยมีพล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ประธานคณะกรรมการจัดสร้างพระฯ และ พล.อ.อ.จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี ที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดสร้างพระฯ ร่วมงานด้วยที่วัดเทพประทาน อำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรี เมื่อเร็วๆ นี้

คณะกรรมการจัดสร้างพระสมเด็จองค์ปฐม (พระพุทธเจ้าพระองค์แรกในพุทธันดร) “พระพุทธเมตตา” เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ ปี 2554โดย เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระเมตตาทรงรับเป็นประธานที่ปรึกษาฝ่ายสงฆ์การจัดสร้างพระฯ ซึ่งมีพระอาจารย์ธาตุ อธิปัญโญ เจ้าอาวาสวัดเทพประทาน เป็นที่ปรึกษาการจัดสร้างพระฯ

คณะกรรมการฯ ได้เริ่มตอกเสาเข็มต้นแรกเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2556 และด้วยพระมหาบารมีในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นผลให้มหาชนชาวไทยทั่วประเทศ รวมทั้งพุทธศาสนิกชนในประเทศต่างๆ มีจิตศรัทธามีส่วนร่วมในโอกาสพิเศษที่หาได้ยากยิ่งในงานมหากุศลครั้งประวัติศาสตร์นี้ ส่งผลให้คณะกรรมการฯได้รับความสนับสนุนปัจจัยไปดำเนินการก่อสร้างฯ ได้อย่างต่อเนื่อง

การจัดสร้างพระสมเด็จองค์ปฐม “พระพุทธเมตตา” มีขนาดใหญ่มาก คือ หน้าตักกว้าง 29 เมตร สูง 45 เมตร (เท่ากับตึก 15 ชั้น) ทำด้วยนิลรัตนะทั้งองค์ และจะมีการตกแต่งประดับผิวองค์พระฯ เพิ่มเติมด้วยพลอยรัตนะ เพื่อให้งดงามสมพระเกียรติยิ่งขึ้น ขณะนี้ได้หล่อองค์พระฯ โดยเข้าแบบและติดตั้งเหล็กเสริมและเทคอนกรีตผสมนิลแล้ว ที่ระดับความสูง +15 เมตร และคาดว่าจะสามารถจัดสร้างพระสมเด็จองค์ปฐมฯ แล้วเสร็จปลายปี 2564 และตกแต่งประดับผิวองค์พระสมบูรณ์ในต้นปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดสร้างพระฯ เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554, เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา สืบอายุพระพุทธศาสนา เพื่อปกป้องคุ้มครองประเทศชาติและมนุษยชาติให้เกิดความสุขสันติ เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่พระพุทธองค์ทรงมีพระพุทธดำรัสพยากรณ์ให้เป็นศูนย์กลางแห่งพระพุทธศาสนาของโลกในยุคหลังพุทธกาล ชาวไทยจึงต้องรักษาพระพุทธศาสนาไว้ให้ดี พลังบารมีแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย จะคอยช่วยเหลือและคุ้มครองโลกมนุษย์ให้ปลอดจากภัยสงคราม ภัยโรคระบาด และภัยจากวิบากกรรมอื่นๆ โดยเฉพาะในยามที่บ้านเมืองวิกฤติเช่นนี้ และจัดสร้างด้วย “นิลรัตนะ” จะปัดเป่าภยันตรายทั้งหลายทั้งปวง โรคาพยาธิ และสิ่งไม่ดีต่างๆ ให้หมดสิ้นไป,เพื่อให้พระสมเด็จองค์ปฐม “พระพุทธเมตตา” เป็นอนุสรณ์สถิตอยู่คู่กับอาคารปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ 84 พรรษาปี พ.ศ. 2550 สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และกระทรวงมหาดไทย ร่วมกันจัดสร้างเพื่อจารึกไว้ในแผ่นดินตลอดกาล และเพื่อให้เป็นสมบัติของประเทศและชาวโลก

ประธานในพิธีถวายสักการะพระราชจันทโมลี เจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี

คณะกรรมการจัดสร้างพระสมเด็จองค์ปฐมฯ ได้รับอนุญาตให้เชิญตราสัญลักษณ์งานฉลองเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ไปประดิษฐาน ณ ผ้าทิพย์บนฐานพระสมเด็จองค์ปฐม “พระพุทธเมตตา” และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ได้เสด็จไปทรงวางศิลาฤกษ์อาคารฐานพระสมเด็จองค์ปฐม “พระพุทธเมตตา” ที่วัดเทพประทาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี เมื่อปี 2554

