พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ เปิดตัวหนังสือประกอบนิทรรศการ‘ด้วยพลังแห่งรัก’ครั้งแรก #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/525020

พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ เปิดตัวหนังสือประกอบนิทรรศการ‘ด้วยพลังแห่งรัก’ครั้งแรก

พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ เปิดตัวหนังสือประกอบนิทรรศการ‘ด้วยพลังแห่งรัก’ครั้งแรก

วันพฤหัสบดี ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2563, 06.00 น.

พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จัดเสวนา “จากนิทรรศการ สู่หนังสือ : นิทรรศการด้วยพลังแห่งรัก และนิทรรศการผ้าบาติกในพระปิยมหาราช สายสัมพันธ์สยามและชวา” ในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่ 25 เพื่อให้ผู้สนใจได้เรียนรู้เรื่องราวการจัดนิทรรศการ และกว่าจะมาเป็นหนังสือประกอบนิทรรศการ “ด้วยพลังแห่งรัก” และนิทรรศการ “ผ้าบาติกในพระปิยมหาราช: สายสัมพันธ์สยามและชวา” โดยมี ปิยวรา ทีขะระ เนตรน้อยผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ ให้เกียรติเข้าร่วมงาน ร่วมด้วย 2 ภัณฑารักษ์อลิสา ใสเศวตวารี และ ศาสตรัตน์มัดดิน และเจ้าหน้าที่การศึกษา พรรณฑิราสุวรรณสถิตย์ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี เมื่อเร็วๆ นี้

การจัดงานครั้งนี้ยังเป็นการเปิดตัวหนังสือประกอบนิทรรศการ “ด้วยพลังแห่งรัก”ครั้งแรก โดยเนื้อหาในหนังสือกล่าวถึงพระราชกรณียกิจในด้านต่างๆ ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงมีพระราชปณิธานที่จะขจัดทุกข์บำรุงสุขแก่พสกนิกรชาวไทยในฐานะคู่พระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาตลอดระยะเวลาเกือบ 70 ปี ด้วยพลังแห่งรักที่มีต่อแผ่นดินและประชาชนชาวไทย

อลิสา ใสเศวตวารี ภัณฑารักษ์ประจำนิทรรศการ “ด้วยพลังแห่งรัก” กล่าวถึงการจัดทำหนังสือประกอบนิทรรศการ “ด้วยพลังแห่งรัก” เพื่อเผยแพร่พระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจในด้านต่างๆ พร้อมรวบรวมพระฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่หาชมได้ยากซึ่งแสดงให้เห็นถึงพระราชจริยวัตรและพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านผ่านฉลองพระองค์ที่ตัดเย็บจากผ้าไทย รวมถึงฉลองพระองค์ทรงงานในโอกาสต่างๆ ที่ออกแบบโดยห้องเสื้อบัลแมง โดย ปิแอร์ บัลแมง ดีไซเนอร์ชาวฝรั่งเศส

สำหรับเนื้อหาหลักๆ แบ่งออกเป็น18 บทด้วยกัน ได้แก่ บทที่ 1 ด้วยพลังแห่งรัก, บทที่ 2 ผู้เป็นศรีแห่งกิติยากร,บทที่ 3 พระคู่หมั้น, บทที่ 4 สมเด็จพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9, บทที่ 5 พระราชโอรสและพระราชธิดา, บทที่ 6 บทเพลงแห่งรัก, บทที่ 7 ภาพวาดแห่งรัก, บทที่ 8 เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎร, บทที่ 9 แม่แห่งแผ่นดิน, บทที่ 10ให้โดยไม่เลือกที่รักมักที่ชัง, บทที่ 11 เหรียญเซเรสที่ระลึก, บทที่ 12 รักษาขวัญและกำลังใจ, บทที่ 13 ทหารเสือราชินี,บทที่ 14 ศิลปาชีพ, บทที่ 15 หัตถศิลป์ไทยในต่างประเทศ, บทที่ 16 กระเป๋าทรงถือ,บทที่ 17 พระมาลา และบทที่ 18ฉลองพระองค์ของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