การจัดสร้างพระพุทธรูปด้วยนิลรัตนะนี้ เชื่อกันว่า จักมีอานิสงส์สูงสุด คือ อสงไขยกัปป์ และการสร้างพระพุทธรูปด้วยวัตถุธาตุใดก็ตาม จัดว่าได้สะสมมหากุศล มหาบารมีให้เกิดขึ้น อันจะเป็นอุปนิสัยปัจจัยแก่มนุษยสมบัติ สวรรคสมบัติ นิพพานสมบัติ และพุทธสมบัติในกาลต่อไปเบื้องหน้า ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมถวายพระราชกุศลฯ ครั้งประวัติศาสตร์นี้ ยังคงบริจาคสมทบการจัดสร้างได้ โดยนำเงินเข้าบัญชีวัดเทพประทาน ธนาคารกรุงไทยธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงเทพ สาขาสอยดาว หรือสถานทูตไทยในประเทศต่างๆ ทั่วโลก หรือโทรศัพท์ 085-1148900, 089-2153455,081-6219797 ใบอนุโมทนาสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ผู้บริจาคเงินตั้งแต่ 20,000 บาท คณะกรรมการจัดสร้างพระสมเด็จองค์ปฐมฯ จะจารึกนามของผู้บริจาคไว้ที่อาคารฐานพระฯ สำหรับผู้บริจาคเงินจำนวนมากจะได้รับการจารึกนามในตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุดพล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข ประธานจัดสร้างพระฯ ถวายสักการะพระอธิการธาตุ อธิปัญโญ เจ้าอาวาสพล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข ประธานจัดสร้างพระฯ ถวายสักการะพระอธิการธาตุ อธิปัญโญ เจ้าอาวาสพระอธิการธาตุ อธิปัญโญ กับ ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ที่ปรึกษาคณะกรรมการ จัดสร้างพระฯ, พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ประธานจัดสร้างพระสมเด็จองค์ปฐมพล.อ.อ.จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี ที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดสร้างพระฯและรองประธานจัดสร้างพระฯ พล.อ.อ.อิทธพร ศุภวงศ์, พล.อ.อ.แอร์บูล สุทธิวรรณ ผบ.ทอ. และ นิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัด มท.พระอธิการธาตุ อธิปัญโญ กับ ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ที่ปรึกษาคณะกรรมการ จัดสร้างพระฯ, พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ประธานจัดสร้างพระสมเด็จองค์ปฐมพล.อ.อ.จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี ที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดสร้างพระฯและรองประธานจัดสร้างพระฯ พล.อ.อ.อิทธพร ศุภวงศ์, พล.อ.อ.แอร์บูล สุทธิวรรณ ผบ.ทอ. และ นิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัด มท.พระอธิการธาตุ อธิปัญโญ กับ อัญชลี ชวนิชย์ รองประธาน, อภินันท์ จันทรังษี กก., กรรณภรณ์ วงศ์ปิยะกุล กก.และเลขานุการ และ ดร.โชติรัตน์ โกมารทัตพระอธิการธาตุ อธิปัญโญ กับ อัญชลี ชวนิชย์ รองประธาน, อภินันท์ จันทรังษี กก., กรรณภรณ์ วงศ์ปิยะกุล กก.และเลขานุการ และ ดร.โชติรัตน์ โกมารทัตอภินันท์ จันทรังษี และคณะ อาทิ จำลอง สิงห์โตทอง, วีระ ถนอมศักดิ์ มอบเงินทำบุญแก่ประธานจัดสร้างพระฯอภินันท์ จันทรังษี และคณะ อาทิ จำลอง สิงห์โตทอง, วีระ ถนอมศักดิ์ มอบเงินทำบุญแก่ประธานจัดสร้างพระฯศ.นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ,พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี, พล.อ.อ.จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี, คุณหญิงรัชนีวรรณ วัฒนชัย และ กรรณภรณ์ วงศ์ปิยะกุล ตรวจเยี่ยมงานก่อสร้างพระฯศ.นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ,พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี, พล.อ.อ.จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี, คุณหญิงรัชนีวรรณ วัฒนชัย และ กรรณภรณ์ วงศ์ปิยะกุล ตรวจเยี่ยมงานก่อสร้างพระฯประธานในพิธี พร้อมด้วยองคมนตรีและผู้บัญชาการทหารอากาศ ดูการขัดล้างพลอยที่จะนำมาประดับผิวองค์พระประธานในพิธี พร้อมด้วยองคมนตรีและผู้บัญชาการทหารอากาศ ดูการขัดล้างพลอยที่จะนำมาประดับผิวองค์พระพล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ชมนิทรรศการการก่อสร้างพระ พร้อมด้วย พล.อ.อ.แอร์บูล สุทธิวรรณ ผบ.ทอ.พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ชมนิทรรศการการก่อสร้างพระ พร้อมด้วย พล.อ.อ.แอร์บูล สุทธิวรรณ ผบ.ทอ.ประธานในพิธี พร้อมด้วยคุณหญิงรัชนีวรรณ วัฒนชัย, พล.อ.อ.ชลิต-ผศ.ดร.พรทิพย์ พุกผาสุข และที่ปรึกษา ถ่ายภาพ ร่วมกับคณะกรรมการจัดสร้างพระเป็นที่ระลึก อาทิ พล.อ.อ.อิทธพร ศุภวงศ์, พล.อ.อ.แอร์บูล สุทธิวรรณ ผบ.ทอ., อัญชลี ชวนิชย์, นิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร รองปลัดกระทรวงมหาดไทย, อภินันท์ จันทรังษี, พล.ต.อ.นิสสัย บุญศิริ, ดร.พรชัย มงคลวนิช, กรรณภรณ์ วงศ์ปิยะกุล, รศ.สมรักษ์ พรหมมา และ ภูมิภัทร ว่องประภากรประธานในพิธี พร้อมด้วยคุณหญิงรัชนีวรรณ วัฒนชัย, พล.อ.อ.ชลิต-ผศ.ดร.พรทิพย์ พุกผาสุข และที่ปรึกษา ถ่ายภาพ ร่วมกับคณะกรรมการจัดสร้างพระเป็นที่ระลึก อาทิ พล.อ.อ.อิทธพร ศุภวงศ์, พล.อ.อ.แอร์บูล สุทธิวรรณ ผบ.ทอ., อัญชลี ชวนิชย์, นิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร รองปลัดกระทรวงมหาดไทย, อภินันท์ จันทรังษี, พล.ต.อ.นิสสัย บุญศิริ, ดร.พรชัย มงคลวนิช, กรรณภรณ์ วงศ์ปิยะกุล, รศ.สมรักษ์ พรหมมา และ ภูมิภัทร ว่องประภากร

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s