หนังสือประกอบนิทรรศการ “ด้วยพลังแห่งรัก” ควรค่าแก่การมีไว้ในครอบครองสำหรับนักสะสม และส่งมอบเป็นของขวัญให้บุคคลผู้เป็นที่รักในเทศกาลสำคัญต่างๆโดยเป็นหนังสือปกแข็งหุ้มผ้า ขนาด8.6 X 10.9 นิ้ว จัดพิมพ์ครั้งแรกในปี 2563จำนวน 143 หน้า ผลิตจำนวน 2,000 เล่มราคา 1,200 บาท มีทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ โดยมีผู้เขียนและเรียบเรียงได้แก่ ปิยวรา ทีขะระ เนตรน้อย ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ, อลิสา ใสเศวตวารีภัณฑารักษ์ประจำนิทรรศการ, ปิยนันท์เพชระบูรณิน บรรณาธิการ, ศาสตรัตน์มัดดิน ภัณฑารักษ์ และวิทวัส เกตุใหม่ภัณฑารักษ์ วางจำหน่ายแล้วที่พิพิธภัณฑ์ผ้าฯและศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศาสตรัตน์ มัดดิน ภัณฑารักษ์ประจำนิทรรศการ “ผ้าบาติกในพระปิยมหาราชสายสัมพันธ์สยามและชวา” กล่าวถึงนิทรรศการและการจัดทำหนังสือประกอบนิทรรศการว่า เพื่อน้อมระลึกถึงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนชวา อย่างเป็นทางการถึงสามครั้ง ระหว่างการเสด็จฯเยือนชวาแต่ละครั้ง พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปสถานที่สำคัญหลายแห่งรวมไปถึงโรงเขียนผ้าบาติก ที่เป็นหัตถศิลป์ที่เลื่องชื่อของชวา จึงทรงซื้อผ้าบาติกกลับมาเป็นจำนวนมาก และมีผู้ทูลเกล้าฯถวายรวมทั้งสิ้นกว่า 300 ผืน ซึ่งผ้าบาติกทรงสะสมแต่ละผืนมีความโดดเด่น ทั้งในแง่ความงดงามของศิลปะและองค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์การแต่งกายของชวาโดยหนังสือประกอบนิทรรศการ มีทั้งฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษโดยรวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับผ้าบาติกในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 กว่า 300 ผืนพร้อมภาพประกอบที่สวยงามถือเป็นอีกหนึ่งชุดผ้าบาติกชวาที่มีคุณค่าหาชมได้ยาก เหมาะสำหรับเก็บสะสมและใช้ประกอบการศึกษาเรื่องผ้าบาติกชวา

ส่วนหนังสือ “ผ้าบาติก มรดกแห่งการเสด็จเยือนชวา” ได้รับรางวัลหนังสือแนะนำ ประเภทวรรณกรรมสำหรับเยาวชนจากโครงการประกวดหนังสือดีเด่น “เซเว่นบุ๊คอวอร์ด” ครั้งที่ 16 ประจำปีพ.ศ.2562 โดย พรรณฑิรา สุวรรณสถิตย์ เจ้าหน้าที่การศึกษา กล่าวถึงหนังสือนิทานที่นำองค์ความรู้จากนิทรรศการมาเผยแพร่สู่เยาวชน ซึ่งมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษภายในเล่มเดียวกัน โดยสอดแทรกเกร็ดประวัติศาสตร์เกี่ยวกับความสัมพันธ์อันดีระหว่างสยามและชวาในการเสด็จประพาสชวา 3 ครั้ง ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว นั้น และทรงนำสิ่งที่ทอดพระเนตรเห็นมาเป็นแนวทางในการพัฒนาบ้านเมืองในด้านต่างๆ โดยเฉพาะการทำผ้าบาติก ทั้งนี้เป็นการนำเสนอผ่านเรื่องราวของครอบครัวหนึ่งที่บรรพบุรุษเป็นเจ้าของโรงงานผ้าบาติกในชวา ซึ่งได้ตามเสด็จฯรับใช้พระยุคลบาท และได้เข้ามาทำงานในสยามประเทศ สมาชิกครอบครัวรุ่นหลานได้รับรู้บันทึกของคุณทวดจากการบอกเล่าของคุณตา และเรียนรู้วิธีการเขียนผ้าจากคุณป้า

ปัจจุบันพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ จัดแสดงนิทรรศการ “ด้วยพลังแห่งรัก” เปิดให้เข้าชมตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562- พ.ศ.2565 ณ ห้องจัดแสดง 1-2 และ นิทรรศการ “ผ้าบาติกในพระปิยมหาราช สายสัมพันธ์สยามและชวา” เปิดให้เข้าชมตั้งแต่ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561-เดือนพฤษภาคม 2564 ณ ห้องจัดแสดง 3-4 ทั้งนี้ พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบรมมหาราชวัง เปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น. ปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมเวลา 15.30 น. บัตรเข้าชมสำหรับผู้ใหญ่ ราคา 150 บาท ผู้สูงอายุ (65 ปีขึ้นไป) ราคา 80 บาท นักเรียนหรือนักศึกษา (โปรดแสดงบัตรประจำตัว) และเด็กอายุ 12-18 ปี ราคา 50 บาท เด็กอายุต่ำว่า12 ปี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s